Onderzoek naar het voorschrijfgedrag van protonpompinhibitoren (PPI) bij Vlaamse huisartsen (in opleiding)

In kader van onze masterthesis voeren wij onderzoek uit naar het voorschrijfgedrag van protonpompinhibitoren (PPI) bij Vlaamse huisartsen (in opleiding). Met deze vragenlijst willen we aan de hand van het standpunt van de huisarts proberen begrijpen en in kaart brengen waarom patiënten vaak onnodig lang protonpompinhibitoren innemen. 

Wij stellen u voor om aan deze studie deel te nemen omdat het chronisch gebruik van PPI’s een hoge jaarlijkse kost en potentiële ernstige nevenwerkingen met zich meebrengt. Daarom is het belangrijk om de oorzaken van het langdurig voorschrijven van deze medicatie in kaart te brengen, zodat men in de toekomst verder kan zoeken naar handvaten of tips om het onnodig langdurig gebruik van PPI’s te verminderen. 

U kan deelnemen aan de vragenlijst door hier te klikken.

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Laura Bosman en Riet Hendrix 
 

Publicatie datum
21 mei 2024
Revisiedatum
21 mei 2024