Alcoholgebruik

Wat vraagt de Gezondheidsgids?

De Gezondheidsgids vraagt het volgende:

 • Gebruik je alcoholische dranken, zoals bier, wijn of sterke drank?

Wanneer er 'ja' wordt geantwoord, verschijnen volgende bijkomende vragen:

 • Hoe vaak drink je alcohol?
 • Als je drinkt, hoeveel normale glazen bier, wijn, likeur of sterke drank drink je dan per dag?
 • Hoe vaak gebeurt het dat je zes of meer glazen alcohol per dag drinkt?

Na deze drie bijkomende vragen wordt een tussenscore berekend, gebaseerd op de antwoorden van die drie vragen. Als deze tussenscore boven een bepaalde drempel ligt, worden onderstaande bijkomende vragen gesteld. De drempel verschilt overigens ook nog naargelang leeftijd en geslacht :

 • Hoe vaak had je het afgelopen jaar het gevoel dat je, van zodra je begon, niet meer kon stoppen met drinken?
 • Hoe vaak ben je er, door je drinkgedrag, het afgelopen jaar niet in geslaagd te doen wat normaal van je werd verwacht?
 • Hoe vaak heb je het afgelopen jaar 's morgens behoefte gehad aan alcohol om jezelf er weer bovenop te helpen nadat je zwaar was doorgezakt?
 • Hoe vaak heb je het afgelopen jaar schuld of berouw gevoeld nadat je gedronken had?
 • Hoe vaak kon je je het afgelopen jaar de gebeurtenissen van de avond voordien niet herinneren omdat je gedronken had?
 • Raakte jij zelf of iemand anders ooit gewond ten gevolge van je drinkgedrag?
 • Heeft een vriend, arts of andere gezondheidswerker zich ooit zorgen gemaakt over je drinkgedrag of je aangeraden minder te drinken?

Wat doet u als huisarts?

 • Deel het resultaat van de AUDIT-score mee en geef aan: ‘weinig risico‘, aanvaardbaar’, ‘problematisch’ of ‘afhankelijk’. 
 • Bespreek op een empathische en niet-veroordelende manier de persoonlijke risico’s en de nood aan verandering. Risico’s kunnen zich situeren op lichamelijk, psychiatrisch, psychisch, mentaal of maatschappelijk vlak. 
 • Geef aan dat patiënt best niet meer 10 standaardglazen per week drinkt.

FOLLOW-UP na kort advies 

 • Bij relatief beperkt problematisch alcoholgebruik (AUDIT-score ≤15): herhaal het kort advies bij nieuwe signalen. 
 • Bij ernstiger problematisch alcoholgebruik (AUDIT-score 16-19): plan zelf een vervolggesprek binnen de zes maanden. Herhaal in dit vervolggesprek het kort advies of maak gebruik van het ABC-model voor begeleiding van alcoholmisbruik. 

Wanneer verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening? 

 • AUDIT-score van ≥20 of bij vermoeden van alcoholafhankelijkheid. 
 • Bij psychiatrische comorbiditeit, ernstige lichamelijke comorbiditeit, keuze voor verwijzing door patiënt en/of huisarts, (herhaald) falen kort advies en bij indicatie voor een korte interventie. 
Publicatie datum
28 feb 2023
Revisiedatum
28 feb 2023