Grondig vaccinbeheer

Kwaliteit Continue processen Vaccinbeheer

Adviezen

  • De praktijk stelt een verantwoordelijke aan om zowel de kwaliteit als het behoud van de koude keten van vaccins te waarborgen.
  • De praktijk doet het nodige om alle risicogroepen en zorgverleners, zoals beschreven door de Hoge Gezondheidsraad, jaarlijks te informeren en te vaccineren tegen de griep.

Beschrijving

Er wordt iemand binnen de praktijk aangesteld als vaccin verantwoordelijke. Er wordt een logboek bijgehouden voor temperatuurcontrole, bestellingen en stockbeheer. Vaccins moeten in de koelkast bewaard worden bij temperaturen tussen de 2°C en 8°C. Eventueel kan dankzij een doorzichtige deur van de koelkast van buitenaf gezocht worden naar het correcte vaccin. De geautomatiseerde minimum - maximum thermometer maakt een permanente registratie van de temperatuur zodat bij een eventuele panne de impact goed in kaart kan worden gebracht. Er wordt gesproken van een koude keten breuk als de vaccins gedurende een bepaalde periode blootgesteld worden buiten deze temperatuurrange. Problemen met de kwaliteit van vaccins (consistentie, andere kleur…) of een koude keten breuk worden gemeld via het meldingsformulier van Zorg en Gezondheid.

Via een zoekactie in het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) kunnen huisartsen een lijst opstellen met patiënten die aan de voorwaarden voor een griepvaccinatie voldoen. Jaarlijks worden de risicogroepen gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad. Idealiter wordt de griepvaccinatie voorzien begin november.

Reflectie

Om de werkzaamheid van de vaccins te garanderen is het van groot belang dat vaccins onder de juiste omstandigheden bewaard worden.

De griepvaccinatie van risicopatiënten en zorgverleners is een belangrijke preventieve maatregel, enerzijds om de bevolking te beschermen, anderzijds om overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen.

Bronnen

  • Govaerts F., Avonts D. (2020). Draaiboek griepvaccinatie Domus Medica. [website]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Draaiboek%20griepvaccinatie_v2.pdf
  • The Royal Australian College of General Practitioners. (2017). Standards for general practices. 5th edn. East Melbourne, Vic: RACGP. Criterion GP6.1 – Maintaining vaccine potency. p162-165 Criterion GP4.1 – Infection prevention and control, including sterilisation. p142-149
  • Agentschap Zorg & Gezondheid. (2021). Een koudeketenprobleem bij vaccins melden. [website]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-koudeketenprobleem-bij-vaccins-melden
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten!