Kan borstvoeding nog indien moeder besmet is met COVID-19?

Corona thema
Patiënt
Antwoord

Op basis van de beperkte wetenschappelijke literatuur is er momenteel geen evidentie voor transmissie van COVID-19 naar de moedermelk. Het doorgeven van specifieke antistoffen via de moedermelk, kan een eventuele SARS-CoV-2 infectie van de pasgeborene gunstig beïnvloeden. De voornaamste wijze van transmissie van moeder op baby is aldus via directe druppelinfectie (hoesten en niezen). Daarom raden verschillende richtlijnen aan om borstvoeding te stimuleren indien de moeder asymptomatisch is én mits inachtneming van de volgende hygiënische maatregelen.

- Handen wassen/desinfectie met alcohol voor en na het aanraken van de pasgeborene .
- Wassen van borstkas en borsten met zeep.
- Het dragen van een (chirurgisch) masker tijdens de borstvoeding.
- Het kinderbedje buiten verzorgingsmomenten op 1,5 m afstand plaatsen.

Er zijn nog geen richtlijnen beschikbaar over de nodige duur van deze maatregelen, maar experten raden aan om een minimum van 21 dagen te hanteren. 

Bij een recente COVID-19 infectie van de moeder (<21 dagen na begin van de klachten) en zeker als de moeder nog klachten of problemen ondervindt van de COVID-19 infectie, geven sommige experten aan dat het veiliger is dat de moeder zelf de borstvoeding afkolft onder strikt hygiënische voorwaarden (handhygiëne, masker dragen tijdens afkolven, desinfecteren afkolfmateriaal) en dat een andere gezonde zorgverlener de afgekolfde borsvoeding aan de pasgeborene geeft. 

De voordelen van borstvoeding, versus het risico op transmissie via droplets en de haalbaarheid van hygiënische maatregelen bij een COVID-19 positieve moeder, dienen dus steeds in samenspraak met de individuele patiënte afgewogen en besproken te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiertype
Wetenschappelijk