Risico inschatting borstkanker

Screeningsbeleid

Vele vrouwen vragen de huisarts om reeds op jongere leeftijd gescreend te worden voor borstkanker. De Domus Medica richtlijn borstkankerscreening geeft aanbevelingen vanaf welke leeftijd vrouwen hiervoor in aanmerking komen, afhankelijk van het risico.

 

Screeningsbeleid afhankelijk van het risico

Gemiddeld risico

Vanaf 50 jaar bevolkingsonderzoek

Matig verhoogd risico

Vanaf 35 tot 39 jaar en indien de vrouw een screening wenst: gebruik MRI in plaats van mammografie maar vermeld dat wetenschappelijk niet vaststaat wat het nut is en hoe groot het risico is op een vals-positieve uitslag.

Vanaf 40 tot 49 jaar en indien de vrouw een screening wenst: jaarlijkse screeningsmammografie of MRI maar vermeld dat het wetenschappelijk niet vaststaat wat het nut is en hoe groot het risico is op een vals-positieve uitslag (follow-up eerste en tweede lijn).

Sterk verhoogd risico

>20% kans dat de familie drager is van een genetische fout (BRCA,…): verwijs naar een genetisch centrum (follow-up derde lijn + eventueel genetische screening

Risico inschatting bij verhoogd risico

Voor de Risico-inschatting bij vrouwen met een verhoogd risico kan gebruik gemaakt worden van de ondersteuning die de gezondheidsgids biedt.

Publicatie datum
26 sep 2018
Revisiedatum
07 dec 2021