Maart = darmkankermaand

Tijdens de maand maart focust Stichting tegen Kanker op darmkanker. Het legt daarbij de nadruk op het belang van preventie en op de grote vooruitgang die er wordt geboekt inzake onderzoek en behandeling. 

Met bijna achtduizend nieuwe patiënten per jaar is darmkanker een van de meest voorkomende kankers in België. Bij vrouwen komt het na borstkanker op de tweede plaats, bij mannen staat het op de derde plaats. Elk jaar sterven meer 2600 Belgen aan de gevolgen van darmkanker. Er is echter ook goed nieuws: het overlevingspercentage vijf jaar na diagnose is de laatste jaren gevoelig gestegen. Momenteel bedraagt dat 70,8%. Zowel gerichte therapieën als immunotherapie zijn hiervoor verantwoordelijk. 

“Bij gemetastaseerde dikke darmkanker heeft de precisiegeneeskunde zijn intrede al deels gedaan”, zegt prof. Eric Van Cutsem, afdelingshoofd digestieve oncologie UZ en KU Leuven en covoorzitter Stichting tegen Kanker. “Door de recente nieuwe en meer doelgerichte behandelingen zien we immers meestal een langere overleving bij veel patiënten, ook bij patiënten met uitgebreide metastasen. Bij dikke darmkanker kunnen we daarenboven vaak langdurig de levenskwaliteit verbeteren of ten minste bewaren. De kansen op genezing verbeteren in alle stadia van de ziekte en dat is erg hoopgevend.” Van Cutsem geeft nog mee dat de overlevingskansen in België hoog liggen in vergelijking met andere Europese landen. De cultuur van innovatie en onderzoek in ons land, maar ook de multidisciplinaire aanpak en de goed toegankelijke gezondheidszorg verklaren volgens hem die goede resultaten. Tegelijk houdt hij een warm pleidooi om aandacht te blijven besteden aan preventie, screening en een vroegtijdige diagnose.  

En daar is toch nog werk aan de winkel. In 2020 bedroeg de deelname aan de gratis screening naar dikke darmkanker in Vlaanderen 48,5%. Minder dan de helft van de Vlamingen ging dus op het aanbod in. Vlaanderen scoort dan nog beduidend beter dan Wallonië en Brussel, waar amper 13,1% van de bevolking de gratis test doet. Om de kennis over dikke darmkanker op een toegankelijke manier te verbeteren, stelt Stichting tegen Kanker op zijn website voor een quiz te spelen waarin gepeild wordt naar de kennis van de burger over de aandoening.

Filip Ceulemans