Stap naar een Europees EMD

7 feb 2019

De Europese Unie lanceerde eind januari in Finland en Estland een elektronisch voorschrift dat in beide landen kan worden gebruikt. Bedoeling is dit stelselmatig uit te breiden over de hele Europese Unie. Eind dit jaar zou het ook in België gebruikt moeten kunnen worden.

De invoering van een elektronisch voorschrift dat in meerdere Europese landen kan worden gebruikt, is een gevolg van een Europese richtlijn die al in 2011 werd goedgekeurd en die bepaalt dat de continuïteit van de zorg van Europese burgers over de grenzen heen moet worden gegarandeerd. 

De Europese commissaris bevoegd voor digitalisering ziet in het elektronische voorschrift de eerste stap in de richting van een Elektronisch Medisch Dossier dat tussen verschillende landen kan worden uitgewisseld. Om dat concreet te maken, moet wel eerst werk worden gemaakt van een Europees formaat van een EMD.

Filip Ceulemans