Palliatieve zorg op zoek naar beter imago

27 feb 2020

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen lanceert samen met haar Brusselse en Waalse tegenhangers een campagne die het imago van palliatieve zorg moet opkrikken.

Met de nationale sensibiliseringscampagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen. Ze vinden het de hoogste tijd dat palliatieve zorg door andere ogen wordt bekeken. De boodschap is duidelijk: palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten en moedigt hen aan om het beste te halen uit het leven ondanks de ongeneeslijke ziekte waaraan ze lijden. Op een speciale website en via posters wordt gepoogd het imago bij te spijkeren.

De nadruk ligt daarbij op het feit dat palliatieve zorg meer is dan alleen zorg. Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde. Het gaat om een gepersonaliseerde begeleiding die vertrekt vanuit de wensen en behoeften van de patiënt en diens omgeving en om een multidisciplinaire aanpak die aandacht heeft voor het lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele welzijn.

Omdat de federaties de huisartsen willen betrekken bij de campagne, wordt eerstdaags een informatiepakket naar alle huisartsen gezonden. Zo wil men ook het idee de wereld uithelpen dat palliatieve zorg exclusief in een ziekenhuis thuishoort. Het is een cultuur die elke zorgverstrekker in de eerste lijn, dus bij uitstek de huisarts, zich eigen zou moeten maken. Daarom pleiten de federaties er ook voor dat het een vaardigheid is die opgenomen wordt in het curriculum van elke arts. De palliatieve basiszorg kan perfect door de behandelende huisarts worden verstrekt. Pas wanneer de zorg complexer wordt, komt de specialist in het ziekenhuis erbij kijken.

Ook de overheid ziet het nut in van een grotere rol voor de huisarts en voorziet een nieuw nomenclatuurnummer dat de huisarts kan aanrekenen bij een patiënt wanneer hij aan ‘advanced careplanning’ doet. Het bedrag van 70 euro kan eenmaal per patiënt worden geattesteerd. Aan de advanced careplanning worden een aantal richtlijnen gekoppeld. Zo zal een arts een aantal documenten dienen in te vullen (negatieve verklaring, wilsbeschikking euthanasie, laatste wensen enzovoort).

Filip Ceulemans