Planbureau: “Impact crisis op welzijn is groot”

Volgens een rapport dat het federaal Planbureau gisteren publiceerde, zou de impact van de coronacrisis op het welzijn van de Belgen groter zijn dan die bij vorige, economische crisissen.

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op zowel de gezondheid als de economie is duidelijk. Het federaal Planbureau publiceerde gisteren een rapport waaruit blijkt dat ook de impact op het welzijn van de bevolking niet te onderschatten valt. Vooral vrouwen, personen in de leeftijdsgroep van 16 tot 49 jaar, alleenstaanden (met en zonder kinderen), mensen met een laag inkomen, zonder een hoger diploma en werklozen worden zwaar getroffen. 

De belangrijkste determinant voor welzijn is gezondheid, zowel fysiek als geestelijk. Andere belangrijke elementen die het welzijn bepalen, zijn sociale contacten, de levensstandaard, werk en opleiding. Onderzoek van het federaal Planbureau maakt duidelijk dat verschillende determinanten belangrijk zijn voor verschillende doelgroepen. Een slechte gezondheid heeft een grotere impact bij vrouwen en werklozen, terwijl afwezigheid van naasten tot wie men zich kan wenden dan weer een belangrijker impact heeft op mensen van 16 tot 49 jaar en personen met een laag inkomen. 

Sinds half maart peilden meerdere enquêtes naar de impact van de coronacrisis op het leven van de Belgen. Uit de studies blijkt dat de geestelijke gezondheid beduidend achteruitging. Het Planbureau gaat er op basis van de gegevens van de onderzoeken van uit dat de impact van de coronacrisis op het welzijn van de Belgen veel groter zal zijn dan bijvoorbeeld ten gevolge van de economische en financiële crisis van 2008. De belangrijkste reden hiervoor is en combinatie van een slechtere gezondheid, achteruitgang van de sociale contacten en een groter deel van de bevolking dat er financieel en materieel op achteruit gaat. 

Filip Ceulemans