Toegankelijke uitrusting en ruimtes

Adviezen

 • De indeling van het praktijkgebouw is erop gericht om efficiënt te kunnen werken en de patiënt makkelijk zijn weg te laten vinden.
 • Het praktijkgebouw heeft een wachtzaal met toegang tot toiletruimte voorbehouden voor patiënten.
 • De praktijkruimtes en de balie zijn ingericht met aandacht voor de privacy van de patiënt en de veiligheid van medewerkers en patiënt.
 • Het praktijkgebouw beschikt over een goed ventilatiesysteem.
 • Er wordt bij voorkeur een ontspanningsruimte voorzien voor de medewerkers in de vorm van keuken en/of vergaderzaal met apart sanitair.
 • Medicatie en gevoelige documenten worden op een veilige plek gestockeerd.
 • Vaccins en etenswaren worden in aparte koelkasten bewaard.

Beschrijving

Het praktijkgebouw is voorzien van een indeling waar patiënten en medewerkers gemakkelijk hun weg vinden. Patiënten vinden gemakkelijk hun weg via de ingang naar het onthaal en de wachtzaal van de praktijk. Eventueel worden eenvoudige looplijnen of pictogrammen voorzien die zowel voor kinderen als anderstaligen herkenbaar zijn. Verder is de praktijk voorzien van een duidelijke scheiding tussen rustige en onrustige zones. Onrustige zones zijn de openbare gedeelten van de praktijk (ingang, balie, wachtkamer, bezoekerstoilet). De rustige zone is het gedeelte voor de medewerkers (spreek- en onderzoekskamer, vergaderzaal, keuken en toiletten voor medewerkers).

Er wordt rekening gehouden met de privacy aan de balie door voldoende ruimte te voorzien tussen wachtkamer en balie, de balie zo in te richten dat patiënten niet kunnen meelezen op het PC scherm en door zo mogelijk een aparte backoffice te voorzien die voldoende geïsoleerd is met geluiddempend materiaal opdat telefoons en intake gesprekken niet gehoord worden in de wachtruimte. In de consultatieruimtes staat veiligheid en privacy voorop. Het bureau is idealiter zo geplaatst dat de arts zich het dichtste bij de deur bevindt. Voorzie voldoende beweegruimte rondom de onderzoekstafel en zorg ervoor dat bij het openen van de deur inkijk op het onderzoeksgedeelte maximaal wordt verhinderd.

Goede ventilatie en verluchting is noodzakelijk om de overdracht van ziektekiemen te beperken. De Hoge Gezondheidsraad heeft in haar rapport van februari 2021 aanbevelingen geformuleerd betreffende de ventilatie van gebouwen. Een aparte keuken en/of vergaderzaal draagt bij tot een aangename werksfeer waar men zich kan terugtrekken om te ontspannen. Medicatie wordt gestockeerd op een centrale plaats waar alle artsen snel bij kunnen maar buiten het bereik van patiënten en andere onbevoegden.

Reflectie

Een optimale indeling bepaalt in welke mate er efficiënt en aangenaam gewerkt kan worden. Hierbij staat veiligheid en privacy altijd voorop en wordt er ook aandacht geschonken aan duurzaamheid. De bescherming van de privacy van de patiënt is als volgt opgenomen in de wet op patiëntenrechten:

De patiënt heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar en inzonderheid betreffende de informatie die verband houdt met zijn gezondheid” (Wet betreffende de rechten van de patiënt, 22 augustus 2002)

Bronnen

 • Expertisedomein Praktijkorganisatie Domus Medica: praktijkbeheer, huisartsenpraktijk (ver)bouwen, Open Praktijkendag.
 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Hoge Gezondheidsraad. (2021). Aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken. Brussel: HGR; 2021. Advies nr. 9616.
 • Belgisch Staatsblad (22 augustus 2002). Wet betreffende de rechten van de patiënt. [website]. Geraadpleegd op 5 augustus 2021 via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet
 • Schoenmakers B, De Lepeleire J, Aertgeerts B.. Praktijkmanagement voor de huisarts. Leuven: Acco. 2014.
   
Deze pagina werd laatst bewerkt in:
okt 2021
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten! 
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.