Zomerkamp: wat zijn de regels?

Vanaf volgende week trekken jeugdbewegingen weer op hun jaarlijks kamp of bivak. Welke regels moeten ze in acht nemen?

Enkele weken geleden besliste de overheid dat jeugdbewegingen mits de naleving van een aantal regels op zomerkamp mogen vertrekken? Vanaf 1 juli vertrekken de eerste jeugdbewegingen. We zetten op een rijtje waaraan ze moeten voldoen.

Voorafgaand aan het kamp moet elke deelnemer (lid, leider en foerier) een medische fiche invullen. Op deze medische fiche staan extra gegevens in vergelijking met de voorgaande jaren. Zo moeten de ouders van kinderen zich er schriftelijk mee akkoord verklaren dat ze hun kind 24/7 kunnen komen ophalen tijdens het kamp. Ouders moeten ook hun akkoord geven voor het eventueel toedienen van één dosis paracetamol in geval van pijn of koorts. Wordt een kind opgehaald met symptomen van COVID-19 dan verplichten de ouders zich ertoe hun kind binnen de 24 uur door een arts te laten onderzoeken en zo nodig testen. Bij een positieve test moeten de ouders dat meteen doorgeven aan de kampverantwoordelijke zodat de andere personen in de bubbel van maximaal 50 kunnen worden verwittigd.

Is iemand in de dagen voorafgaand aan het kamp ziek dan gelden verschillende regels. Iemand die positief testte op COVID-19 kan aan het kamp deelnemen als de ziekte minstens zeven dagen eerder werd vastgesteld en de persoon de laatste drie dagen symptoomvrij is. Iemand die ziek was, maar negatief testte op COVID-19 of waarbij geen test aangewezen was, kan deelnemen indien drie dagen symptoomvrij. Wanneer een lid van een primaire bubbel van een deelnemer aan het kamp onlangs COVID-19 had, kan hij deelnemen aan het kamp 14 dagen na het laatste hoog risico contact op 14 dagen nadat het COVID-positieve familielid de thuisisolatie kon stoppen.

Tijdens het kamp moeten de jeugdige deelnemers geen mondmasker dragen. Maskers zijn wel nodig tijdens het werken met voedsel en het uitdelen van de maaltijden. Binnen een bubbel is er geen sociale afstand van 1,5 meter. Die geldt wel wanneer leden van verschillende bubbels met elkaar in contact komen. Controle en registratie van de lichaamstemperatuur is niet aanbevolen. Het veroorzaakt meer stress en angst dan het voordelen oplevert.

Worden bij een deelnemer aan het kamp een symptoom van COVID-19 vastgesteld, dan wordt die in quarantaine geplaatst met een chirurgisch mondmasker. Zijn er meerdere personen met symptomen dan worden zij bij voorkeur op verschillende locaties in quarantaine geplaatst. Ouders worden meteen verwittigd en gevraagd hun kind op te halen. Blijkt na onderzoek dat het kind positief test op COVID-19 dan stopt het kamp meteen voor de bubbel waarvan hij deel uitmaakte. Alle leden van de bubbel moeten zich laten testen. Is de test van het eerste kind negatief dan kan het kamp worden voortgezet, maar keert het geteste kind toch niet meer terug. Dezelfde regels gelden wanneer een deelnemer aan het kamp in de twee dagen volgend op het einde van het kamp COVID-19 ontwikkelt.

Filip Ceulemans