Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt

Het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalde in 2022 met 4,3% tegenover 2020. Met naar schatting 8.943 pogingen oogt de balans echter nog steeds erg zwaar. 

25 suïcidepogingen per dag, goed voor 8.943 suïcidepogingen gemeld via de spoedopnamediensten van de Vlaamse ziekenhuizen. Het is een zware balans. In vergelijking met de voorgaande jaren gaat het echter voorzichtig de goede richting uit. In 2022 werd 4,2% minder suïcidepogingen geregistreerd dan in 2020. Vlaanderen heeft zich als doel gesteld het aantal tussen 2020 en 2030 met 10% te laten dalen.  

Zes suïcidepogingen op tien worden ondernomen door vrouwen, vooral door jonge vrouwen. De meeste mensen  die een (suïcide)poging ondernemen zitten in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Bij mannen ligt dat iets hoger (30 tot 34 jaar). Acht op tien kwamen voor de poging al in contact met psychiatrische hulpdiensten en werden reeds residentieel of ambulant behandeld. Meer dan de helft had al een voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag. Preventie en opvolging zijn daarom van groot belang. Negen op tien personen geven na een poging aan verdere begeleiding te wensen.  

“We weten al lang dat een suïcidepoging één van de belangrijkste risicofactoren voor zelfdoding is. Een goede, zorgzame en empathische opvang en gedegen evaluatie volgend op een suïcidepoging is daarom al jaren één van de speerpunten in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Daarnaast is ook het monitoren en opvolgen van de cijfers van suïcidepogingen belangrijk om blijvend een zicht op de omvang van de problematiek te hebben. Het is hoopvol te zien dat de evolutie op langere termijn een dalende trend laat zien in suïcidepogingen”, zegt prof. dr. Gwendolyn Protzky, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent. 

Filip Ceulemans