Minder hartinfarcten tijdens lockdown

Tijdens de lockdown telden de Belgische ziekenhuizen 26 procent minder patiënten met een hartinfarct. Dat blijkt uit cijfers die cardioloog Marc Claeys (UZA) verzamelde.

Toen de coronacrisis in volle gang was, trokken meerdere artsen aan de alarmbel. Ze vreesden dat personen met niet-coronagerelateerde problemen een bezoek aan een arts zouden uitstellen uit schrik met het virus besmet te worden in het ziekenhuis of bij hun arts. Harde cijfers om de zorg te staven ontbraken echter. Prof. Marc Claeys, cardioloog aan het UZA en de Universiteit Antwerpen, verzamelde cijfers over klassieke hartinfarcten (ST elevation myocardial infarction) in de Belgische ziekenhuizen en vergeleek de cijfers van de eerste drie weken van de lockdown (13 maart tot en met 4 april) met dezelfde periodes in 2017, 2018 en 2019. 

Tijdens de lockdown werden 26% minder patiënten opgenomen in het ziekenhuis met een hartinfarct. “Tegelijk verdubbelde het aantal patiënten dat zich pas twaalf uur of later na het begin van de pijn aandiende in het ziekenhuis”, zegt prof. Claeys. “Ongeveer zes procent overleefde het hartinfarct niet, een cijfer dat vergelijkbaar is met de pre-coronatijd.” Het doet Claeys concluderen dat de zorg de hele tijd gewaarborgd bleef in België. Opmerkelijk blijft wel de daling met 26%. Hiervoor ziet de cardioloog twee oorzaken. “De onterechte angst om naar het ziekenhuis speelde vermoedelijk een rol. Een tweede reden is het minder blootgesteld worden aan uitlokkende factoren of triggers wanneer de mensen verplicht thuis moeten blijven. Factoren zoals luchtverontreiniging, koude en stress waren minder aanwezig dan normaal. Er was veel minder autoverkeer met als gevolg zuiverder lucht. Metingen geven aan dat er 30% minder verontreiniging was. Er hing vooral minder stikstofdioxide in de lucht. We weten ook dat onthaasting en minder stress positief zijn voor het functioneren van het hart. Dat zijn boodschappen die we moeten onthouden, ook na corona.”

Filip Ceulemans