Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we de oproepen die we binnenkrijgen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken verzamelen. 
Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Huisartsen gezocht voor ROSIE-studie

De KU Leuven is op zoek naar huisartsen voor haar ROSIE-studie. ROSIE staat voor ‘Recognition Of Serious Infections in the Elderly’, met als doel het opsporen van ernstige infecties bij ouderen. Huisartsen worden gevraagd om de klinische tekenen en symptomen bij oudere, acuut zieke patiënten te noteren en om een bloedstaal te nemen. De drie praktijken die het meeste ouderen includeren, krijgen een Afinion-2 toestel t.w.v. 3700 euro cadeau.

Lees meer ...

Zoeken naar hulp naar aanleiding van potentieel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en gedragingen

Dit onderzoek heeft als doel het huidig hulpaanbod voor personen die zich zorgen maken over potentieel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en gedragingen te evalueren en aanbevelingen te formuleren om dit aanbod te verbeteren.

Lees meer ...

Onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’

Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan een kort individueel online interview (max. 90 min) waarin wij u enkele vragen stellen over uw ervaringen en ondersteuningsnoden bij het begeleiden en ondersteunen van patiënten en hun naasten bij euthanasie.

Lees meer ...

Rol en noden van huisartsen in de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd. Maar weet u wat te doen indien een slachtoffer van seksueel of intrafamiliaal geweld zich aanmeldt? 

Lees meer ...

De DAWN camostat trial. Voor een beter behandeling van COVID-19

De DAWN camostat trial is een studie die de effectiviteit van een bestaand medicijn bij patiënten met milde COVID-19 onderzoekt, in de hoop hen zo sneller te laten genezen en uit het ziekenhuis te houden.
De studie is een samenwerking tussen de huisartsencentra van de KU Leuven, UA, UGent, VUB en Luik, en wordt gefinancierd door het KCE. 

Lees meer ...

Studie naar gebruik van antivirale middelen bij milde COVID-19

De DAWN antivirals trial is een studie die de effectiviteit van antivirale middelen bij patiënten met milde COVID-19 onderzoekt, in de hoop hen zo sneller te laten genezen en uit het ziekenhuis te houden.   

Lees meer ...

Zelfevaluatie-project voor de verbetering van de behandeling van chronische nierinsufficiëntie patiënten!

Uitnodiging aan huisartsen om deel te nemen aan een zelfevaluatie project voor de verbetering van de behandeling van chronische nierinsufficiëntie patiënten!

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is een ernstige chronische ziekte en een volksgezondheidsprobleem waaraan 1 op de 10 mensen in België lijdt. Wij wensen een actieplan op te stellen om een beter zorgtraject voor CNI-patiënten te verzekeren

In dit kader willen we nagaan in welke mate de richtlijnen voor het behandelen van CNI bij huisartsen in België worden toegepast, en dit met behulp van een zelfevaluatie.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor prétest e-learning

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde een e-learning over de aanpak van alcoholproblemen in de huisartsenpraktijk.
Zij zoeken nu huisartsen om deze e-learning te testen vooraleer deze breed ter beschikking te stellen.

Lees meer ...

VAX-TRUST

VAX-TRUST is een door de Europese Unie – Horizon 2020 gefinancierd onderzoek naar vaccinatietwijfel bij ouders in zeven Europese landen. Dit onderzoek heeft als doelstelling om vaccinatietwijfel als een maatschappelijk fenomeen te bestuderen. Aan de hand van interviews met ouders die twijfels voelen over het vaccineren van hun kinderen, bepaalde vaccins liever uitstellen, of weigeren, en interviews met professionals uit de gezondheidszorg over hun standpunten en ervaringen, willen wij de determinanten van vaccinatietwijfel in kaart brengen.

Lees meer ...

De kennis en de diagnostische ondersteuning van gevallen van Legionella pneumonie

Het doel is het gebrek aan toegang tot diagnostische technieken voor huisartsen die een legionellose vermoeden in kaart te brengen.

Lees meer ...

Anticonceptie herzien bij patiënten die noodanticonceptie gebruikten

Wij zijn twee haio's uit fase 2 van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.
In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar de nood tot herzien van de anticonceptiemethode bij vrouwelijke patiënten die noodanticonceptie ("de morning-after pil") gebruikten en welke rol we hierbij kunnen spelen als huisarts, dit o.l.v. Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte.

Lees meer ...

Dringend huisartsen gezocht voor een klinische studie naar een behandeling van COVID-19

Een onderzoeksteam van huisartsen van de KU Leuven, in samenwerking met de collega’s van UGent, UA, VUB en Université de Liège, zijn dringend op zoek naar huisartsen die 1-2 uur per week beschikbaar willen zijn voor een klinische studie naar een COVID-19-behandeling met camostat. De studie wordt gefinancierd door KCE Trials en is een primeur voor België, waarbij voor het eerst een niet-geregistreerd product in de huisartspraktijk wordt uitgetest. Voor deelnemende huisartsen is een vergoeding voorzien per geïncludeerde patiënt.

Lees meer ...

Gezocht: historische getuigenissen over hiv/aids

Ik ben Ellen Van Laer, masterstudent Geschiedenis aan de KU Leuven en schrijf mijnthesis over de geschiedenis van HIV / AIDS en dit doe ik met behulp van interviews. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar getuigen die in contact zijn gekomen met HIV / AIDS tussen de jaren ’80 en 2010 en hierover zouden wensen te vertellen. 

Lees meer ...

Personen met hinderlijk oorsuizen gezocht voor deelname aan het Europese UNITI-project

In deze multicentrische RCT willen we het effect van verschillende tinnitusbehandelingen (geluidstherapie, gestructureerde counseling, cognitieve gedragstherapie, en hoortoestellen) onderzoeken, en nagaan of bepaalde combinaties van behandelingen effectiever zijn dan enkelvoudige behandelingen. We beogen 100 patiënten met hinderlijke chronische tinnitus te includeren in deze studie.

Lees meer ...

Werk mee aan de artsenopleiding van morgen!

Het interuniversitair project ‘Gezonde en bevlogen artsen’ peilt naar de gezondheid en het welzijn van studenten geneeskunde en specialisten & huisartsen-in-opleiding. Studenten en artsen-in-opleiding kunnen hun mening geven via een anonieme vragenlijst of deelnemen aan interactieve workshops. Interesse?

Lees meer ...

BENZOCARE

BENZOCARE-project (Universiteit Gent en Luik): huisartsen gezocht voor interview over de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor patiënten met een afhankelijkheid van benzodiazepines en Z-producten.

Lees meer ...

Psychosociale noden in de huisartsenpraktijk

(Centrum Huisartsgeneeskunde, UAntwerpen) 
Anonieme vragenlijst die polst narde huidige visie en ervaringen van huisartsen op het vlak van psychosociale noden bij hun patiënten.

Lees meer ...

Vrijwilligers gezocht voor studie over kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap

Wat is het optimale tijdspunt van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap? Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de Universiteit Antwerpen is op zoek naar 90 zwangere vrouwen die bereid zijn om aan deze studie deel te nemen. U kunt zwangere vrouwen op de hoogte brengen van deze studie door folders of poster te verspreiden. De onderzoekers danken u alvast voor uw medewerking!

Lees meer ...

Huisartsen gezocht om het FreeStyle Libre Systeem bij diabetes type 2 te testen

Abbott Diabetes Care zoekt huisartsen om het FreeStyle Libre systeem te testen bij patiënten met diabetes type 2. Deze sensor wordt op de arm geplaatst van de patiënt en meet gedurende 14 dagen de glucosegegevens, waarna u een korte vragenlijst dient in te vullen. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze interessante studie? Een gepaste vergoeding voor deelnemende artsen is voorzien.

Lees meer ...

Geef het antibioticabeleid mee richting met de Antibiotics GPS

De Antibiotics GPS geeft u de unieke kans om te laten horen welke acties, instrumenten en initiatieven u zinvol vindt in de strijd tegen antibioticaresistentie. Uw respons zal worden gebruikt bij het opzetten van nieuwe interventies en om het Belgische antibioticabeleid richting te geven. In Vlaanderen krijgt deze opdracht van EBPracticeNet de steun vanuit alle universiteiten en van Domus Medica. 

Lees meer ...

Return To Work of Transgender Persons

In dit onderzoek van de UGent (Prof. Lutgart Braeckman) en het Transgender Infopunt (Prof. Joz Motmans) zoeken we naar succesfactoren tijdens en na transitie van transgender personen op het werk.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor onderzoek over het stopzetten van medicatie op het levenseinde

Onderzoekers van de VUB en UAntwerpen zijn op zoek naar huisartsen die zich kunnen vrijmaken voor een interview (± 1 uur) over het thema 'stopzetten van medicatie op het levenseinde'. Het doel is om de voor- en nadelen van het stopzetten van medicatie in kaart te brengen om zo zorgverleners in de praktijk verder te helpen.

Lees meer…

Kwaliteitszorg in tijden van een pandemie

De COVID-19 pandemie stelde de huisartsgeneeskunde voor nooit geziene uitdagingen. Aan de hand van een vragenlijst wil het expertisecentrum Quality and Safety Ghent nagaan wat de impact van deze crisis is op uw beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in de praktijk. De resultaten worden gebruikt om advies te geven aan de overheden.

Lees meer ...