Aandachtspunten bij het steriliseren van medisch materiaal

Kwaliteit Continue processen Infectiepreventie Steriliseren van medisch materiaal

Adviezen

  • De praktijk heeft een lijst van medisch herbruikbaar materiaal en heeft een protocol voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie ervan.
  • Steriele materialen worden op een correcte manier bewaard.

Beschrijving

De lijst van medisch herbruikbaar materiaal bevat een onderverdeling in kritisch, semi-kritisch en niet kritisch materiaal en de bijbehorende stappen van reiniging, desinfectie en sterilisatie worden per onderdeel aangeduid. Niet-kritisch materiaal komt enkel in contact met intacte huid en dient enkel grondig gereinigd en gedroogd te worden. Materiaal dat in contact komt met slijmvliezen of met niet-intacte huid is semi-kritisch en dient ook gedesinfecteerd te worden (bijvoorbeeld de keelspiegel).  Kritisch materiaal komt in contact met een steriele lichaamsholte of steriel weefsel. Hieronder vallen instrumenten voor kleine chirurgische ingrepen en vaginale specula en moeten zoals voorgeschreven gesteriliseerd worden. Het Nederlands Huisarts Genootschap heeft in 2018 een uitgebreid voorbeeldprotocol gepubliceerd dat ter inspiratie gebruikt kan worden.

Reflectie

Zichtbaar vuil materiaal vormt het ideale milieu voor micro-organismen en verhoogt de initiële contaminatie als het niet wordt gereinigd. Medisch materiaal wordt gesteriliseerd na voorafgaande reiniging, anders kan er corrosie ontstaan met een slechter functioneren tot gevolg.

Bronnen

  • The Royal Australian College of General Practitioners. Standards for general practices. 5th edn. East Melbourne, Vic: RACGP. Criterion GP4.1 – Infection prevention and control, including sterilisation. p142-149. 2017.
  • NPA. (2015). Kwaliteitsnormen voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. NHG-Praktijkaccreditering versie 2.1. Utrecht: NPA.NPA. p29-30. 2015.
  • Nederlands Huisarts Genootschap. (2018). Voorbeeldprotocol Reinigen, desinfecteren en steriliseren medisch instrumentarium. [document]. Geraadpleegd op 1 december 2020 via https://www.nhg.org/downloads/voorbeeldprotocol-reinigen-desinfecteren-en-steriliseren-medisch-instrumentarium
Heeft u een vraag of opmerking of ging uw praktijk aan de slag met de adviezen?
Laat het ons weten!