Oplettendheid bij besmettelijke aandoeningen

Adviezen

  • De praktijk organiseert zich zo dat patiënten met infectie pathologie geen (onbeschermd) contact hebben met medewerkers of andere patiënten.
  • Niet-herbruikbaar materiaal wordt niet hergebruikt of buiten de vervaldatum gebruikt.
  • Iedere medewerker van de praktijk heeft een overzicht van zijn vaccinaties. Titerbepaling van hepatitis B antistoffen wordt aangeraden bij alle medewerkers in de praktijk die hiermee mogelijk in contact kunnen komen.
  • Vaccins voor influenza en tetanus worden aangeboden.

Beschrijving

Richtlijnen inzake infectie preventie zijn terug te vinden op de website van Domus Medica.

Er wordt in de praktijk een strikte handhygiëne nageleefd en het nodige beschermingsmateriaal wordt zo nodig gebruikt. Naalden en ander medisch materiaal worden gedeponeerd in de daartoe behorende containers. Op deze manier wordt het contact met lichaamsvocht van patiënten vermeden. Op regelmatige basis worden de ruimten, oppervlakken en apparatuur gepoetst. De richtlijn omtrent handelen na een prikaccident is terug te vinden op de website van de Orde der Artsen.

Per medewerker dient een risicoanalyse opgemaakt te worden op basis van mogelijke contacten met biologische agentia. Tetanusvaccinatie dient om de tien jaar vernieuwd te worden. Jaarlijks wordt de mogelijkheid tot griepvaccinatie aangeboden aan alle medewerkers in de praktijk. Bescherming tegen hepatitis B is nodig voor medewerkers die hiermee mogelijks in contact kunnen komen via besmette instrumenten of contact met bloederige vloeistoffen. Indien zij onvoldoende antistoffen hebben dient een boostervaccinatie schema opgestart te worden.

Er kunnen eventueel posters over de te hanteren hygiënische maatregelen uitgehangen worden in toiletruimte en wachtzaal.

Reflectie

De COVID-19-pandemie heeft het algemeen bewustzijn voor hygiënische maatregelen vergroot. Deze hygiënische maatregelen moeten ervoor zorgen dat het risico van overdracht van een infectie tussen zorgverlener en patiënt zo laag mogelijk gehouden wordt.

Bronnen

  • The Royal Australian College of General Practitioners. Standards for general practices. 5th edn. East Melbourne, Vic: RACGP. Criterion GP4.1 – Infection prevention and control, including sterilisation. p.142-149 Criterion C3.5 – Work health and safety p 48-50. 2017.
  • NPA. (2015). Kwaliteitsnormen voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. NHG-Praktijkaccreditering versie 2.1. Utrecht. NPA. p29-30. 2015.
  • Nederlands Huisarts Genootschap. (2021). Richtlijn infectiepreventie.
  • Agentschap Zorg & Gezondheid. (2021). Richtlijn infectieziektebestrijding Vlaanderen - Hepatitis B. (2017 revisie onder leiding van prof. Callens)
  • Orde der Artsen. (1999). Adviezen. Follow up van prikaccidenten. Bijlage 1 Procedure bij naaldprik ongevallen, verwondingen en incidenten met bloedcontact. [website]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/follow-up-van-prikaccidenten
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
okt 2021
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.