Praktijkvoorbeelden en procesflow

Praktijkvoorbeelden

Heeft u een praktijkvoorbeeld dat ook andere praktijken kan helpen? Ging u of uw praktijk aan de slag met de adviezen? Uw input is nodig om de adviezen steeds grondiger te kunnen onderbouwen. Zowel kleine voorbeelden als grondig uitgewerkte praktijkvoorbeelden kan u steeds bezorgen via deze weg. Wij gaan hier verder mee aan de slag.

Nieuwsgierig naar voorbeelden uit andere praktijken? U vindt allerlei voorbeelden terug op de pagina met praktijkvoorbeelden. Dit overzicht zal steeds aangevuld worden met voorbeelden die worden ingezonden.

 

Procesflow

Een casus als voorbeeld

In onderstaande procesflow wordt de casus van een patiënt met een acute nierkoliek stap voor stap beschreven en wordt de link gelegd naar een aantal adviezen over de verschillende domeinen heen. Deze procesflow vormt een inspirerende rode draad doorheen de Adviezen voor een Kwaliteitsvolle Huisartsenpraktijk en geeft een eerste idee van wat de adviezen voor de praktijk kunnen betekenen.

09u05 Meneer Dimitrov heeft plots zeer hevige rugpijn gekregen. Na vijf minuten is de pijn beter maar even later begint de pijn opnieuw en moet hij braken.  
09u15 Zijn zoon Peter belt naar de praktijk. Hij komt op een keuzemenu en kiest nummer twee voor een urgentie. Na enkele keren overgaan, neemt de onthaalmedewerkster op. De onthaalmedewerkster heeft recent nog een opleiding ‘Communicatie met patiënten met een dringende hulpvraag’ gevolgd. Zij overloopt een paar vragen, herkent de urgentie en schakelt door naar dokter Martin.

Praktijkinformatie voor patiëntenDe patiënten vinden nuttige praktijkinformatie terug via verschillende bronnen die de praktijk aanbiedt.

Praktijkinformatie voor patiënten: Voor dringende zaken beschikt de praktijk over een spoedlijn.

Opleiding medewerkers: Medewerkers nemen regelmatig deel aan vormingsactiviteiten.

09u16

Peter vertelt het verhaal van zijn vader, dokter Martin stelt nog enkele vragen en besluit dat het wellicht om een nierkoliek gaat. Meneer Dimitrov kan meteen naar de praktijk komen. Zijn afspraak wordt op de agenda ingeboekt op een urgentie-slotje. De praktijk heeft namelijk interne samenwerkingsafspraken gemaakt zodat patiënten met dringende medische problemen snel geholpen kunnen worden. Hiervoor wordt urgentie-slotjes voorzien op de agenda. Deze kunnen enkel geboekt worden door een arts. De praktijkassistente wordt steeds verwittigd door de arts wanneer dergelijk slotje geboekt wordt. Zodat zij de daarop volgende afspraken kan verzetten naar een later tijdstip.

Peter zal meekomen om te vertalen. Dokter Martin verwittigt de praktijkassistente, mevrouw Jensen, dat Meneer Dimitrov meteen naar kabinet twee geleid mag worden en vraagt haar om de afspraak van twee van zijn volgende patiënten te verzetten naar een later moment.

Interne samenwerkingsafspraken: De praktijk houdt een register bij van alle samenwerkingsafspraken en evalueert op regelmatige basis de doeltreffendheid en naleving ervan.

Patiënt centraal: Er wordt samen met de patiënt naar een oplossing gezocht om de impact van communicatieproblemen op de kwaliteit van de zorg te beperken en veilige zorg te kunnen garanderen.

09u30 Peter is nog nooit op de praktijk geweest maar herkent het gebouw onmiddellijk. Hij vindt niet onmiddellijk een parkeerplaats, dus zet hij zijn vader af aan de voordeur en gaat zelf verder op zoek naar een parkeerplaats. Toegankelijkheid van het praktijkgebouw: Het praktijkgebouw is gemakkelijk toegankelijk.
09u32 Meneer Dimitrov belt aan en wacht in het veiligheidssas. Hij toont zijn paspoort zodat mevrouw Jensen zijn identiteit kan bevestigen. Dokter Martin laat meneer Dimitrov binnen en opent het elektronisch dossier van meneer Dimitrov met zijn paspoort.

Veiligheid van medewerkers: De praktijk onderneemt acties om de veiligheid van zijn medewerkers te waarborgen.

Elektronisch Medisch Dossier op orde: De praktijk houdt voor iedere patiënt een individueel elektronisch medisch dossier bij.
 

09u35 De anamnese verloopt moeizaam omwille van de taalbarrière. Dokter Martin geeft zijn patiënt een urinepotje om zo volgens de richtlijnen een correcte diagnose van nierkoliek te kunnen stellen. Meneer Dimitrov begrijpt dat hij een urinestaal moet leveren. Dokter Martin toont het toilet voorbehouden voor patiënten. De dipstick bevestigt hematurie. Dokter Martin ziet in het EMD van meneer Dimitrov dat er geen contra-indicatie is voor NSAIDs en haalt een diclofenac ampul uit de voorraad.

Evidence-Based Medicine: De praktijk streeft in haar zorg voor de patiënt naar een sterke wetenschappelijke onderbouwing zoals omschreven in de richtlijnen en is steeds op maat van de patiënt.

Uitrusting en ruimtes: De praktijk heeft een wachtzaal met toegang tot toiletruimte.

Elektronisch Medisch Dossier op orde: De praktijk houdt voor iedere patiënt een individueel elektronisch medisch dossier bij.

Middelen en materialen: Noodzakelijke medicatie is aanwezig in de praktijk en wordt volgens de vereiste opslagcondities bewaard op een niet-toegankelijke plaats voor patiënten.

09u40 Peter arriveert in de consultatie. Tijdens de anamnese krijgt meneer Dimitrov een nieuwe pijnaanval met bewegingsdrang. Dr. Martin dient de diclofenac intramusculair toe.  
09u45

Dr. Martin geeft advies over urinesteenlijden en geeft een elektronisch voorschrift mee voor pijnmedicatie. Hij ondersteunt zijn uitleg met een patiëntenfolder.

Dr. Martin noteert alle gegevens op de correcte plaats in het elektronisch dossier van meneer Dimitrov en codeert de diagnose urinesteenlijden.

Patiënt centraal: De patiënt wordt geïnformeerd over zijn gezondheid, behandelopties en risico’s.

Elektronisch Medisch Dossier op orde: De gezondheidsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd en gestructureerd geregistreerd.

Digitaal Communicatieplatform: De artsen schrijven de medicatie op elektronische wijze voor.

09u50 De kolieken van meneer Dimitrov zijn beter. Peter en meneer Dimitrov zijn tevreden dat meneer Dimitrov snel geholpen is maar vinden het jammer dat er weinig parkeerplaatsen zijn in de buurt van de praktijk. Dr. Martin toont begrip hiervoor en neemt deze opmerking mee naar de volgende teamvergadering om dit probleem te bespreken. Klachten en incidenten: De praktijk gebruikt de ervaringen uit de klachten en incidentenanalyse om de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid te bevorderen.

 

Publicatie datum
04 okt 2021
Revisiedatum
07 okt 2021