Borstkankerscreening: Hoe pak ik het aan?

Zonder externe begeleider - gratis

Hoe bepaal ik een classificatie van het risico op borstkanker bij mijn patiënt? Wanneer neem ik een familiale anamnese af? Hoe bepaal ik of deze gevolgd moet worden door een uitgebreide anamnese? Wat zijn de voor en nadelen van een screeningsmammografie? Hoe communiceer ik deze naar mijn patiënt toe?

Ter ondersteuning van de implementatie van onze richtlijn borstkankerscreening maakt deze LOK aan de hand van casussen duidelijk hoe u het risico op borstkanker bij een patiënt kan bepalen en hoe u de patiënt een geïnformeerde keuze kan laten maken om de screeningsmammografie al dan niet te laten uitvoeren.

Deze handleiding is samengesteld voor de LOK-moderator of begeleider en omvat materiaal om de vergadering voor te bereiden en te begeleiden.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal waarmee moderator en deelnemers kunnen werken: voorbereiding van de vergadering, indeling van de avond, casuïstiek, vragen waarrond Lok-deelnemers kunnen werken, nuttig naslagwerk over het desbetreffende onderwerp, …

Publicatie datum