Kort ziekteverzuim daalt na afschaffing ziektebriefje voor één dag

De huisartsen waren al lang vragende partij om het ziektebriefje voor één dag af te schaffen. De werkgevers ware mordicus tegen. Een eerste evaluatie van het systeem toont aan dat het kort ziekteverzuim met maar liefst 5% daalde sinds de invoering. 

De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag leidt niet tot meer ziekteverzuim, zoals de werkgevers voorspelden. Integendeel. In het eerste kwartaal van 2023 is het kort ziekteverzuim met 5% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal werknemers dat één dag ziek was, nam wel toe. Dat blijkt uit een eerste analyse van de gegevens door hr-dienstenbedrijf Acerta. Het wijst er volgens Acerta op dat werknemers na een dag ziekte sneller terug aan het werk gaan, terwijl ze met een ziektebriefje meestal enkele dagen langer thuis zouden zitten.  

Acerta baseert zich op de reële gegevens van 260.000 werknemers om de impact van de maatregel te bekijken. Het kort ziekteverzuim (minder dan een maand afwezig door ziekte) lag in het eerste kwartaal van 2023 5% lager dan in 2022. In het eerste kwartaal ging 3,4% van de werkbare uren verloren door kort ziekteverzuim, in 2022 was dat 3,6%. 72,6% van de werkende Belgen was de afgelopen maanden geen enkele dag ziek, vorig jaar was dat 70,5%. 

De werknemer kan driemaal per jaar één dag ziek thuis blijven zonder ziektebriefje. Dat zorgt voor een toename van het ziekteverzuim van exact één dag. In de eerste drie maanden van het jaar zat 10,9% van de werknemers één of meerdere keren één dag ziek thuis. In 2022 was dat 10,6%, in de coronajaren 2020 en 2021 respectievelijk 10,3% en 9,3%. Het aantal werknemers dat exact één keer één dag ziek thuis bleef, steeg van 2,4% in 2022 tot 3% in januari, februari en maart van dit jaar. 

Filip Ceulemans