Meer inschrijvingen voor toelatingsexamen arts

5447 kandidaten schreven zich in voor het toelatingsexamen arts dat begin juli zal plaatsvinden.

Het record van 2019, toen 5505 kandidaat-studenten geneeskunde zich aandienden, werd net niet verbroken, maar met 5447 kandidaten wordt voor het eerst sinds de coronacrisis de grens van de vijfduizend kandidaten overschreden. Kregen in 2019 slechts de 1153 best geplaatste studenten toegang, dan is dat dit jaar opgetrokken tot 1723. Het aantal werd opgetrokken om het tekort aan (huis)artsen in de komende jaren weg te werken. 

Het aantal studenten dat geneeskunde wil studeren, neemt met 19% toe in vergelijking met vorig jaar (4563). Bij tandheelkunde met 1767 kandidaten voor 252 plaatsen (+16%) en diergeneeskunde met 708 kandidaten voor 240 plaatsen (+38%) wordt eenzelfde stijgende tendens vastgesteld.
 

Meer nieuws