Wat is de stand van zaken voor de selectie van de risicopatiënten?

Binnen de vaccinatiecampagne zitten we nu in de fase waar we de risicopatiënten selecteren. Dit roept veel vragen op, zowel bij u als huisarts, als bij de patiënten.

De ziekenfondsen hebben alle risicopatiënten die ze kunnen selecteren reeds doorgegeven. Enkel de huisartsen kunnen nu nog vanuit hun EMD risicopatiënten aan de lijst toevoegen, als de patiënt voldoet aan de criteria van de Hoge Gezondheidsraad.

In onderstaande Q&A bespreken we alvast enkele actuele vragen.

Wat is de huidige stand van zaken?

Momenteel bevinden we ons in fase 1B van de vaccinatiecampagne. In deze fase krijgen alle 65-plussers en risicopatiënten, die dat wensen, prioritair een vaccin toegediend. Zowel leeftijd als risico-aandoeningen verhogen sterk de kans op complicaties bij COVID-19. Door deze doelgroepen voorrang te geven bij de vaccinaties zal het aantal ernstige COVID-19 infecties sneller dalen.

Op dit ogenblik worden in de vaccinatiecentra nog overwegend 65-plussers gevaccineerd. Van zodra deze doelgroep is ingeënt, zijn de risicopatiënten met een bepaalde aandoening aan de beurt. Deze risicopatiënten worden geselecteerd door de huisarts (vanuit het EMD) en door de ziekenfondsen (op basis van terugbetaalde medicatie en prestaties, en informatie vanuit het kankerregister).

De ziekenfondsen hebben alle risicopatiënten die ze kunnen selecteren reeds doorgegeven, goed voor ongeveer 80% van de risicopatiënten. Enkel de huisartsen kunnen nu nog vanuit hun EMD risicopatiënten aan die lijst toevoegen, op voorwaarde dat de patiënt voldoet aan de criteria van de Hoge Gezondheidsraad.

Huisartsen hebben reeds 664.526 patiënten aangemeld en in totaal zijn er reeds 1.414.112 risicopatiënten geselecteerd.

Nadat alle risicopatiënten een vaccinatie-uitnodiging hebben ontvangen, schakelen we over naar fase 2, waarin de brede bevolking uitgenodigd zal worden op basis van leeftijd.

Hebben we alle risicopatiënten al uitgenodigd?

De ziekenfondsen hebben reeds alle risicopatiënten geselecteerd. Voor huisartsen is er nog de mogelijkheid om patiënten individueel toe te voegen. Daarnaast is er vanaf maandag ook een tweede query voor huisartsen, om patiënten met prioriteit 3 te selecteren.

Wat als een patiënt niet op de lijst staat, maar wel risicopatiënt is?

De huisarts kan vanuit zijn EMD nog risicopatiënten toevoegen, op voorwaarde dat de patiënt voldoet aan de criteria van de Hoge Gezondheidsraad.

Wat als een patiënt zich onrechtmatig op de lijst wil zetten?

De huisarts kan verwijzen naar de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. De prioritering binnen de vaccinatiecampagne is noodzakelijk om het aantal ernstige infecties en aantal hospitalisaties zo snel mogelijk terug te dringen.

Wat als een patiënt met een risicovolle aandoening niet beschikt over een GMD?

Patiënten met een risicovolle aandoening, die niet beschikken over een GMD, kunnen enkel toegevoegd worden door de huisarts wanneer er sprake is van een therapeutische relatie. In de praktijk betekent dit dat er eerst een consultatie of een telefonisch contact met de patiënt moet plaatsvinden.

Hoe bewaar ik het overzicht op alle procedures en selectiestrategieën?

De website van uw EMD-pakket biedt alvast veel informatie over de ondersteuningstools en procedures. Een overzicht van de beschikbare informatie per pakket kunt u raadplegen via de website van Domus Medica. Ook voor meer informatie over de selectiestrategie kunt u terecht op onze website.

Wat als ik niet beschik over een EMD of dit enkel gebruik om rapporten te ordenen?

Het is als huisarts niet mogelijk om risicopatiënten te selecteren en aan de lijst toe te voegen zonder EMD. Uiteraard kunt u steeds beroep doen op een collega-huisarts, indien u toch patiënten wenst op te laden.

Hoe kunnen we risicopatiënten met zeldzame aandoeningen selecteren?

Via het GMD kunnen huisartsen deze patiënten niet altijd opvolgen, omdat er niet altijd codes bestaan voor deze aandoeningen. Deze selectieprocedure verloopt daarom via de behandelende specialist van de patiënt. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Wat met patiënten die een voorkeur voor mRNA vaccins hebben meegekregen?

Er hebben via individuele selectie een aantal risicopatiënten, een keuze meegekregen voor een mRNA vaccin.

Deze keuze was niet geldig, deze geselecteerde patiënten zijn verwijderd en de huisarts krijgt hiervan een bericht in de eHealthbox. Huisartsen kunnen deze patiënten terug individueel toevoegen voor een prioritaire vaccinatie (zonder keuzemogelijkheid van het type vaccin).