Evaluatie van de praktijkvoering

Adviezen

  • De praktijk stelt een verantwoordelijke aan voor de opvolging van de gemaakte procedures en afspraken.
  • De praktijk evalueert systematisch en continu de gemaakte samenwerkingsafspraken tijdens praktijkvergaderingen.
  • De praktijk maakt een jaarverslag op om haar beleid te evalueren.

Beschrijving

Van de verantwoordelijke voor de opvolging van de gemaakte afspraken en procedures wordt verwacht dat deze regelmatig een evaluatiemoment plant om kritisch terug te blikken op de uitvoering van de gemaakte interne samenwerkingsafspraken, de opgestelde procedures en de projecten die lopen binnen de praktijk. Deze afspraken en procedures worden op een centrale plaats verzameld en bewaard.

Duidelijke afspraken worden gemaakt rond gestructureerd overleg om zo de samenwerking en de vooropgestelde doelstellingen op regelmatige basis te evalueren. De vele facetten van de dagelijkse werking van de praktijk worden best op regelmatige basis besproken binnen het team. Via gestructureerde vergadermomenten komen de verschillende aspecten aan bod. Maak binnen de vergaderstructuur afspraken over wanneer welke thema’s aan bod komen.

Op geregelde tijdstippen (minstens jaarlijks) wordt een inventaris van de activiteiten binnen de praktijk opgemaakt. Onontbeerlijke informatie voor dit jaarverslag is een goed beeld van de patiëntenpopulatie, de geleverde medische handelingen, de financiële gegevens en de kwaliteit van geleverde zorg. Er is een reflectiemethode ingebed om de kwaliteit van zorg te evalueren, bij te sturen, te prioriteren en zo te optimaliseren. Voorgaande doelstellingen, alsook mogelijke pijnpunten worden kritisch onder de loep genomen en bijgestuurd volgens systematische kwaliteitsinitiatieven. Een uitgebreide omschrijving van de aanbevelingen rond de interne samenwerkingsafspraken zijn terug te vinden binnen Interne samenwerkingsafspraken.

Het functioneren en het welzijn van de medewerkers binnen de praktijk wordt best jaarlijks geëvalueerd. Deze momenten worden tijdig gepland en voorbereid. Zorg ook voor een schriftelijk verslag van dit gesprek.

Reflectie

Het is belangrijk om de gemaakte afspraken niet uit te oog te verliezen en hierdoor het risico te lopen om de goede voornemens te laten verwateren. Dit komt zowel de interne samenwerking als de kwaliteit van de zorg voor de patiënt ten goede.

Op verschillende momenten in het jaar moeten verschillende aspecten worden geëvalueerd. Zowel aandacht voor de dagelijkse werking en de uitdagingen als het breder en met een kritische blik kijken naar de werking dragen bij aan de continue evaluatie en verbetering van de praktijk, zowel voor de medewerkers als voor de kwaliteit van zorg naar de patiënt toe.

Bronnen

  • Grouwels, D., Seuntjens, L., Vanden Bussche, P. (2008). Dokteren met kwaliteit. Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv.
  • NPA. (2015). Kwaliteitsnormen voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. NHG-Praktijkaccreditering versie 2.1. Utrecht: NPA. NHG. (2018). Handleiding voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in een huisartsenpraktijk versie juni 2018. Utrecht: NHG.
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
okt 2021
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.