Nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s MFO goedgekeurd

17 okt 2019

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen keurde vijf nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s goed in het kader van het Medisch-farmaceutisch overleg.

Van de vijf nieuw goedgekeurde programma’s komen er twee uit Vlaanderen en drie uit Franstalig België.

  • Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking: Kovag werkte een programma uit met als doel het maken van lokale afspraken tussen huisartsen en apothekers om het gebruik van slaapmiddelen te verminderen. Het programma moet leiden tot duidelijke afspraken over de opstart en de afbouw van benzodiazepines en zoekt manieren om de patiënt te motiveren.
  • Veilig minder antibiotica: Domus Medica werkte een programma uit met als belangrijkste doel op een veilige manier minder antibiotica te gebruiken bij infecties om zo bij te dragen in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De programma’s in Franstalig België hebben betrekking op medicatieschema’s en innamemomenten van geneesmiddelen, een verbeterde behandeling van patiënten met diabetes type 2 en geneesmiddelen bij ORL-pathologie bij kinderen.

Filip Ceulemans