Handleiding en educatie

Aan de slag als huisarts?

De Gezondheidsgids is ontwikkeld als eForm, en kan - mits toestemming - uitgewisseld worden tussen enerzijds de web-toepassing voor de burger/patiënt en anderzijds het elektronisch medisch dossier van de huisarts. De integratie met de verschillende EMD-pakketten is 'work in progress', en zal in de komende maanden verder verbeterd en uitgebreid worden.

Handleidingen

In onderstaande handleidingen wordt getoond hoe u de Gezondheidsgids kan gebruiken in uw EMD. Stap-voor-stap en via screenshots worden verschillende gebruiksscenario's toegelicht, en wordt uitgelegd hoe u de Gezondheidsgids kan openen, hoe u gegevens kan aanvullen en/of corrigeren, en hoe u de Gezondheidsgids kan delen met een burger/patiënt of met andere zorgverleners. 

Webinar

Op 19 mei 2022 werd een webinar georganiseerd om de digitale versie van de Gezondheidsgids voor te stellen. Tijdens dit webinar werden kort de doelstellingen, de voordelen en het gebruik van de Gezondheidsgids in het EMD toegelicht. 

Opname beschikbaar via deze link.

eLearning

Een  eLearning over de Gezondheidsgids bieden we aan via medi-Campus, het eLearning platform van Domus Medica.

LOK-pakket

Domus Medica heeft een interactief LOK-pakket ontwikkeld waarbij huisartsen in de huid van een patiënt kruipen en zelf de Gezondheidsgids invullen. Meer info via deze link

Praktijkleidraad

Vanuit Domus Medica werd een leidraad ontwikkeld voor het implementeren van de Gezondheidsgids in de praktijk. Tal van opties staan beschreven. Rekening houdend met de praktische omstandigheden en mogelijkheden in een specifieke praktijk, kan op basis hiervan een implementatie gerealiseerd worden. Deze praktijkleidraad kan u consulteren via deze link.

Promotiematerialen BIBOPP

Het inzetten van vernieuwende digitale tools, kan een doorslaggevende factor zijn om de accentverschuiving van bestrijding naar preventie in de praktijk te brengen, zonder in te boeten aan zorgkwaliteit. Bovendien biedt dit kansen voor huisartsen om burgers/patiënten actief te betrekken. Om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden van de gezondheidsgids en BIBOPP, kan u hen verwijzen naar deze websites waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Op deze manier willen we - samen met u - een duurzame boost geven aan de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen.

Vanuit BIBOPP zijn ook een affiche en een flyer ontwikkeld; interessant voor in uw praktijk! Deze kunnen besteld worden via Annelies Heyvaert

Publicatie datum
12 feb 2024
Revisiedatum
12 feb 2024