Werelddag zonder tabak: Stichting tegen Kanker waarschuwt

Tabak veroorzaakt meer dan alleen longkanker. Met die boodschap vraagt de Stichting tegen Kanker aandacht voor de Werelddag zonder tabak (31 mei).

Wanneer een patiënt longkanker krijgt, is dat in 80% van de gevallen veroorzaakt door diens rookgedrag. Longkanker – dat ook kan worden veroorzaakt door passief roken – is een van de dodelijkste vormen van kanker met slechts 30% die ervan geneest. De link tussen roken en longkanker is bekend en wordt snel gemaakt. Naar aanleiding van de Werelddag zonder tabak (31 mei) waarschuwt de Stichting tegen Kanker er echter voor dat roken ook aan de basis ligt van minstens twintig andere vormen van kanker. Daarmee is roken goed voor een kwart van de overlijdens ten gevolge van kanker. Mondkanker is daarbij een evidente en komt tot viermaal vaker voor bij mensen die roken. Alvleesklierkanker komt dan weer dubbel zo vaak voor bij rokers als bij niet-rokers. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) kiest dit jaar rookstop als thema van de Werelddag zonder tabak. Daarom zet de Stichting tegen Kanker haar gratis dienst Tabakstop in de schijnwerpers. Die dienst is al zeventien jaar actief en kan daarbij rekenen op de financiële steun van de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid. Meer dan ooit kiest Tabakstop voor een persoonlijke begeleiding van mensen die willen stoppen met roken. Er bestaat immers geen kant- en klare formule, elke roker is anders. Vorig jaar deden vooral vrouwen (57%) een beroep op de persoonlijke coaching. Een kwart van mensen die hulp zoeken, komen uit de leeftijdscategorie van 56 tot 65 jaar (24%). De meeste bellers roken een half tot een heel pakje per dag en gebruiken nicotinevervangers om te ontwennen.

Om de doeltreffendheid van de coaching op middellange en lange termijn na te gaan, belt Tabakstop na zes maanden en na een jaar de deelnemers op. Van de 49% van de deelnemers die aan het einde van de coaching stopte, is 22% na zes maanden en 19% na een jaar nog steeds rookvrij zonder terugvalperiode. Deze cijfers zijn echt bemoedigend, zeker als we ze vergelijken met de succesratio van 3% tot 5% na één jaar gestopt te zijn zonder coaching.

De verhoging van de accijnzen op sigaretten en roltabak in 2021 is een stap in de goede richting, maar volstaat niet. De Stichting tegen Kanker roept de overheid op om bijkomende stappen te zetten:

  • Terugbetaling van nicotinevervangers zoals in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Sinds 2010 vergoedt Tabakstop zes weken nicotinevervangende therapie voor rokers met een laag inkomen die telefonisch worden begeleid door Tabakstop
  • Meer fondsen om hulp bij het stoppen met roken op te zetten. Ziekenhuizen zouden financieel moeten worden aangemoedigd om meer aandacht te schenken aan stoppen met roken
  • Financiering van doeltreffende stoppen-met-roken-campagnes voor het grote publiek. Daarbij kan een voorbeeld worden genomen aan de campagne ‘Stoptober’ die in enkele buurlanden werd opgezet en waarbij rokers op een positieve manier worden aangemoedigd om te stoppen met roken

Filip Ceulemans