Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) is op zoek naar huisartsen!

Wist u dat 3 op 4 personen die overlijden door zelfdoding mannen zijn? Bovendien zoeken mannen minder hulp en stoppen ze sneller met behandeling. Nochtans is hulpverlening een belangrijk beschermende factor tegen het risico op zelfdoding.
Huisartsen zijn hierbij een zeer belangrijke doelgroep, aangezien we merken dat mannen doorgaans vaker contact hebben met een huisarts dan bijvoorbeeld een psycholoog,

Bent u reeds in aanraking gekomen met mannen (18+) die aan zelfdoding denken? Dan is het VLESP benieuwd naar uw noden en ervaringen! 

Je kan zelf bepalen of je deelneemt aan:

  • Enkel de online vragenlijst (10-15 min.). In de vragenlijst wordt gevraagd naar jouw ervaring met mannen met zelfmoordgedachten en jouw noden hierbij.
  • De vragenlijst (10-15 min.) én online focusgroepen (2u). In de focusgroep bespreek je samen met andere hulpverleners meer in diepte wat jullie noden zijn in het werken met mannen met zelfmoordgedachten.”

Het VLESP zoekt ook patiënten met (een verleden van) zelfmoordgedachten om hun noden in kaart te brengen.
We zoeken zowel mannen als vrouwen of personen met een andere genderidentiteit om te kunnen vergelijken.
Er is daarvoor een poster ontwikkeld, zie bijlage. Het zou voor ons zeer waardevol zijn als jullie dit willen ophangen in jullie wachtzaal.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wil het VLESP nieuwe methodieken ontwikkelen ter ondersteuning van hulpverleners, die aansluiten op de noden uit de praktijk.

Meer informatie vindt u hier: https://www.zelfmoord1813.be/onderzoek

Publicatie datum
07 mei 2024
Revisiedatum
07 mei 2024