Psychologische zorg wordt toegankelijker

De federale overheid lanceerde op 1 september een nieuw psychologisch zorgmodel dat deze zorg toegankelijker moet maken. 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg bestrijken met hun eigen werkgebied voortaan heel België.

De nieuwe overeenkomst tussen het Riziv en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg is een aanvulling op wat er al bestaat inzake geestelijke gezondheidszorg en houdt een serieuze financiële injectie in. Het budget stijgt van 39 naar bijna 152 miljoen euro. Elk netwerk voor geestelijke gezondheidszorg krijgt een budget dat wordt berekend op basis van de bevolking van het werkgebied van het netwerk, en diens behoeften.

De zorg wordt georganiseerd volgens twee leeftijdscategorieën: kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar) en volwassenen (vanaf 15 jaar). De leeftijdsgroepen overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen tussen 15 en 23 jaar. De financiering is eveneens volgens twee categorieën geregeld.

  • Psychologische zorg in de eerste lijn: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn. Kinderen en adolescenten hebben recht op tien individuele of acht groepssessies per periode van twaalf maanden. Volwassenen hebben recht op acht individuele of vijf groepssessies.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg: voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening. Kinderen en adolescenten hebben recht op gemiddeld tien individuele sessies (maximaal twintig) of maximaal vijftien groepssessies per periode van twaalf maanden. Volwassenen hebben recht op gemiddeld acht individuele sessies (maximaal twintig) of maximaal twaalf groepssessies.

Een probleem waarmee patiënten vaak kampen, is de lange wachttijd alvorens ze psychologische ondersteuning kunnen krijgen. De nieuwe overeenkomst streeft ernaar de eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot maximaal een maand na de hulpvraag om de behoeften van de patiënt zo snel mogelijk op te sporen. De eerste sessie waarin de vraag van de patiënt wordt onderzocht, wordt voortaan gratis. Na de eerste sessie betaalt de patiënt 11 euro per individuele sessie (4 euro voor een patiënt die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro per groepssessie. Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het Riziv heeft ondertekend.

Het nieuwe psychologisch zorgmodel voorziet ook een betere vergoeding voor klinisch psychologen en orthopedagogen. Voor een individuele sessie krijgen ze voortaan 75 euro uitbetaald door de ziekteverzekering, voor een groepssessie varieert het van 326 tot 400 euro naargelang het aantal betrokken klinisch psychologen en orthopedagogen.

Filip Ceulemans