Tien vuistregels voor veilig (blijven) werken: check!

Om uw huisartsenpraktijk veilig terug op te starten stelde Domus Medica tien vuistregels op. Intussen is de epidemie gunstig geëvolueerd en is een korte evaluatie mogelijk. Met deze ‘Tien vuistregels voor veilig (blijven) werken’ kunt u eenvoudig checken welke maatregelen nog moeten worden bijgestuurd: check!

1/ Blijf alert voor de genomen maatregelen

Check maandelijks de organisatie van hygiënisch en veilig werken. Is er voldoende beschermmateriaal voorradig? Hoe wordt het stockbeheer georganiseerd? Zijn alle medewerkers mee met de noodzakelijke maatregelen? Is de informatieverstrekking aan de patiënten nog up-to-date?

2/ Werk op afspraak en voorzie voldoende tijd

Consultaties verlopen na afspraak. Wordt de online agenda correct gebruikt? Zijn de instructies voor patiënten goed opgevolgd (eerst telefonisch consult bij infectieuze klachten)? Is de tijd voor een raadpleging voldoende lang? Voldoen de buffers tussen de geplande afspraken?

3/ Bescherm je patiënten in de wachtzaal

Zitten patiënten minimaal 1,5 meter uit elkaar? Dragen zij een mondmasker? Ontsmetten patiënten bij het binnenkomen de handen met alcoholgel? En ook als ze de praktijk verlaten? Hoeveel patiënten zaten gelijktijdig in de wachtzaal? Is er een mogelijkheid om comfortabel buiten de wachten?

4/ Bescherm jezelf tijdens de consultatie

Lukt het om een chirurgisch masker te dragen tijdens (klinisch) contact met patiënten? Verloopt het klinisch onderzoek met handschoenen en een doktersjas? Zijn een wegwerpbare overschort en veiligheidsbril of gelaatsscherm beschikbaar wanneer onverwacht een patiënt met een infectieuze aandoening zich aandient? Is er tijd en gelegenheid om de handen te desinfecteren na elke consultatie?

5/ Reinig en desinfecteer na elke raadpleging

Is er tijdens intake en afsluiting van het consult minstens anderhalvemeter afstand tussen arts en patiënt? Zo niet, staat er een plexischerm op het bureaublad? Is er voldoende tijd en middelen om na elke raadpleging het medische materiaal (stethoscoop, otoscoop,…) en grote oppervlakten (bureaublad, onderzoekstafel, leuningen van stoelen) te desinfecteren? Zijn patiënten gewend aan elektronische betalingen?

6/ Voer ook teleconsultaties in 

Tele- en videoconsultaties zijn een onderdeel van het nieuwe werken. Hoe lopen dergelijke patiëntencontacten vanop afstand? Wat lukt goed? Waar en in welke situaties kan het beter? Is de tele-verbinding voldoende veilig, zodat privacy en beroepsgeheim gerespecteerd worden?

7/ Bescherm jezelf op huisbezoek

Heb je voldoende beschermingsmateriaal mee op huisbezoek? Lukt een huisbezoek met het minimum aan medisch en administratief materiaal? Hoe reageren de bezochte patiënten? Welke bijsturing is noodzakelijk?

8/ Maak afspraken en bescherm je medewerkers

Waren de afspraken duidelijk genoeg over verwachtingen en nieuwe taken? Wat vraagt extra aandacht? Is er voldoende bescherming voor al je medewerkers, ook voor nieuwe en tijdelijke krachten?

9/ Laat meer en grondiger poetsen

Regelmatig en systematisch de praktijk poetsen is een sleutelfunctie voor hygiënisch werken. Zijn de instructies aan het poetspersoneel klaar en duidelijk? Is er het nodige materiaal om het uit te voeren? Heeft het poetspersoneel voldoende persoonlijke bescherming?

10/ Nodig patiënten proactief uit

Het contacteren van patiënten helpt hen letterlijk over de drempel van angst voor besmetting. Hoe is deze proactieve aanpak verlopen? Wat liep goed? Wat kan beter? Welke reacties heb je van patiënten ontvangen? Welke bijsturing is noodzakelijk?