Cardiovasculair risico

Wat vraagt de gezondheidsgids?

De Gezondheidsgids vraagt het volgende:

 • Heb je een hart- of vaatziekte (gehad)? (hartinfarct, beroerte, vaatvernauwing)
 • Heeft je vader of broer een hart- of vaatziekte voor 55 jaar (gehad)?
 • Heeft je moeder of zus een hart- of vaatziekte voor 65 jaar (gehad)?

Wat doet u als huisarts?

Stap 1: contra-indicaties

Er zijn een aantal patiënten bij wie het gebruik van de SCORE het cardiovasculair risico zou onderschatten.

Volgende patiënten mogen geen SCORE bepaling krijgen maar moeten meteen behandeld worden als sterk verhoogd risico:

 • Patiënten met persoonlijke cardiovasculaire antecedenten 
 • Patiënten die langer dan 10 jaar diabeet zijn of diabetespatiënten met orgaanschade
 • Patiënten met eGFR=<45ml/min 
 • Patiënten ouder dan 85 jaar

Stap 2: SCORE berekenen

Bereken het absolute cardiovasculaire risico met de SCORE tabellen.

Bij mannen kan dit zinvol zijn vanaf 40 jaar, bij vrouwen vanaf 50. Als u beschikt over een recente HDL-cholesterolwaarde, gebruik dan de tabel die het dichtst bij die waarde ligt.  

Stap 3: reclasseren

Ligt de SCORE dicht bij de overgang naar een andere kleur (risicoklasse), ga dan na of één of meer van de volgende reclasserende factoren aanwezig zijn: 

 • Systolische bloeddruk => 180mmHg of diastolisch =>110mmHg 
 • Familiale antecedenten van hart- of vaatziekten (man <55 jaar, vrouw <65) 
 • Diabetes sinds minder dan 10 jaar en zonder orgaanschade 
 • Obesitas 
 • CNI stadium 2 en 3a (eGFR 45-60ml/min) 
 • Nefropathie (Albumine/creatinine ratio >30mg/g) 
 • Psychosociale of socio-economische belasting 
 • Alcoholgebruik boven 6 eenheden per dag 
 • Obstructieve slaapapnoe 
 • Reumatoïde artritis 

Bovenstaande factoren verhogen het risico; fysieke activiteit verlaagt het risico.

Bespreek samen met uw patiënt of hij zijn cardiovasculair risico wil verlagen.

Gebruik de SCORE-tabellen om te tonen welke interventies het meeste effect kunnen hebben.  

Maak uw risicoberekening nauwkeuriger door de figuur te gebruiken die het nauwst aansluiten bij de HDL-cholesterol van uw patiënt. 

Publicatie datum
28 feb 2023
Revisiedatum
28 feb 2023