Gezondheidsongelijkheid begint in de wieg

Een baby met recht op verhoogde tegemoetkoming heeft dertig procent meer kans om kort na de geboorte opnieuw in het ziekenhuis te belanden dan een baby zonder recht op verhoogde tegemoetkoming. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteiten waarin 179.055 geboortes werden geanalyseerd. 

De Christelijke Mutualiteiten onderzochten in deze studie voor het eerst de impact van de interacties tussen risicofactoren op heropname van baby’s in ziekenhuizen. Ze deden dat aan de hand van regressiemodellen waarbij de kans op heropname van baby’s werd onderzocht in functie van risicofactoren zoals het type bevalling (vaginaal of keizersnede), het aantal postnatale contacten, de verblijfsduur op de materniteit, het recht op verhoogde tegemoetkoming of een risicovolle zwangerschap. 

Het meest opmerkelijke resultaat van het onderzoek: baby’s met een VT-statuut (7,7%) hebben dertig procent meer kans op heropname binnen de dertig dagen na ontslag uit het ziekenhuis dan baby’s zonder VT-statuut (5,7%). Het recht op verhoogde tegemoetkoming heeft een groter effect op heropname, onafhankelijk van de andere variabelen. Een korter verblijf in het ziekenhuis heeft geen significante impact op de kans om binnen de dertig dagen opnieuw opgenomen te worden. Toch vindt de CM dat voorzichtigheid geboden is en men niet altijd te snel moet overgaan tot ontslag uit de materniteit. Niet iedereen is daarbij gebaat. 

“Gezien een kort verblijf na de geboorte vaker voorkomt bij moeders en baby’s met VT-statuut en de kans op heropname voor deze baby’s hoger is, is het belang van prenatale en postnatale opvolging niet te onderschatten”, zegt de CM. “Uit vorige studies weten we dat er een verschil is in prenatale en/of postnatale opvolging door vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen in het nadeel van moeders met een VT-statuut.” Daarom vindt de CM het belangrijk te benadrukken dat iedereen recht heeft op dezelfde postnatale opvolging. Het medisch team van het ziekenhuis zou volgens de CM moeten kunnen beslissen om pas bevallen moeders niet vroegtijdig te ontslaan indien er medische en/of sociale indicaties zijn dat een langer verblijf op de kraamafdeling wenselijk is voor de gezondheid en het welzijn van moeder en kind. “Een korter verblijf is namelijk niet problematisch, maar niet in alle gevallen wenselijk.”

Filip Ceulemans