Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we de oproepen die we binnenkrijgen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken verzamelen. 
Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Dringend huisartsen gezocht voor een klinische studie naar een behandeling van COVID-19

Een onderzoeksteam van huisartsen van de KU Leuven, in samenwerking met de collega’s van UGent, UA, VUB en Université de Liège, zijn dringend op zoek naar huisartsen die 1-2 uur per week beschikbaar willen zijn voor een klinische studie naar een COVID-19-behandeling met camostat. De studie wordt gefinancierd door KCE Trials en is een primeur voor België, waarbij voor het eerst een niet-geregistreerd product in de huisartspraktijk wordt uitgetest. Voor deelnemende huisartsen is een vergoeding voorzien per geïncludeerde patiënt.

Lees meer ...

Gezocht: historische getuigenissen over hiv/aids

Ik ben Ellen Van Laer, masterstudent Geschiedenis aan de KU Leuven en schrijf mijnthesis over de geschiedenis van HIV / AIDS en dit doe ik met behulp van interviews. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar getuigen die in contact zijn gekomen met HIV / AIDS tussen de jaren ’80 en 2010 en hierover zouden wensen te vertellen. 

Lees meer ...

Personen met hinderlijk oorsuizen gezocht voor deelname aan het Europese UNITI-project

In deze multicentrische RCT willen we het effect van verschillende tinnitusbehandelingen (geluidstherapie, gestructureerde counseling, cognitieve gedragstherapie, en hoortoestellen) onderzoeken, en nagaan of bepaalde combinaties van behandelingen effectiever zijn dan enkelvoudige behandelingen. We beogen 100 patiënten met hinderlijke chronische tinnitus te includeren in deze studie.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht om een tool over arbeidsongeschiktheid te testen

De Federale Overheid is op zoek naar 25 huisartsen die ondersteuningsmateriaal willen testen bij het voorschrijven van arbeidsongeschiktheid. De deelnemende huisartsen worden gevraagd om het materiaal, waaronder verschillende pathologiefiches, gedurende drie maanden in de praktijk toe te passen. Vooraf is er een korte inleiding en achteraf een online enquête. Voor de deelnemende artsen is een vergoeding voorzien.

Lees meer ...

Werk mee aan de artsenopleiding van morgen!

Het interuniversitair project ‘Gezonde en bevlogen artsen’ peilt naar de gezondheid en het welzijn van studenten geneeskunde en specialisten & huisartsen-in-opleiding. Studenten en artsen-in-opleiding kunnen hun mening geven via een anonieme vragenlijst of deelnemen aan interactieve workshops. Interesse?

Lees meer ...

BENZOCARE

BENZOCARE-project (Universiteit Gent en Luik): huisartsen gezocht voor interview over de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor patiënten met een afhankelijkheid van benzodiazepines en Z-producten.

Lees meer ...

Psychosociale noden in de huisartsenpraktijk

(Centrum Huisartsgeneeskunde, UAntwerpen) 
Anonieme vragenlijst die polst narde huidige visie en ervaringen van huisartsen op het vlak van psychosociale noden bij hun patiënten.

Lees meer ...

Telemonitoring bij COVID-19-patiënten

(KULeuven - KCE) 
Huisartsen gezocht voor focusgroep om ervaringen over telemonitoring te delen. 

Lees meer ...

Slaapmedicatie

(Doctoraat KU Leuven)
Huisartsen (en patiënten) gezocht voor interviews over het voorschrijven en afbouwen van benzodiazepines en z-drugs voor slaapproblemen.

Lees meer ...

Osteogenesis Imperfecta Impact Survey

Met deze impact enquête willen de wereldwijde Osteogenesis Imperfecta organisaties (o.a. OIF en OIFE) aantonen wat de werkelijke impact is van Osteogenesis Imperfecta, voor de patiënten en voor hun familie, om te komen tot een betere diagnose, behandeling en multidisciplinaire gezondheidszorg.

Lees meer ...

Vrijwilligers gezocht voor studie over kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap

Wat is het optimale tijdspunt van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap? Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de Universiteit Antwerpen is op zoek naar 90 zwangere vrouwen die bereid zijn om aan deze studie deel te nemen. U kunt zwangere vrouwen op de hoogte brengen van deze studie door folders of poster te verspreiden. De onderzoekers danken u alvast voor uw medewerking!

Lees meer ...

Huisartsen gezocht om het FreeStyle Libre Systeem bij diabetes type 2 te testen

Abbott Diabetes Care zoekt huisartsen om het FreeStyle Libre systeem te testen bij patiënten met diabetes type 2. Deze sensor wordt op de arm geplaatst van de patiënt en meet gedurende 14 dagen de glucosegegevens, waarna u een korte vragenlijst dient in te vullen. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze interessante studie? Een gepaste vergoeding voor deelnemende artsen is voorzien.

Lees meer ...

Internationale studie over voorschrijven van placebo’s

Hoe vaak schrijven huisartsen een placebo voor, welke redenen halen ze hiervoor aan en hoe denken ze hierover? Dat is het uitgangspunt van een internationale studie die, in samenwerking met EGPRN (European General Practice Research Network), loopt in 30 landen in Europa. Het is belangrijk dat ook ons land een goede bijdrage kan leveren tot deze dataverzameling.  Vlaamse huisartsen maak dus ook uw aanpak en visie kenbaar, en vul deze enquête (5 tot 10 minuten) in!

Lees meer ...

Vaccinatie tegen COVID-19 bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

De universiteit Antwerpen zoekt zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en die gevaccineerd worden tegen COVID-19 binnen het nationaal vaccinatieprogramma voor deelname aan een studie over de werkzaamheid van de COVID-19-vaccins.

Lees meer ...

Hoe ervaren patiënten tele- en videoconsultaties in de GGZ?

Met het project PSIGITAAL willen onderzoekers van het UZ Brussel nagaan welke ervaringen patiënten hebben met tele- en videoconsultaties in de geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor werd een vragenlijst opgesteld die uw patiënten kunnen invullen na het scannen van de QR-code op de flyer. Deze flyer mag in de wachtzaal opgehangen of verspreid worden.

Lees meer ...

Geef het antibioticabeleid mee richting met de Antibiotics GPS

De Antibiotics GPS geeft u de unieke kans om te laten horen welke acties, instrumenten en initiatieven u zinvol vindt in de strijd tegen antibioticaresistentie. Uw respons zal worden gebruikt bij het opzetten van nieuwe interventies en om het Belgische antibioticabeleid richting te geven. In Vlaanderen krijgt deze opdracht van EBPracticeNet de steun vanuit alle universiteiten en van Domus Medica. 

Lees meer ...

Enquête: rol van de eerstelijnspsycholoog in de huisartsenpraktijk

In het kader van een masterproef wordt in een korte enquête nagegaan hoe ingeburgerd de eerstelijnspsychologische functie is bij huisartsen en welke drempels huisartsen ervaren om door te verwijzen. Deze enquête bestaat uit vier vragen en neemt slechts drie minuten van uw tijd.

Lees meer ...

MSD Belgium zoekt huisartsen voor een nieuwe klinische studie ter preventie van COVID-19

In deze fase 3-studie zal een antiviraal middel vergeleken worden met een placebo. Wie wil meewerken, kan dit melden voor 5 april.

Lees meer ...

Telefarmacologie

Telefarmacologie is een consultatie-mogelijkheid om vanuit de eerste lijn een expertise team uit het ziekenhuis te consulteren omtrent medicatiebeleid. Deze enquête heeft als doel de noodzaak van deze service in kaart te brengen.

Lees meer ...

Return To Work of Transgender Persons

In dit onderzoek van de UGent (Prof. Lutgart Braeckman) en het Transgender Infopunt (Prof. Joz Motmans) zoeken we naar succesfactoren tijdens en na transitie van transgender personen op het werk.

Lees meer ...

AstraZeneca zoekt huisartsen voor rondetafelgesprekken over COPD

AstraZeneca Belux, partner van Domus Medica, wil inzicht krijgen in de expertise van huisartsen over (de behandeling van) COPD. Hiervoor organiseren ze enkele wetenschappelijke rondetafelgesprekken met huisartsen over de behandeling van COPD en de impact van exacerbaties. Hebt u interesse om hieraan deel te nemen?

Lees meer ...

Enquête: kennis en ervaring met nycturie en intermittente zelfsondage

De dienst urologie van het UZ Gent peilt in een vragenlijst naar uw kennis en ervaringen met nycturie (opstaan om te plassen ’s nachts) en het gebruik van sondes bij ledigingsstoornissen. Bedoeling is de behandeling van patiënten met deze urinaire symptomen te helpen verbeteren. De vragenlijst neemt slechts 4-5 minuten in beslag.

Lees meer ...

Uw COVID-19 patiënten innovatief behandelen?

Dat kan door uw SARS-CoV-2 positieve patiënten te informeren over MiCel: microbioomtherapie in COVID-19 eerstelijnszorg. In vergelijking met symptomatische behandeling werkt de voorgestelde therapie, op basis van het respiratoire microbioom en onder de vorm van een keelspray, in op meerdere biologische processen in het ziekteproces. 

Lees meer ...

De rol van eerstelijnspsychologen in de huisartsenspraktijk

Als huisarts komt u regelmatig in aanraking met patiënten die mentale problemen ervaren. Vaak krijgen deze patiënten niet (op tijd) de gepaste psychologische zorg door de lange wachtlijsten en de oplopende kosten bij psychologen. 

Lees meer ...

De rol van huisartsen in een langdurige crisis

Als attaché medische regulatie bij de FOD volksgezondheid, dienst dringende hulpverlening, doe ik onderzoek naar de rol van huisartsen binnen een langdurige crisis. Daarbij ook hoe huisartsen hier kunnen ondersteund worden.

Lees meer ...

Barrières die de omschakeling naar een forfaitair of per capita vergoedingssysteem hinderen

In mijn masterproef wil ik, Marco Bortoli, nagaan welke barrières er spelen bij de Vlaamse huisartsen om de omschakeling naar een forfaitair of per capita vergoedingssysteem niet te maken. 

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor Europees project rond seksuele gezondheid bij 45-plussers

Voor een Europees project rond seksuele gezondheid bij 45-plussers worden huisartsen gezocht om deel te nemen aan focusgroepen op 10 februari. Bedoeling is om tot een trainingsprogramma te komen dat hulpverleners helpt om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken in deze doelgroep.

Lees meer ...

Hoe denkt u over het gebruik van telehealth bij astma en COPD?

Hoe zien huisartsen het gebruik van telehealth bij chronisch respiratoire patiënten, zoals astma- en COPD-patiënten? In het kader van een masterproef geneesmiddelenontwikkeling (KU Leuven) wordt hiernaar gepeild in een korte vragenlijst. Dit onderzoek loopt in samenwerking met het farmaceutisch bedrijf Chiesi. De vragenlijst is beschikbaar tot 31 maart.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor onderzoek over het stopzetten van medicatie op het levenseinde

Onderzoekers van de VUB en UAntwerpen zijn op zoek naar huisartsen die zich kunnen vrijmaken voor een interview (± 1 uur) over het thema 'stopzetten van medicatie op het levenseinde'. Het doel is om de voor- en nadelen van het stopzetten van medicatie in kaart te brengen om zo zorgverleners in de praktijk verder te helpen.

Lees meer…

Enquête over e-learning voor anderstaligen

De Universiteit Gent, Sensoa en Iris Ziekenhuizen ontwikkelden samen een e-learningmodule over communiceren over seksuele gezondheid met niet-Nederlandstalige gesprekspartners. Na een ontwikkel- en eerste testfase gaan ze in deze enquête na in hoeverre de e-learning zorgverleners in de praktijk ondersteunt.

Lees meer ...

Kent u de GRIP-tool?

Met een online vragenlijst wil het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) nagaan in hoeverre de GRIP-tool van de druglijn bekend is bij huisartsen. Het invullen is anoniem en neemt maximaal 15 minuten van uw tijd in beslag. De vragenlijst wordt op 10 januari 2020 afgesloten.

Lees meer ...

Studie naar maag- en darmklachten na en tijdens COVID-19

De Universiteit Antwerpen is gestart met een nieuwe studie naar maag- en darmklachten tijdens en na infectie met COVID-19. Hiervoor zoeken we personen die momenteel COVID-19 hebben of hebben doorgemaakt in de voorbije maanden. Met behulp van digitale vragenlijsten bevragen we kort enkele symptomen. 

Lees meer ...

Werk mee aan onderzoek naar SARS-CoV-2 seroprevalentie in de huisartspraktijk

Bijna 700 Vlaamse huisartsen en zorgverleners in hun praktijk nemen al sinds juni enthousiast deel aan seroprevalentieonderzoek. Samen met Sciensano willen de onderzoekers dit onderzoek nu flink uitbreiden tot 5000 deelnemers in heel België. Bedoeling is om nog voor Kerstmis de SARS-CoV-2 seroprevalentie bij deze groep een eerste keer te meten met sneltesten. Registreer u dus snel en help mee de huisartsencapaciteit veilig te stellen!

Lees meer ...

Studie “Opnieuw aan het werk na burn-out”: huisartsen gezocht

Voor een studie van KU Leuven en Riziv worden extra huisartsen gezocht om een ‘zorgpad’ testen dat nagaat of mensen met burn-out hierdoor sneller herstellen en terug aan het werk gaan. Concreet wordt elke deelnemende huisarts gevraagd om één patiënt te includeren.

Lees meer ...

Huisartsen gezocht voor diepte-interviews over borstkanker

Volgens de richtlijnen moet diagnostische mammografie niet worden gebruikt voor screening van vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar met een normaal of licht verhoogd risico op borstkanker. Toch werden in 2017 bij 14% van deze doelgroep diagnostische mammografieën uitgevoerd. Om te peilen naar redenen waarom wordt afgeweken van de richtlijnen, is het Centrum voor Kankeropsporing op zoek naar drie huisartsen en twee gynaecologen voor een diepte-interview (van ongeveer 30 minuten, per telefoon of ter plaatse). 

Lees meer...

ApartTogether: de impact van covid op vluchtelingen en migranten

De covid-19-epidemie heeft een grote impact op ieder van ons, maar zeker ook op de meest kwetsbaren in onze samenleving – kwetsbaar omwille van hun leefsituatie, papieren, kennis van de landstalen, enzovoort. Niettemin weten we weinig over hoe covid-19 het welzijn en de leefsituatie van migranten en vluchtelingen beïnvloedt. 

Lees meer ...

Kwaliteitszorg in tijden van een pandemie

De COVID-19 pandemie stelde de huisartsgeneeskunde voor nooit geziene uitdagingen. Aan de hand van een vragenlijst wil het expertisecentrum Quality and Safety Ghent nagaan wat de impact van deze crisis is op uw beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in de praktijk. De resultaten worden gebruikt om advies te geven aan de overheden.

Lees meer ...

Studie infectiepreventie en -controle in WZC

Om zorginfecties en antibioticaresistentie in Belgische woonzorgcentra terug te dringen wil Sciensano graag uw mening weten over infectiepreventie en -controle in deze centra. In totaal duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 20 minuten. Achteraf ontvangt u een rapport met de globale resultaten.

Lees meer …