Geen Vlaamse maximumquota voor huisartsen

De Vlaamse regering legde subquota vast voor een aantal medische specialismen. Voor huisartsen wordt er geen maximum voorzien.

Vorige week legde de Vlaamse regering de subquota vast voor de toegang tot verschillende opleidingen tot medische specialisaties, zich daarbij steunend op de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. “Met de subquota streven we naar een evenwichtiger zorgaanbod voor de patiënt”, zegt minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V). “We volgen in grote lijnen de Vlaamse Planningscommissie, maar zetten een grotere shift richting knelpuntspecialisaties. Met name voor huisartsgeneeskunde vinden we dat de ambitie hoger mag worden gelegd. We geloven in het aanmoedigen van de studenten naar deze richting en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de loopbaan binnen deze knelpuntspecialisaties.”

Voor 2027 bepaalde de Vlaamse regering volgende maximumquota:

  • Heelkunde: 20
  • Gynaecologie/verloskunde: 23
  • Volwassenpsychiatrie: 47
  • Pediatrie: 30
  • Urologie: 11
  • Fysische geneeskunde en revalidatie: 13
  • Neurochirurgie: 5

Naast huisartsgeneeskunde worden er ook in andere specialisaties tekorten vastgesteld in Vlaanderen. Ook voor deze specialismen worden geen maximumquota vooropgesteld. Het gaat dan onder meer om kinder- en jeugdpsychiatrie. De Vlaamse regering hoopt zo de instroom zo maximaal mogelijk te houden.
 

Meer nieuws