Schakelzorgcentra

Adressen schakelzorgcentra

www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-schakelzorgcentra

Draaiboeken Schakelzorgcentra

Op 27 maart 2020 publiceerde het Agentschap Zorg en Gezondheid het draaiboek voor schakelzorgcentra

Onderstaande praktische aanbevelingen m.b.t. de opstart van schakelzorgcentra (SZC) werden opgesteld door Artsen Zonder Grenzen (AZG). Dit document is niet bedoeld als vervanging van het draaiboek van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Het wordt beschouwd als een adviserend document en de inhoud steunt op de ervaring van AZG met de organisatie van step-down care op globaal niveau, de huidige Covid-19 interventie in Italië en op de observaties en ervaringen van de voorbije weken. AZG is sinds 20 maart nauw betrokken bij de opstart van schakelzorgcentra, o.a. in Lier en in Sint-Truiden, en zal verder ondersteuning bieden aan lokale besturen en eerstelijnszones waar nodig. Dit is een flexibel document, dat regelmatig ge-update zal worden en waarop elke feedback welkom is.

Er is ook nog een mobiel team van enkele mensen (3) van Artsen Zonder Grenzen dat praktische hulp kan bieden (aangezien er veel schakelzorgcentra opgericht worden bij voorkeur te bevragen via Sophie.Spiers@brussels.msf.org en Wiet.Vandormael@brussels.msf.org zodat men kan inschatten op welke manier men u best kan helpen).

Documenten schakelzorgcentrum Leuven

Opleiding

Opleiding van Artsen Zonder Grenzen

Corona: Wat we weten en niet weten over het virus, covid-19 en de epidemie. Een wetenschappelijke achtergrond voor de zorgverleners op het terrein. MSF België, Petra Alders, vroedvrouw en change manager.

Het rationeel gebruik van PBM: een pragmatische benadering van de theorie met demonstratie. MSF België, IPC nurse (infection and prevention control verpleegkundige)

Deze filmpjes werden tot stand gebracht met de steun van de stad St-Truiden en Artsen Zonder grenzen

Opleiding voor huisartsen die ingezet worden in de schakelzorgcentra - video en powerpoint

Dokter Cuppens, pneumoloog in St-Trudo, organiseerde in de regio Sint-Truiden een opleiding voor huisartsen die ingezet worden in het schakelzorgcentrum omdat dit specifieke expertise vereist die huisartsen niet gewoon zijn vanuit de dagelijkse praktijkvoering. De opleiding wordt ter beschikking gesteld van alle huisartsen die actief zullen zijn in de schakelzorgcentra

Disclaimer: De voordracht dateert van 25 maart en er moet dus rekening gehouden worden met voortschrijdende inzichten binnen de wetenschap.  (bv strengere thrombose profylaxis wordt in de voordracht niet vermeld gezien dit nadien doorgevoerd werd)

Via deze link is de voordracht van 25 maart 2020 ‘Update Covid-19’ voor huisartsen door dr. Cuppens, pneumoloog Sint Trudo Ziekenhuis, te bekijken:

Hieronder vindt u ook de PowerPointpresentatie.

MFO Transmurale medicatiebegeleiding voor patiënten die getroffen werden door COVID-19 en verblijven in een schakelzorgcentrum

Beschrijving:
Het doel van dit MFO is om afspraken te maken rond het medicatiebeleid en de continuïteit van de zorg tussen het schakelzorgcentrum en het ziekenhuis en de eerste lijn. Het programma biedt een volwaardig alternatief om overleg hierover op afstand mogelijk te maken. Daarnaast biedt het programma een draaiboek voor het opname- en ontslagbeleid in de schakelzorgcentra en geeft het een leidraad voor een proactieve opvolging door het zorgteam om medicatiegebonden problemen te voorkomen.

Contact: Marie Van de Putte – Coördinator Zorgzaam Leuven Marie.zorgzaamleuven@gmail.com

Werkmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld van de lokale projecten :

  • Stappenplan voor het opname- en ontslagbeleid in schakelzorgcentra
  • PowerPoint voor voorbereiding van het overleg
  • Materiaal om een kwaliteitsvol medicatiebeleid op te stellen

Contacteer Zorgzaam Leuven via mail om toegang te krijgen tot het volledige pakket werkmiddelen. 

Publicatie datum
11 apr 2020
Revisiedatum
09 nov 2020