Jongeren durven geen hulp vragen bij psychische problemen

Een derde van de jongeren vindt het tijdens deze coronacrisis moeilijk om hulp te vragen bij psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête door de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen bevroegen duizend jongeren tussen 16 en 25 jaar over hun mentaal welzijn. Ruim één jongere op twee (58%) zegt het mentaal lastig te hebben en ongeveer de heeft geeft aan dat de coronacrisis een effect heeft op hun fysieke gezondheid. Fysieke problemen die vaak voorkomen, zijn hoofd-, rug- of buikpijn en hartkloppingen. Iets meer dan een derde (35%) van de jongeren die zegt psychische problemen te hebben, geeft aan het moeilijk te vinden om professionele hulp te zoeken. De terughoudendheid vloeit vaak voort uit schrik voor stigmatisering.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen geven daarom als aanbeveling van jongs af aan in te zetten op preventie en dat ook mee te nemen in het onderwijssysteem. Zorgverstrekkers zouden beter opgeleid moeten worden om signalen sneller te detecteren. Bovendien moet volgens het ziekenfonds de zorg toegankelijker en meer laagdrempelig worden gemaakt. 

Filip Ceulemans