Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we oproepen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoek.

Huisartsen worden dagelijks gevraagd om enquêtes in te vullen. Daarom stuurt Domus Medica geen afzonderlijke mailings naar z'n leden over dit thema. Soms vermelden we deze onderzoeken wel in onze wekelijkse nieuwsbrief. Daarbij kiezen we voor onderzoek op terreinen die ons bijzonder interesseren, of onderzoek van huisartsen (in opleiding) zelf.

Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier of met een mailtje naar vragen@domusmedica.be.

BELpREG verzamelt gegevens over gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

Publicatiedatum: 15 jul 2024

Voor veel geneesmiddelen is er onvoldoende kennis over de veiligheid van het gebruik tijdens de zwangerschap. Het 'citizen science' initiatief of zwangerschapsregister BELpREG (KU Leuven) wil hier iets aan doen!  Aan de hand van online vragenlijsten verzamelen de onderzoekers informatie…

Lees meer ...


Inzet van telemonitoring in de verpleegkundige zorg

Publicatiedatum: 10 jul 2024

Vanuit het Wit-Gele Kruis willen we ons voorbereiden op de toekomstige uitdagingen van een afnemend aantal zorgverleners en toenemende zorgbehoeften om blijvend warme, kwalitatieve zorg aan huis te kunnen bieden. De vraag is of telemonitoring hierbij kan helpen. Om een antwoord te geven op…

Lees meer ...


Het voorschrijven en doelmatig gebruik van antibiotica in de ambulante praktijk

Publicatiedatum: 27 jun 2024

Wij zijn Karen Driesen, Stijn Rabau en Aline Vanoppen, masterstudenten geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Voor onze masterproef peilen we via een vragenlijst naar de kennis, opinies en ervaringen van jonge artsen over het voorschrijven en doelmatig gebruik van antibiotica in de…

Lees meer ...


Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van protonpompinhibitoren (PPI) bij Vlaamse huisartsen (in opleiding)

Publicatiedatum: 21 mei 2024

In kader van onze masterthesis voeren wij onderzoek uit naar het voorschrijfgedrag van protonpompinhibitoren (PPI) bij Vlaamse huisartsen (in opleiding). Met deze vragenlijst willen we aan de hand van het standpunt van de huisarts proberen begrijpen en in kaart brengen waarom patiënten vaak…

Lees meer ...


Oproep deelname vragenlijsten Gerodent PLUS

Publicatiedatum: 14 mei 2024

Wij zijn Ellen Baele, Aster De Vleeschauwer en Natalie Hoste. We werken als doctoraatsonderzoekers binnen het onderzoeksproject Gerodent PLUS van Universiteit Gent.  Dit project heeft als doel om de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren.  Bent u een zorg-…

Lees meer ...


Kennis, attitudes en overtuigingen van huisartsen in Vlaanderen over de e-sigaret

Publicatiedatum: 13 mei 2024

Beste collega, Via deze weg willen wij u graag uitnodigen deel te nemen aan onze HAIO-thesis over de kennis, attitudes en overtuigingen van huisartsen in Vlaanderen over de e-sigaret. Middels deze enquête trachten wij een antwoord te bieden op de volgende vragen:  "Wat is de…

Lees meer ...


Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) is op zoek naar huisartsen!

Publicatiedatum: 7 mei 2024

Wist u dat 3 op 4 personen die overlijden door zelfdoding mannen zijn? Bovendien zoeken mannen minder hulp en stoppen ze sneller met behandeling. Nochtans is hulpverlening een belangrijk beschermende factor tegen het risico op zelfdoding. Huisartsen zijn hierbij een zeer belangrijke doelgroep,…

Lees meer ...


Werk mee aan een onderzoek rond mondgezondheid

Publicatiedatum: 29 apr 2024

De onderzoeksgroep ‘Bevolkingsstudies mondgezondheid’ aan de KU Leuven start een onderzoek rond het gebruik van een mondscreeningsinstrument bij 65-plus patiënten in de Vlaamse huisartsenpraktijken. Het instrument bestaat uit enkele vragen en een observatie in de mond. Voor dit onderzoek worden…

Lees meer ...


Huisartsen (in opleiding) gezocht voor interview over participatie kwetsbare groepen aan borstkankerscreening

Publicatiedatum: 30 nov 2023

Hierbij willen we u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek in het kader van een masterproef aan de Universiteit Gent. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door twee studenten, Léonie Vermeulen en Nina Gits uit de richting Management en beleid van de gezondheidszorg aan de faculteit…

Lees meer ...


Ervaringen van huisartsen met dementie bij ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond: Een kwalitatieve interviewstudie

Publicatiedatum: 30 nov 2023

Met de groeiende diversiteit binnen onze samenleving en daarbovenop de vergrijzing, worden huisartsen steeds vaker geconfronteerd met specifieke uitdagingen bij het leveren van zorg. In het kader van onze masterthesis aan de Universiteit Antwerpen onderzoeken wij momenteel de specifieke…

Lees meer ...


Publicatie datum
30 okt 2018