Zeven proefprojecten voor brede eerstelijnspraktijk

Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) keurde zeven extra proefprojecten goed voor een brede eerstelijnspraktijk. Zo wil de minister de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverstrekkers bevorderen.  

 

In het voorjaar van 2022 gingen in Vorselaar, Diegem, Merchtem, Wommelgem, Genk en Sint-Truiden proefprojecten brede eerstelijnspraktijken van start. Dat kan verschillende vormen aannemen. Zo zocht de huisartsenkring van Vorselaar bijvoorbeeld samen met de eerstelijnszone en het gemeentebestuur naar een oplossing voor het nijpende tekort aan huisartsen. Pioen werd een gezondheidshuis waar diensten met expertise in gezondheid en welzijn samenwerken aan de optimale levenskwaliteit van de burgers. Huisartsen werken er samen met verpleegkundigen die bepaalde taken overnemen, zodat de huisartsen zich kunnen toeleggen op hun kerntaak, namelijk de zorg voor de patiënt. Onlangs besliste Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) om zeven bijkomende projecten goed te keuren.  

Aktiv in Sint-Niklaas is een gezondheidshuis voor integrale gezondheidszorg met als speerpunten preventie, lichaamsbeweging en begeleiding op maat van de patiënt door huisartsen en personal coaches. Er werden ook al contacten gelegd met een nabijgelegen school om de leerlingen er gezonde levensgewoontes bij te brengen en zo preventief aan gezondheidszorg te doen. De hoop bestaat dat deze manier van samenwerken, gericht op preventie, gezondheidsbevordering, toegankelijkheid en samenwerking de regio ook aantrekkelijker moet maken voor jonge huisartsen om er zich te vestigen.  

Welzijnscentrum Zelzate brengt de lokale overheid, een psychiatrisch centrum en een huisartsenpraktijk samen om op een laagdrempelige manier een polikliniek voor geestelijke gezondheidszorg te creëren.  

De gemeenten Zwijndrecht en Beveren werken samen met het wijkgezondheidscentrum van Beveren om in Zwijndrecht De Link op te richten, een project dat in een sociale woonwijk zorg op maat moet aanbieden. 

Zorgpraktijk De Wingerd in Geel bouwt verder op een bestaande huisartsenpraktijk van twee huisartsen met een achtergrond in arbeidsgeneeskunde, milieugezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. Hier wordt bijzondere aandacht besteed aan toegankelijkheid en samenwerking. Ook de link met de lokale woon-zorgcentra wordt versterkt. Opmerkelijk is de locatie waar de nieuwe praktijk zich zal vestigen: de lokale kerk. Hier wordt volgens het box-in-box-principe een verbouwing gedaan. De plannen van de nevenbestemming van de kerk moeten nog wel worden goedgekeurd. 

In Ooigem, een deelgemeente van Wielsbeke wordt een project opgestart om de dienstverlening van de zorg te verbeteren via onder meer samenwerking met een medewerker van het OCMW in een toekomstige huisartsenpraktijk.  

De eerstelijnspraktijk in Kortrijk wil op basis van een omgevingsanalyse de bestaande zorgcapaciteit versterken in een kwetsbare regio en dat met respect voor de eigenheid van het bestaande zorgsysteem. 

In Hoeilaart vertrekt De Doenders vanuit een lokale huisartsenpraktijk die extra wil werken rond gezondheidsbeleid rekening houdend met de karakteristieken en zorgnoden van de bevolking, de kwaliteit van de zorg en de zorgcapaciteit. Men wil er ook werken rond kwetsbaarheid. 

Filip Ceulemans