Levenskwaliteit gemeten

De EQ-5D-5L moet de impact van ziekte en behandeling op de levenskwaliteit meten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde recent een Belgische waardeset voor de EQ-5D-5L.

Al decennialang wordt voor terugbetalingsbeslissingen voor gezondheidsinterventies rekening gehouden met de impact van de ziekte en behandeling op de levenskwaliteit van patiënten. Voor het beleid is het belangrijk om over gegevens met betrekking tot levenskwaliteit te kunnen beschikken die vergelijkingen toelaten tussen patiënten met verschillende aandoeningen, aangezien het beslissingen moet nemen die tegemoetkomen aan zowel individuele als maatschappelijke noden. Deze studie maakt dit mogelijk, door voor een vaak gebruikt instrument voor het meten van levenskwaliteit, de EQ-5D-5L, een waardeset te creëren.

De EQ-5D-5L is een instrument voor het meten van gezondheid en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit aan de hand van vijf belangrijke dimensies: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak, en angst/depressie (5D). Voor elke dimensie zijn er vijf gradaties van ernst (5L). De vijf dimensies en vijf ernstigheidsgraden laten toe 3125 mogelijke gezondheidstoestanden te onderscheiden. De EQ-5D-5L met de nieuwe waardeset kan worden gebruikt voor het onderbouwen van beleidsbeslissingen. Het kan worden ingezet als patient-reported outcome mesure (PROM), in klinische en economische evaluaties van medische interventies en om meer inzicht te krijgen in de gezondheid en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van de bevolking en van specifieke patiëntengroepen.

Op 1 oktober organiseert het KCE van 14 tot 16 uur een virtuele presentatie van de studie, waarbij er ook ruimte is voor vragen. Wie de presentatie wil bijwonen, stuurt een mail naar kce_projects@kce.fgov.be

Filip Ceulemans