Campagne voor kringen 2022

Summer of Sumehr

Een gezondheidssamenvatting voor iedereen

Van 1 tot 22 juni 2022 lanceerde Domus Medica, samen met 21 Vlaamse huisartsenkringen en het Vlaams Patiëntenplatform de campagne: ‘Summer of Sumehr – Een gezondheidssamenvatting voor iedereen.’ Een Sumehr is een samenvatting van een patiëntendossier, aangemaakt door de huisarts, die indien nodig geraadpleegd kan worden door een specialist of een huisarts van wacht. Bedoeling van de campagne: zoveel mogelijk Vlamingen aan een kwaliteitsvolle Sumehr helpen en hen daarover informeren. 

De Sumehr-campagne ontstond in 2021 in de regio Gent, waar Huisartsenvereniging Gent vzw en de vier Gentse ziekenhuizen nauw samenwerken rond digitale communicatie. In 2022 werden alle Vlaamse huisartsenkringen opgeroepen om deze campagne mee uit te dragen, en uiteindelijk namen 21 huisartsenkringen en wachtpostgebieden deel. De campagne duurde in totaal 4 weken, waarin iedere week een ander perspectief werd belicht:

- Week 1: de Sumehr op de spoedafdeling

- Week 2: de Sumehr in de wachtpost

- Week 3: de Sumehr en de patiënt 

- Week 4: collega's aan het woord - LOK-aanbod 

Huisartsenvereniging Gent vzw bereidde enkele nieuwsbrieven met heel wat interessant materiaal (getuigenissen, filmpjes, tips & tricks, ...) voor om de Sumehr op een positieve manier onder de aandacht te brengen. De deelnemende kringen verstuurden elke week een extra nieuwsbrief naar hun leden en motiveerden hen om werk te maken van veel en goede Sumehrs.

Publicatie datum
18 mei 2022
Revisiedatum
25 mei 2023