Ervaringen van huisartsen met dementie bij ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond: Een kwalitatieve interviewstudie

Met de groeiende diversiteit binnen onze samenleving en daarbovenop de vergrijzing, worden huisartsen steeds vaker geconfronteerd met specifieke uitdagingen bij het leveren van zorg. In het kader van onze masterthesis aan de Universiteit Antwerpen onderzoeken wij momenteel de specifieke zorgbehoeften van ouderen met dementie en een niet-westerse achtergrond. 

Ons onderzoek richt zich op het verkennen van uw ervaringen met de uitdagingen en aanpak bij het bieden van zorg aan deze groeiende en kwetsbare groep patiënten. De focus ligt op culturele sensitiviteit, diagnostische obstakels en strategieën die u hanteert in de dagelijkse praktijk. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een interview, waarin we uw waardevolle inzichten en ervaringen willen verkennen en analyseren. 

Het interview zal plaatsvinden op een voor u geschikt moment en zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. De locatie zal ook in samenspraak met u zijn, dit kan zowel online als op een door u gekozen locatie, bijvoorbeeld uw huisartsenpraktijk. 

Uw deelname aan dit onderzoek is van onschatbare waarde en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het begrijpen van de behoeften van deze specifieke patiëntengroep. 

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het interview of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via sabrina.abdulasia@student.uantwerpen.be of lucy.mba-forzoh@student.uantwerpen.be

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en deelname! 

Sabrina Abdul Asia, masterstudent Geneeskunde, Universiteit Antwerpen 
Lucy Mba-Forzoh, masterstudent Geneeskunde, Universiteit Antwerpen 
Onder begeleiding van prof. dr. Josefien van Olmen, huisarts, Universiteit Antwerpen 

Publicatie datum
30 nov 2023
Revisiedatum
30 nov 2023