Geef uw mening over preventie

27 okt 2016

Op 16 en 17 december organiseert de Vlaamse overheid een gezondheidsconferentie over preventie. Iedereen die dat wil, kan zijn mening hierover geven in een korte enquête op de website van Zorg en Gezondheid.

De gezondheidsconferentie van de Vlaamse overheid over preventie van half december komt niets te vroeg. De Vlaamse gezondheidsdoelstelling inzake voeding en beweging, tabak, alcohol en drugs liep immers af eind vorig jaar. Om tot nieuwe doelstellingen en strategieën te komen, wordt zoals gestipuleerd in het preventiedecreet een traject doorlopen dat uitmondt in de gezondheidsconferentie. In de aanloop naar deze conferentie wil men het draagvlak aftoetsen en engagementen in het werkveld stimuleren. Dat gebeurt onder meer door een enquête op de website van Zorg en Gezondheid.

De gezondheidsdoelstellingen en preventiestrategieën die uit de gezondheidsconferentie moeten voortvloeien, moet aan vijf principes voldoen:

  1. Ze zijn erop gericht gezondheidswinst bij de bevolking te realiseren.
  2. Ze zijn maximaal gebaseerd op evidentie, zowel wat de effectiviteit als wat de kostenefficiëntie betreft.
  3. Ze worden haalbaar geacht binnen een realistische toekomstige context.
  4. Ze kennen een groot draagvlak op het terrein.
  5. Ze weerspiegelen het engagement van de sectoren en van het beleid.

De enquête kent een dubbel doelpubliek: de burgers en zorgverstrekkers. Zorgverstrekkers worden gepolst naar hun ervaringen inzake voeding, eetstoornissen, ondervoeding bij ouderen, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol en drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken. De enquête polst ook onder meer naar de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om preventie op een goede manier te kunnen uitvoeren. De enquête kan tot 18 november ingevuld worden.