Wie heeft recht op geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde?

Om voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde in aanmerking te komen, moet een huisarts zich voor 28 november registreren voor de barometer ‘diabetes’ en/of voor 21 december voor de barometer ‘antibiotica’.

De geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde is een forfaitair bedrag dat het Riziv jaarlijks uitbetaalt aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van e-diensten te ondersteunen. Om de premie te ontvangen, moeten een aantal voorwaarden worden ingevuld en bepaalde drempels overschreden. Eerste voorwaarde is uiteraard dat een huisarts actief is als huisarts in het kader van de ziekteverzekering. De huisarts moet tevens ingeschreven zijn in de georganiseerde wachtdienst. Een huisarts kan op twee manieren aan deze laatste voorwaarde voldoen: door minstens eenmaal een beschikbaarheidshonorarium te hebben ontvangen tijdens het premiejaar of door vrijgesteld te zijn door de huisartsenkring. Ook het gebruik van een aanvaard softwarepakket is een voorwaarde om de premie te ontvangen.

Om de premie voor 2023 te ontvangen, legde de medicomut een aantal parameters vast die de hoogte van de premie bepalen. De premie kan oplopen tot een bedrag van 6000 euro.

  1. U verstuurt in het tweede semester van 2023 minstens 50% van de aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via MyCarenet.
  2. In het tweede semester van 2023 maakt u (of uw mandataris) gebruik van de dienst ‘eFact’ van MyCarenet voor elektronische facturatie voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming of u dient uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst eAttest van MyCarenet voor minstens 50% van uw raadplegingen.
  3. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december 2023 een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor 2023 een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 55%.
  4. Tijdens het tweede semester van 2023 creëert u of past u minstens vijf medicatieschema’s aan.
  5. Tijdens het tweede semester van 2023 gebruikt u minstens vijf keer de CEBAM evidence linker.
  6. In 2023 gebruikt u minstens drie keer het elektronisch formulier ‘Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid’ voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid.
  7. U registreert zich vóór 28 november 2023 voor de barometer ‘diabetes’ en/of vóór 21 december 2023 voor de barometer ‘antibiotica’ via uw professionele software. De diabetesbarometer is nu beschikbaar in alle goedgekeurde software voor huisartsen. Midden december is ook de barometer ‘antibiotica’ beschikbaar. Met deze barometers kunt u zich positioneren ten opzichte van uw collega's en geaggregeerde gegevens op regionaal en nationaal niveau verkrijgen. De gegevensextractie gebeurt automatisch om de zes maanden.