Weyts niet te spreken over nieuwe artsenquota

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is erg scherp voor de Koninklijke Besluiten die de federale overheid onlangs goedkeurde waardoor de quota voor artsen opnieuw stijgen.

De quota voor artsen die een Riziv-nummer toegekend krijgen, blijft een communautaire twistappel. De federale regering keurde begin deze maand twee Koninklijke Besluiten goed waardoor de quota aangepast worden voor 2027. “Ik vind de inhoud ronduit dramatisch”, neemt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geen blad voor de mond in zijn antwoord op een vraag van Vlaams kamerlid Brecht Warnez (CD&V). “De aantallen gaan opnieuw naar boven. Opnieuw is er amnestie voor het overtal aan afstuderende studenten in 2021. Aan de Franstalige kant zijn er dat weer honderd. De drempel voor de Franstaligen wordt verhoogd van 505 tot 550, wegens – houd u vast – een tekort aan Franstalige huisartsen. Ondanks de overtallen tijdens de afgelopen decennia, maakt men dus gewag van een tekort aan Franstalige huisartsen.”

Weyts zegt zich in gesprekken met de federale overheid constructief te willen opstellen, maar te blijven ijveren voor een correcte verdeling van de Riziv-nummers tussen de gemeenschappen. “We eisen ook dat er een aflossing komt voor de in het verleden door de Franse Gemeenschap opgebouwde overtallen. Dat is wel ons uitgangspunt. Wij zijn de flinkste leerling van de klas, maar we zijn wel de leerling die in de hoek vliegt en gestraft wordt. Daar moet eens een einde aan komen.” 

Vraag is of er aan Franstalige kant veel bereidheid is om minder studenten aan de opleiding geneeskunde te laten beginnen. Valérie Glatigny (MR), minister van Hoger Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap, verklaarde in het parlement van de Franstalige Gemeenschap een strikter ingangsexamen niet te willen uitsluiten, maar dat enkel te overwegen wanneer ze alle nodige elementen heeft om de nood aan artsen te velde te objectiveren. PS en Ecolo, de coalitiepartners van de MR in de regering van de Franstalige Gemeenschap, lieten echter meteen verstaan dat ze niet willen weten van een beperking van het aantal studenten. 

Filip Ceulemans