KCE: “Zonavaccin is te duur”

Shingrix®, het nieuwe vaccin tegen zona dat sinds vorig jaar verkrijgbaar is in ons land, is te duur in vergelijking met de voordelen die het oplevert. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een deze week verschenen rapport. 

Wanneer er zona optreedt, geneest dat doorgaans spontaan binnen twee à vier weken. In sommige gevallen doen er zich echter complicaties voor zoals postherpetische neuralgie (10 à 20% van de gevallen van zona). Nog ernstiger complicaties (bijvoorbeeld meningitis) zijn mogelijk, maar erg zeldzaam. In België worden er jaarlijks 48.000 gevallen vastgesteld, waarvan 70% bij mensen ouder dan 50 jaar. Elk jaar sterven er gemiddeld twaalf mensen aan de gevolgen van complicaties na zona. 

Sinds vorig jaar is er met Shingrix® een nieuw vaccin op de markt. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseert om dit vaccin aan de bevolking aan te bieden vanaf 60 jaar en aan mensen ouder dan zestien jaar met een verzwakte immuniteit. De HGR voegt er echter meteen aan toe dat men rekening moet houden met de economische evaluatie alvorens in te stemmen met een terugbetaling door de ziekteverzekering. De kostprijs van het vaccin is immers niet min: 170 euro per vaccin, waarvan er twee nodig zijn. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin te evalueren en de kostenefficiëntie en budgettaire impact van een terugbetaling te berekenen. Het vaccin blijkt werkzaam en veilig voor een periode van minstens acht jaar. 

De belangrijke kanttekening die het KCE maakt, is echter dat het vaccin een relatief bescheiden gezondheidswinst oplevert. Vaccineert men vandaag 10.000 mensen ouder dan 60 jaar, dan zouden jaarlijks 77 gevallen van zona en tien tot twaalf gevallen van postherpetische neuralgie kunnen worden voorkomen. De kostprijs zou het eerste jaar wel oplopen tot 602 miljoen euro, waarna de jaarlijkse kostprijs 23 miljoen euro bedraagt. “Het onvermijdelijke verdict luidt dan ook dat dit te duur is in vergelijking met de gezondheidsvoordelen die men kan verwachten”, is het KCE duidelijk. Om kostenefficiënt te zijn, zou de prijs per vaccin moeten dalen van 170 euro naar maximaal 30 euro. Maar zelfs dan zou de budgettaire impact groot zijn: 152 miljoen euro het eerste jaar, vervolgens 6,5 miljoen euro in de daaropvolgende jaren. Enkel mensen met een verzwakte immuniteit vaccineren (aan 170 euro per dosis) zou nog steeds 180 miljoen euro vereisen het eerste jaar en vervolgens 780.000 euro per jaar.

Filip Ceulemans