Stoelgangtest is enorm succes

Duidelijke boodschappen en makkelijk uit te voeren acties doen de bevolking deelnemen aan de vroegtijdige opsporing van ziekten. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Een duidelijk voorbeeld van een geslaagde campagne om vroegtijdig aandoeningen op te sporen is de test die dikkedarmkanker moet opsporen. In Vlaanderen geven driemaal zoveel mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar aan zich te hebben laten testen op dikkedarmkanker in vergelijking met de vorige ondervraging die dateert uit 2013. Het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker is daar volgens Sciensano niet vreemd aan. “Volgens de Gezondheidsenquête van 2013 liet 16,2% van de mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar zich testen op dikkedarmkanker en volgens de nieuwste Gezondheidsenquête is dat voor 2018 maar liefst 48,1%”, aldus Stefaan Demarest van Sciensano. In Wallonië waar een ander systeem wordt gebruikt dan in Vlaanderen, steeg het aantal onderzochte personen van 16,4% tot 19,4% tussen 2013 en 2018. De Vlaamse strategie om een stoelgangtest te laten uitvoeren met een screeningskit die de mensen thuis ontvangen en waarbij het staal vervolgens gratis wordt getest in een laboratorium, werpt dus duidelijk vruchten af.

Voor andere preventieve maatregelen ziet het beeld er soms anders uit:

  • het aantal Belgische vrouwen tussen 50 en 69 jaar dat aangaf in de loop van de voorbije twee jaar een mammografie te hebben laten uitvoeren, daalde tussen 2013 en 2018 van 75,5% tot 67,3%;
  • het aantal uitstrijkjes bij vrouwen tussen 20 en 69 jaar bleef stabiel op ongeveer 68%;
  • minder dan één op tien risicopatiënten geeft aan gevaccineerd te zijn tegen pneumokokken;
  • het aantal vrouwen tussen 10 en 44 jaar dat aangeeft minstens eenmaal gevaccineerd te zijn tegen het humaan papillomavirus, steeg van 17,8% tot 26,4%;
  • amper 46,2% van de risicopersonen geeft aan gevaccineerd te zijn tegen griep, wat ver verwijderd is van het streefdoel van 75%.

Filip Ceulemans