Een goed bijgehouden dossier maakt een goede Sumehr

Met deze zomercampagne willen we u stimuleren om nog meer en nog betere gezondheidssamenvattingen voor uw patiënten te maken. In deze laatste campagneweek laten we enkele collega's aan het woord en vertellen zij over hun Sumehr-ervaringen.

Collega's aan het woord over de Sumehr en dossierbeheer

Een goed bijgehouden patiëntendossier is eerst en vooral een zegen voor u als huisarts. Het geeft rust en vertrouwen tijdens de consultatie. Een bijkomend voordeel is dat een up-to-date dossier ook een goede Sumehr oplevert. Maar dossiers goed bijhouden, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We spraken met zes Vlaamse huisartsen over hun gewoontes en routines inzake dossierbeheer, en het delen van gezondheidsinformatie in de vorm van de Sumehrs. In onderstaand filmpje vertellen ze over:

 • Hun motivatie om goed te registreren en al hun patiënten een Sumehr te geven;
 • Hun routines om dossiers actueel, overzichtelijk en relevant te houden;
 • Het gesprek met hun patiënten over de Sumehr;
 • Het delen van gevoelige gezondheidsinformatie. 

 

Voor LOK-voorzitters: aanbod over goed registreren en de Sumehr

In het kader van deze zomercampagne hebben Huisartsenvereniging Gent en Domus Medica een LOK-pakket uitgewerkt over goed registeren en de Sumehr. Het concept van deze LOK is een interactieve uitwisseling van ervaringen, gebruiksregels en tips over dossierbeheer, registereren en de Sumehr. De LOK is niet opgevat als een workshop, noch als een demonstratie over hoe u een Sumehr aanmaakt in een specifiek softwarepakket. 

Waaruit bestaat het aanbod concreet? 

 • Een 15-tal stellingen/vragen over registreren in je patiëntendossier en de Sumehr (Powerpoint-presentatie en een afdrukbare PDF). 
 • Een voorbereidingsbundel voor voorzitters of moderatoren (13 blz.)
 • Voorziene duur van de LOK: 1,5 à 2 uur
 • Huisartenvereniging Gent of Domus Medica bieden geen moderator aan.

Interesse?

LOK-voorzitters kunnen contact opnemen met Karel Strobbe, projectmedewerker digitale communicatie tussen de eerste en de tweede lijn (karel.strobbe@hvg.be).

De Sumehr in 5 gebruiksregels

Om deze Sumehr-campagne te besluiten, geven we u graag nog vijf Sumehr-gebruiksregels mee. Vijf principes die de achterliggende filosofie vormen van de Sumehr. 

 

 1. Iedere patiënt heeft recht op een Sumehr: een gezondheidssamenvatting die snel en eenvoudig toegang geeft tot essentiële informatie kan een groot verschil maken in acute situaties, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. Via www.mijngezondheid.be kan de patiënt ook zelf zijn Sumehr bekijken. 
 2. De patiënt kan weigeren om bepaalde informatie op te nemen in de Sumehr: het recht van de patiënt om publicatie van bepaalde gegevens te weigeren moet worden gevrijwaard. De arts dient de patiënt evenwel te informeren over mogelijke risico's. 
 3. Auteur is een arts: de Sumehr wordt opgesteld en gevalideerd door een arts. Bij voorkeur de GMD-houdende huisarts (of groepspraktijk) van de patiënt. In sommige gevallen van een gelijkwaardige dossier-houdende arts, zoals bijvoorbeeld een pediater of een gynaecoloog. 
 4. De Sumehr dient up-to-date te zijn: iedere wijziging in de pertinente gezondheidsgegevens van een patiënt moet leiden tot een update van de Sumehr. Diegene die de Sumehr raadpleegt moet er zich echter bewust van zijn dat een vertraging kan optreden alvorens nieuwe gegevens geïntegreerd zijn. 
 5. Toegang voor zorgverleners met het oog op continuïteit van zorg: de Sumehr bevat alle elementen die een snelle inschatting van iemand gezondheidstoestand mogelijk maken, ook wanneer de eigen huisarts niet beschikbaar is en de patiënt zelf niet in staat is om de juiste informatie aan te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de spoedarts of een arts van wacht. 

U kunt deze gebruiksregels onderaan deze pagina ook raadplegen als PDF en u kunt ze afdrukken. 

Dit was de Summer of Sumehr!

De Summer of Sumehr zit erop. We hopen dat we jullie hebben gestimuleerd om nog meer en nog betere gezondheidssamenvattingen te maken voor jullie patiënten. 

 

Fijne zomer gewenst!

 

De campagne 'Summer of Sumehr: een gezondheidssamenvatting voor iedereen' is een initiatief van Huisartsenvereniging Gent, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform. 

Publicatie datum
20 jun 2022
Revisiedatum
21 jun 2022