Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina verzamelen we oproepen voor deelname aan wetenschappelijke onderzoek.

Huisartsen worden dagelijks gevraagd om enquêtes in te vullen. Daarom stuurt Domus Medica geen afzonderlijke mailings naar z'n leden over dit thema. Soms vermelden we deze onderzoeken wel in onze wekelijkse nieuwsbrief. Daarbij kiezen we voor onderzoek op terreinen die ons bijzonder interesseren, of onderzoek van huisartsen (in opleiding) zelf.

Heeft u zelf een wetenschappelijk onderzoek waarvoor u een oproep wenst te doen naar de huisartsen? Laat het ons weten via het contactformulier of met een mailtje naar vragen@domusmedica.be.

Een zorgpad voor patiënten met chronisch respiratoir falen

Publicatiedatum: 21 feb 2024

Beste Huisarts in de Provincie Antwerpen,  In het huidige zorglandschap in Vlaanderen ontbreekt een helder zorgpad voor patiënten met chronisch respiratoir falen, waardoor er een dringende behoefte is aan een goed gecoördineerd multidisciplinaire zorgtraject. De focus van deze masterproef…

Lees meer ...


JACARDI-project: interdisciplinair en geïntegreerd samenwerken in de huisartsenpraktijk

Publicatiedatum: 15 feb 2024

Het belang om interdisciplinair en geïntegreerd samen te werken in de huisartsenpraktijk neemt toe. Maar hoe doe je dat nu precies? Hoe begin je eraan? wat zijn de valkuilen? Met deze vragen gaat het JACARDI-project aan de slag. Hiervoor hebben we echter jouw hulp nodig. Je kan deelnemen aan…

Lees meer ...


Evaluatie herfstvaccinatie covid 2023

Publicatiedatum: 15 feb 2024

In 2022 werd beslist om de vaccinatie tegen COVID-19 zoveel als mogelijk in te kantelen in de reguliere werking met vaccinatie door de reguliere vaccinatoren (huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen). Op 15 september 2023 werd het startschot gegeven voor de covidvaccinatie in het najaar…

Lees meer ...


HSP Vlaanderen spoort huisartsen aan om met de kennis van hoogsensitiviteit, het welzijn voor 15 à 20 % van zijn patiënten te verhogen

Publicatiedatum: 15 feb 2024

HSP Vlaanderen of de Vlaamse Vereniging voor Hoogsensitieve Personen vzw bereidt een sensibiliseringscampagne voor, voor huisartsen rond hoogsensitiviteit (HSP). Dit persoonlijkheidskenmerk is immers een risicofactor voor stress-gerelateerde aandoeningen zoals depressie, burn-out, CVS,…

Lees meer ...


De ervaring van huisartsen met medisch-specialistische zorg voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking

Publicatiedatum: 15 feb 2024

Heeft u ervaring met de medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking? Wilt u uw kennis en ervaring hierover delen? Lees dan verder en neem deel aan ons onderzoek! Met dit onderzoek willen we een beter inzicht krijgen hoe de ervaringen van huisartsen zijn in de opvolging van…

Lees meer ...


Decubitus

Publicatiedatum: 1 feb 2024

 Ik ben Margot Van Oost, huisarts in opleiding (HAIO) verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en doe in het kader van mijn Master-na-masterthesis Huisartsgeneeskunde een studie omtrent decubitus. Decubitus is een courante morbiditeit die vaker voorkomt bij personen op oudere…

Lees meer ...


Cannabisgebruik door werknemers met een veiligheidsfunctie

Publicatiedatum: 1 feb 2024

Als arbeidsarts in opleiding heb ik als onderwerp voor de masterproef ‘cannabis en veiligheidsfuncties’ gekozen. De bedoeling is om een praktijkrichtlijn op te stellen voor de geschiktheidsbeoordeling van een (toekomstige) werknemer met een veiligheidsfunctie in geval van cannabisgebruik en om…

Lees meer ...


Doe mee aan de COOPERATE-STUDY over samenwerking met een praktijkverpleegkundige

Publicatiedatum: 30 jan 2024

Zorgt samenwerken met een praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk voor meer kwalitatieve zorg? Kan je meer patiënten verzorgen als je samenwerkt met zo'n verpleegkundige? En welke taken laat je die dan best doen? Welk diploma moet zo'n verpleegkundige hebben? Dit zijn de vragen…,

Lees meer ...


Wat denkt u over het gezondheidsbeleid en de politiek?

Publicatiedatum: 25 jan 2024

Eind vorig jaar sloten artsen en ziekenfondsen een akkoord voor twee jaar af en op 1 april start de New Deal voor huisartsen. Ondertussen wordt de architectuur van een nieuw gezondheidsbeleid voorbereid, onder meer met een hervorming van de nomenclatuur en de ziekenhuisfinanciering.…

Lees meer ...


Geef uw mening over medicatienazicht uitgevoerd door apothekers: UCLouvain enquête

Publicatiedatum: 25 jan 2024

Sinds 1 april 2023 heeft de Belgische overheid beslist om de huisapotheker hiervoor te financieren bij uw patiënten* die vijf of meer geneesmiddelen nemen gedurende minstens zes weken. Met onze korte enquête pijlen we naar uw mening over dit initiatief en meer bepaald naar hoe u de…

Lees meer ...


De begeleiding door huisartsen in het kader van re-integratie

Publicatiedatum: 18 jan 2024

Als huisarts bent u niet alleen betrokken bij de medische behandeling van uw patiënten, maar ook bij hun eventuele arbeidsongeschiktheid en werkhervatting. Via dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in hoe u als huisarts deze begeleiding invult en waar u eventueel nog nood aan zou hebben…

Lees meer ...


Optimalisatie van digitale medische educatie

Publicatiedatum: 11 jan 2024

Mijn naam is Juha Hellinx en ik ben student in de master geneesmiddelenontwikkeling aan de KU Leuven. Momenteel loop ik stage bij Pfizer, waar ik tijdens mij stage ook mijn masterproef zal maken. Hiervoor doe ik onderzoek naar de optimalisatie van digitale medische educatie voor healthcare…

Lees meer ...


Kwaliteit van palliatieve sedatie in de praktijk

Publicatiedatum: 21 dec 2023

Geachte hulp- of zorgverlener,  Beste collega,  Elke dag zet jij je onvermoeibaar in voor de gezondheid en het welzijn van je patiënten. U begrijpt als geen ander dat zorg aan het levenseinde niet altijd rechtlijnig is en dat elke beslissing een groot effect kan hebben op het leven…

Lees meer ...


Interviewstudie echografie in de huisartsenpraktijk

Publicatiedatum: 21 dec 2023

Mijn naam is Cristale, een master student in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Ik loop momenteel stage op het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde. Hier werk ik momenteel mee aan een studie omtrent echografie in de huisartsenpraktijk. Met dit onderzoek zijn we opzoek naar…

Lees meer ...


Bevraging huisartsen i.v.m. medicinale cannabis

Publicatiedatum: 21 dec 2023

Het Vlaams Patiëntenplatform begeleidt een masterproef over de visie en ervaringen van patiënten en zorgverleners over medicinale cannabis.  Drie studenten van de master Farmaceutische zorg aan de KULeuven hebben als doel om met deze masterproef aanbevelingen te formuleren over de noden…

Lees meer ...


Uitnodiging voor deelname aan vragenlijst over 'pandemische paraatheid'

Publicatiedatum: 14 dec 2023

Ik contacteer u in het kader van het FiLi-Vi-X project, waarvan ik recentelijk de wetenschappelijk coördinator ben geworden onder leiding van Prof. Erika Vlieghe. Het project is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Instituut voor…

Lees meer ...


Het ITG Antwerpen zoekt vrijwilligers voor een klinische studie waarin een nieuwe immuuntherapie tegen genitale herpes wordt geëvalueerd

Publicatiedatum: 14 dec 2023

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen zoekt vrijwilligers voor een klinische studie waarin een nieuwe immuuntherapie tegen genitale herpes wordt geëvalueerd.   Het objectief van de therapie is het verminderen van de frequentie, ernst en duur van genitale herpes uitbraken.…

Lees meer ...


Huisartsen (in opleiding) gezocht voor interview over participatie kwetsbare groepen aan borstkankerscreening

Publicatiedatum: 30 nov 2023

Hierbij willen we u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek in het kader van een masterproef aan de Universiteit Gent. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door twee studenten, Léonie Vermeulen en Nina Gits uit de richting Management en beleid van de gezondheidszorg aan de faculteit…

Lees meer ...


Ervaringen van huisartsen met dementie bij ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond: Een kwalitatieve interviewstudie

Publicatiedatum: 30 nov 2023

Met de groeiende diversiteit binnen onze samenleving en daarbovenop de vergrijzing, worden huisartsen steeds vaker geconfronteerd met specifieke uitdagingen bij het leveren van zorg. In het kader van onze masterthesis aan de Universiteit Antwerpen onderzoeken wij momenteel de specifieke…

Lees meer ...


Surveillance van antimicrobiële resistentie in de eerste lijn, focus op ongecompliceerde urineweginfecties

Publicatiedatum: 23 nov 2023

PRIMAIR DOEL: De verspreiding en antimicrobiële gevoeligheid bepalen van pathogenen geassocieerd met ongecompliceerde urineweginfecties in België. Bent u arts en werkt u gewoonlijk met één van de volgende laboratoria? In Vlaanderen Algemeen klinisch labo Lier AML Antwerpen Algemeen…

Lees meer ...


Kandidaat huisartsen gezocht voor HAIO masterproef omtrent preconceptionele dragerschapsscreening

Publicatiedatum: 16 nov 2023

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onze studie over reproductieve genetische dragerschapsscreening (RGDS). Een kort woordje uitleg: RGDS laat toe om toekomstige ouders met een verhoogd risico op het krijgen van een kind met ernstige erfelijke aandoeningen te identificeren. Sinds Oktober 2019…

Lees meer ...


Burnout en de mentale gezondheid bij studenten geneeskunde en artsen in opleiding

Publicatiedatum: 17 okt 2023

Beste, Maakt u zich zorgen over de hoge werkdruk in de opleiding geneeskunde?  En wilt u het mentaal welzijn van studenten geneeskunde, HAIOs en ASOs verbeteren? Lees dan verder en neem deel aan onze vragenlijst! BURNOUT en de MENTALE GEZONDHEID bij studenten geneeskunde en artsen in…

Lees meer ...


De impact van de COVID-19 pandemie op het mentaal welzijn van huisartsen

Publicatiedatum: 11 okt 2023

Met dit onderzoek willen we nagaan hoe het gesteld is met het welzijn van huisartsen tijdens de Covid-19 pandemie en inzicht vergaren in de factoren die hieraan gerelateerd zijn. De totale tijd om de vragenlijst in te vullen bedraagt ongeveer 15 minuten. Deelname aan deze vragenlijst is…

Lees meer ...


De zorg en opvolging van CVA-patiënten na hun hospitalisatie

Publicatiedatum: 10 okt 2023

Geachte huisartsen, Via deze weg zouden wij u willen uitnodigen om deel te nemen aan onze studie. Het doel van deze studie bestaat eruit om via vragenlijsten bij neurologen en huisartsen een zicht te krijgen op de zorg en opvolging van CVA-patiënten na hun hospitalisatie. Met deze informatie…

Lees meer ...


Orient-project: Test een nieuw instrument om deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker te bevorderen

Publicatiedatum: 22 aug 2023

Geachte huisartsen en verpleegkundigen, Bent u op zoek naar manieren om de preventieve zorg in uw praktijk naar een hoger niveau te tillen? Wilt u uw patiënten, vooral de kwetsbare groepen, effectiever kunnen begeleiden in het maken van weloverwogen keuzes over hun gezondheid? Dan nodigen wij…

Lees meer ...


De diagnostiek en behandeling van onychomycose van de teennagel

Publicatiedatum: 3 aug 2023

Wij zijn Céline Van Goethem en Charlotte Moock, 2 huisartsen in opleiding die volop bezig zijn met het maken van de masterproef om de opleiding tot huisarts te kunnen afronden.  Deze masterproef betreft een studie over de diagnostiek en behandeling van onychomycose van de teennagel. De ‘…

Lees meer ...


Mentaal en fysiek welzijn van huisartsen tijdens en na de Covid-19 pandemie

Publicatiedatum: 12 jul 2023

Onderzoek in het kader van de masterproef met betrekking tot het mentaal en fysiek welzijn van huisartsen tijdens en na de Covid-19 pandemie. Met dit onderzoek willen we nagaan hoe het gesteld is met het welzijn van huisartsen tijdens de Covid-19 pandemie en inzicht vergaren in de factoren die…

Lees meer ...


Publicatie datum
30 okt 2018