Vrouwen en jongeren zien meest af van corona

Uit cijfers die Statbel, de Belgische dienst voor statistiek, vandaag bekendmaakt, blijkt dat vooral vrouwen en jongeren mentaal te lijden hebben onder de gevolgen van de Covid-19-pandemie. 

Dat de Covid-19-pandemie een invloed heeft op de mentale gezondheid van heel wat Belgen, is geen geheim. Statbel, de Belgische dienst voor statistiek, pakt vandaag uit met cijfers over de negatieve invloed die de pandemie het afgelopen jaar had op de mentale gezondheid van de Belgen. Net iets meer dan de helft van onze landgenoten (52,3%) verklaart dat de pandemie een negatieve invloed had op zijn mentale gezondheid. De Belgen die er mentaal voordeel uit haalden, is nagenoeg verwaarloosbaar (2,5%). 45,2% ondervond een negatieve noch een positieve impact.  

Worden de cijfers opgesplitst in bepaalde doelgroepen, dan komen opmerkelijke verschillen bovendrijven. De negatieve impact was groter in Brussel (62%) dan in Wallonië (55%) en Vlaanderen (49,1%). Het meest opmerkelijke verschil is misschien wel dat tussen vrouwen en mannen. 56,6% van de vrouwen geeft aan een negatieve impact te hebben ervaren, terwijl dat bij de mannen ‘slechts’ 47,8% is. Twee andere groepen die er uitschieten, zijn leden van eenoudergezinnen (61% geeft een negatieve impact op het mentaal welzijn aan) en jongeren. 63,1% van de jongeren tussen 16 en 24 jaar geeft aan negatieve impact te ervaren. Bij de 75-plussers is dat 43%. 

Filip Ceulemans