Huisapotheker heeft weinig impact

Het Observatorium voor de chronische ziekten evalueerde de werking van de huisapotheker voor personen met een chronische aandoening.

Op 1 oktober 2017 werd het systeem van de huisapotheker voor personen met een chronische ziekte ingevoerd. Dit had als doel een persoonlijke begeleiding te voorzien voor deze groep patiënten, afgestemd op hun noden. De huisapotheker volgt de medicatie van de patiënt op en begeleidt hem bij het goed gebruik van deze geneesmiddelen. De apotheker bezorgt de patiënt ook een persoonlijk medicatieschema. Ten slotte is de apotheker eveneens de contactpersoon bij wie andere zorgverstrekkers terechtkunnen met vragen over medicatie. Het Observatorium voor de chronische ziekten organiseerde een kwalitatieve enquête bij 2400 patiënten om na te gaan hoe zij het systeem evalueren.

De meeste patiënten die zich herinneren een formulier te hebben ondertekend waarin hij zijn huisapotheker aanduidt, zegt hierover goed geïnformeerd te zijn door de apotheker. Het Observatorium maakt zich wel zorgen over de vaststelling dat slechts iets meer dan twee derde van de respondenten (68%) zegt een formulier te hebben ondertekend. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan geen medicatieschema te hebben ontvangen. Verontrustend zegt het Observatorium omdat dit net één van de belangrijkste doelstellingen van de huisapotheker is. Het Observatorium beveelt aan minstens tweemaal per jaar het medicatieschema te overhandigen. De apotheker moet de patiënt bovendien op het hart drukken het medicatieschema te bespreken met de behandelende arts.

Het oordeel van de patiënten over de impact van de huisapotheker is niet meteen positief. Meer dan drie kwart geeft aan geen verschil te merken sinds de apotheker huisapotheker werd. Een kwart geeft aan wel beter te zijn geholpen. Patiënten die zeggen wel beter geholpen te zijn, geven als belangrijkste verandering dat de apotheker meer tijd vrijmaakt en meer aandacht besteedt aan het medicatiegebruik. 30% van de Franstalige en 22% van de Vlaamse patiënten zegt dat het medicatieschema een handig hulpmiddel is in de contacten met de huisarts. Dat de huisarts op een betere manier medicatie voorschrijft, is een minder vaak geciteerd voordeel.

Filip Ceulemans