Weg naar psychologische zorg: niet altijd makkelijk

Psychologische zorg is minder toegankelijk voor vrouwen en mensen in armoede. Nochtans lopen net zij een groter risico op psychologische problemen door de discriminatie die ze ondervinden. De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij psychologische problemen. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit. 

Uit de studie van de Christelijke Mutualiteit blijkt dat het risico op psychologische problemen 1,4 maal hoger is voor vrouwen dan voor mannen en 1,7 maal hoger voor mensen in de laagste inkomenscategorie in vergelijking met mensen in de hoogste inkomenscategorie. Bovendien is slechts 37% van de vrouwen met psychische problemen zich ervan bewust (tegenover 39% van de mannen). Vrouwen stoten vaker op praktisch-financiële belemmeringen om hulp te zoeken. Een derde van de vrouwen geeft aan bezorgd te zijn om de kosten, bij de mannen is dat één op vier. De studie van de CM geeft ook aan dat mensen met financiële moeilijkheden makkelijker naar medicatie zullen grijpen (73% tegenover 62% in de groep met het hoogste inkomen) en minder naar therapie (39% tegenover 51%).  

Uit de studie blijkt verder dat de huisarts de zorgverstrekker is waar patiënten zich het makkelijkst toe wenden bij psychische problemen (71%). Vooral mensen die denken geen problemen te hebben wenden, zich eerst tot de huisarts (81%), maar ook mensen die zelf zeggen problemen te ondervinden, gaan vaak naar de huisarts (57%). 

Filip Ceulemans