Huisartsen (in opleiding) gezocht voor interview over participatie kwetsbare groepen aan borstkankerscreening

Hierbij willen we u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek in het kader van een masterproef aan de Universiteit Gent. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door twee studenten, Léonie Vermeulen en Nina Gits uit de richting Management en beleid van de gezondheidszorg aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, onder leiding van Prof. dr. Katrien Vanthomme en doctoraatstudente Ilka Jacobs.

Het onderzoek richt zich op de sociale kloof binnen het bevolkingsonderzoek voor borstkanker in Vlaanderen. Hierbij willen we de inzichten van huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO’s) omtrent dit onderwerp in kaart brengen om op lange termijn de sociale kloof eventueel te reduceren. In de literatuur zien we dat individuen met specifieke determinanten een lagere participatiegraad hebben dan andere groepen. Deze sociaal kwetsbare groepen staan volgens de literatuur nauw in contact met de huisarts en ziet deze als vertrouwenspersoon. Aangezien deze doelgroep veel belang hecht aan de mening van de huisarts, kan het proces tot deelname aan borstkankerscreening via deze weg eventueel geoptimaliseerd worden.

Wie zoeken we? Huisartsen of huisartsen in opleiding (HAIO’s) die werkzaam zijn in Vlaanderen en de Nederlandse taal machtig zijn.

Wat verwachten we van u als participant? Deelname aan het onderzoek bestaat uit een eenmalig 30 tot maximaal 60 minuten durend interview waarvan enkel audio-opname wordt voorzien. De datacollectie vindt plaats in februari en maart 2024. De gegevens worden gepseudonimiseerd en worden op een beveiligde locatie van de Universiteit Gent bewaard. Om het onderzoek efficiënt te laten verlopen, verkiezen wij de interviews af te nemen via MS Teams. Indien u het interview liever fysiek wenst, kan dit na onderling overleg.

Indien u interesse hebt om deel te nemen aan dit onderzoek, kan u een gepast moment kiezen via deze link.

Indien u een ander tijdstip of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via nina.gits@ugent.be of leonie.vermeulen@ugent.be.

Alvast bedankt voor uw tijd en eventuele interesse.

Met vriendelijke groeten

Nina Gits en Léonie Vermeulen
Studenten Master Management en beleid van de gezondheidszorg Universiteit Gent

Publicatie datum
30 nov 2023
Revisiedatum
30 nov 2023