eGezondheid? Wat verwacht u?

24 okt 2019

De federale overheid lanceert vandaag de eHealthMonitor 2019 om bij burgers en zorgverstrekkers te peilen wat ze verwachten van eGezondheid.

Hoe kunnen we onze eGezondheidstoepassingen verder verbeteren? Om een antwoord op deze vraag te vinden, lanceert de overheid vandaag de eHealthMonitor 2019. In deze bevraging wordt gepeild naar de praktijkervaringen van zorgverstrekkers en patiënten bij het gebruik van digitale toepassingen in de zorg. De bevraging richt zich tot zes doelgroepen: patiënten, huisartsen, specialisten, apothekers, (thuis)verpleegkundigen en zorgkundigen. Ze krijgen elk specifieke vragen voorgeschoteld over toepassingen die voor hen relevant zijn. de feedback zal worden gebruikt om het beleid bij te sturen, om nieuwe beleidsbeslissingen te nemen en om de ondersteuning van zorgverstrekkers en patiënten te verbeteren.

“De digitalisering in de zorg biedt gigantische voordelen, zowel voor patiënten als voor zorgverstrekkers. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alles perfect is. Met deze eHealthMonitor willen we in kaart brengen wat beter kan en moet volgens zorgverstrekkers en patiënten. De feedback zal ons helpen de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van onze eGezondheidstoepassingen verder te verbeteren”, aldus ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Filip Ceulemans