Vlaanderen krijgt acht centra voor invasieve beroertezorg

16 mei 2024

Uit de tien ziekenhuizen die hun kandidatuur indienden, duidde de Vlaamse regering deze week acht ziekenhuizen aan die zich centrum voor invasieve beroertezorg mogen noemen.

Volgens het federaal Koninklijk Besluit heeft Vlaanderen recht op de erkenning van maximaal acht zorgprogramma’s voor invasieve procedures bij beroertezorg. Om in aanmerking te komen voor een erkenningsaanvraag moet een ziekenhuis eerst een planningsvergunning verwerven. Tien ziekenhuizen dienden een aanvraag in voor een planningsvergunning voor het gespecialiseerd zorgprogramma ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’. Acht van de ziekenhuizen kregen een ‘voornemen tot erkenning’:

  • AZ Sint-Jan Brugge
  • AZ Turnhout
  • ASZ Aalst
  • UZ Antwerpen
  • UZ Leuven
  • ZOL Genk
  • AZ Groeninge Kortrijk
  • UZ Gent

Om in aanmerking te komen voor de erkenning moesten de ziekenhuizen aan een aantal criteria voldoen, zoals bijvoorbeeld een aantal zorgverstrekkingen dat in het afgelopen jaar werd uitgevoerd. Ook naar de spreiding van de ziekenhuizen werd gekeken. De Vlaamse overheid vond het belangrijk meteen werk te maken van de erkenning omdat beroertes in de top tien staan van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen.

Meer nieuws