COVID-19 / Coronavirus - Vaccinatie

Algemeen

In dit dossier kan u de meest gevraagde informatie terugvinden rond de coronavaccinaties. Zodra er meer informatie bekend is over het verder verloop van de vaccinaties vullen we dit op deze pagina verder aan.

In de nieuwsbrief signaleren we belangrijke beslissingen over de vaccinaties, die we hier verder in het webdossier toelichten.

Welke vaccins zijn er? (Antwoord bijgewerkt tot 18/03/2021) 

Er zijn momenteel 4 vaccins goedgekeurd door de Europese Commissie om COVID-19-infecties te voorkomen.

 Op basis van de informatie die de producenten aan de FDA bezorgden stelde Dr. Dirk Avonts volgende documenten samen:

 

Wat zijn de bestanddelen van het vaccin? (Antwoord bijgewerkt tot 18/03/2021)

Pfizer-vaccin

 • COMIRNATY concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, cholesterol, kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride, dinatriumfosfaatdihydraat, sucrose, water voor injectie
 • (Bron: Productkenmerken Comirnaty) 

Moderna-vaccin

 • Vaccine Moderna concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: Lipide SM-102, Cholesterol 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethyleenglycol-2000 (PEG2000 DMG), Trometamol, Trometamolhydrochloride, Acetisch zuur, Natriumacetaattrihydraat Sucrose en Water 
 • (Bron: Productkenmerken Vaccine Moderna) 

AstraZeneca-vaccin

 • Vaxzevria concentraat: COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S recombinant)
 • Hulpstoffen: L-Histidine, L-Histidine hydrochloride monohydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Polysorbaat 80 (E 433), Ethanol Sucrose, natriumchloride, Disodium edetate (dihydraat), Water voor injecties 
 • (Bron: Productkenmerken Vaccine AstraZeneca

Johnson & Johnson-vaccin

 • Vaccine Janssen concentraat: COVID-19-mRNA (Ad26.COV2-S recombinant)
 • Hulpstoffen: 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD), citroenzuurmonohydraat, Ethanol, zoutzuur,  Polysorbaat 80, Natriumchloride, Natriumhydroxide, Trinatriumcitraat- dihydraat, gedemineraliseerd water 
 • (Bron: Productkenmerken Vaccine Janssen

Wat zijn de aandachtspunten bij elk vaccin?(Antwoord bijgewerkt tot 14/04/2021) 

Pfizer/ Moderna/ AstraZeneca/ Johnson & Johnson

 • Een aandachtspunt is om te kijken naar eerdere reacties op één van de bestanddelen, vooral bij Polysorbaat 80 of Polyetheenglycol. Voor meer informatie kan u de beslisboom gebruiken van de  Hoge Gezondheidsraad. 
 • Een lijst van "geneesmiddelen met polysorbaat 80" kan u ook hier terugvinden (niet-exhaustief):
  • Alfa-RIX-tetra (2020-2021), Havrix, Gardasil, Prevenar13, Revaxis, Triaxis-polio, Boostrix-Polio, Imovax-Polio Diprophos Xgeva, Taxotere, Ecalta Lantus/Apidra/Trulicity Neulasta Cordarone ampule (IV) Majority of monoclonal immunoglobulins (bv Mabthera, Remicade) Macrogol (after colonoscopy preparation e.g.) Depo-Medrol / Depo-Provera / Depo-Medra (bron: beslisboom Hoge Gezondheidsraad) 

Wat weten we van mogelijke bijwerkingen? (Antwoord bijgewerkt tot 16/04/2021)

Pfizer-vaccin

Bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-2 dagen. Als pijn of koorts toch hinderlijk is, kan men paracetamol gebruiken. In de samenvatting van de productkenmerken zijn de bijwerkingen verder beschreven.

Moderna-vaccin

De bijwerkingen verdwijnen normaal ook binnen 1-2 dagen. De samenvatting van de productkenmerken geeft meer informatie over mogelijke bijwerkingen. 

AstraZeneca-vaccin

Bijwerkingen voor dit vaccin verdwijnen binnen 1-2 dagen. Meer specifieke informatie over bijwerkingen bij de eerste en tweede dosis, kan u in de samenvatting van de productkenmerken terugvinden. 

Johnson & Johnson-vaccin

Bijwerkingen voor dit vaccin verdwijnen binnen 1-2 dagen en zijn relatief mild. Meer specifieke informatie over de bijwerkingen, kan u in de samenvatting van de productkenmerken terugvinden. 

Kan ik nakijken welke bijwerkingen er in België zijn geweest? 

Het FAGG publiceert wekelijks op donderdag een update met de bijwerkingen, van COVID-19 vaccins in België. De meest recente update kan u op deze pagina terugvinden. 

Waar kan je meer technische informatie terugvinden over de vaccins? (Antwoord bijgewerkt tot 20/04/2021) 

Pfizer-vaccin

 • In de bijsluiter van het Pfizer- vaccin, kan u meer uitleg vinden over de productkenmerken.
 • Het advies van het EMA (European Medicines Agency) geeft ook een antwoord op meer technische vragen.
 • In deze presentatie kan u onze samenvatting vinden van het Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine VRBPAC Briefing Document.
 • Voor de meest gestelde vragen kan u ook de Fact sheet van het FDA raadplegen.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook snel informatie op de meest gestelde vragen van het vaccin. 

Moderna-vaccin

 • De bijsluiter van het Moderna- vaccin geeft meer informatie over productkenmerken, die ook voor patiënten relevant zijn. 
 • Het advies van het EMA kan u verder helpen met enkele technische vragen.
 • U kan ook in deze presentatie een samenvatting vinden van het FDA briefing document.
 • De Fact sheet van het FDA geeft ook kort enkele feiten over dit vaccin.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

AstraZeneca-vaccin

 • De samenvatting van de productkenmerken, geeft meer informatie over de technische kenmerken van het vaccin. 
 • Het advies van het EMA biedt al informatie over enkel technische vragen.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Johnson & Johnson- vaccin

 • De samenvatting van de productkenmerken geeft kort de technische kenmerken van het vaccin. 
 • Het advies van het EMA geeft kort informatie over veel gestelde vragen. 
 • De Fact sheet van het FDA geeft ook kort enkele feiten over dit vaccin. 
 • De presentatie van SAGE, geeft meer details over de werking van het vaccin en de deelnemers aan de studies. 
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Hoe doeltreffend zijn de goedkeurde vaccins? (Antwoord bijgewerkt tot 12/03/2021) 

Pfizer-vaccin

 • Pfizer: 1 week na 2° dosis (0-21 dagen) doeltreffendheid van 95% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties (Bron: powerpoint Pierre Van Damme) 

Moderna- vaccin

 • Moderna: 14 dagen na 2° dosis (0-28 dagen) doeltreffendheid van 94.5% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties. (Bron: powerpoint Pierre Van Damme) 

AstraZeneca- vaccin

 • AstraZeneca: 3 weken na dosis 1, meer dan 70% (gemiddeld 75%) doeltreffendheid tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infectie.  Indien de 2° dosis 12 weken na de 1° dosis wordt gegeven, dan stijgt werkzaamheid tegen milde infecties  tot 82%  (2 weken na dosis 2). (Bron: powerpoint Pierre Van Damme) 

Johnson & Johnson - vaccin

 • Johnson & Johnson: 2 weken na 1 dosis, meer dan 67% doeltreffendheid tegen milde infecties en 85% tegen ernstige infecties. (Bron: productkenmerken Vaccine Janssen ) 

Fase 1B

Fase 1B

Wie zijn de risicopatiënten voor Fase1B? (Antwoord bijgewerkt tot 12/03/2021) 

In Fase 1B komen patiënten (18-64 jaar) met bepaalde aandoeningen en 65'+ers, in aanmerking voor een vaccinatie.

De lijst met aandoeningen volgt grotendeels de lijst voor de vaccinatie van influenza, met een aanvulling voor obesitas, hypertensie, … Een verkorte lijst van de aandoeningen met de relevante leeftijdsgroepen van de HGR, staat hieronder en de volledige gedetailleerde lijst kan u op deze pagina terugvinden. De volledige informatie over de aanbevelingen, kan u op de website van de HGR terugvinden. (Bron: website Hoge Gezondheidsraad) 

 

 

Comorbiditeit

Leeftijd

Prioriteit

Niveau

Epidemio

Chronische longziekten

45-64

1

A

Sterfte

Chronische hart- en vaatziekten

45-64

1

A

Sterfte

Chronische neurologische aandoeningen - Dementie

45-64

1

A

Sterfte

Diabetes Mellitus, Type 1 & 2

45-64

1

A

Sterfte

Maligne neoplasma’s (niet hematologisch)

45-64

1

A

Sterfte

Hematologische neoplasma’s

18-64

1

A

Sterfte

Chronische leverziekten (Child-Pugh score B en C)

18-64

1

A

Sterfte

Chronische nierziekten - CDK stages G3a tot G5

Chronische nierinsufficientie - Dialysepatiënten

18-64

1

A

Sterfte

Obesitas (en morbide obesitas)

45-64

1

A

ICU

Immuungecompromitteerde patiënten (niet HIV)

18-64

1

A

-

Getransplanteerden (en patiënten op de wachtlijst)

18-64

1

A

-

Syndroom van Down

18-64

1

A

-

Hypertensie

45-64

1

B

ICU

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS – HIV)

18-64

1

B

-

Zeldzame ziekten

18-64

1

C

-

 

 

 

 

 

 

Alle personen tussen 44 en 65 jaar zonder comorbiditeiten

 

 

45-64

 

2

 

A

 

 

nvt

 

 

 

 

 

Chronische longziekten

18-44

3

B

-

Chronische hart- en vaatziekten

18-44

3

B

ICU

Chronische neurologische aandoeningen - Dementie

18-44

3

B

-

Diabetes Mellitus, Type 1 & 2

18-44

3

B

Sterfte

Maligne neoplasma’s (niet hematologisch)

18-44

3

B

Sterfte

Obesitas (en morbide obesitas): BMI 30 kg/m2

18-44

3

B

ICU

Hypertensie

18-44

3

B

-

 

 

 

 

 

Ernstige psychische stoornissen

18-64

Ethiek

B

nvt

Ernstige en diep verstandelijke beperking

18-64

Ethiek

B

nvt

Kwetsbare bevolkingsgroepen met moeilijke toegang tot gezondheidszorg

18-64

Ethiek

C

nvt.

 

 

 

 

 

Waarom is het belangrijk de fases te respecteren? (Antwoord bijgewerkt tot 01/04/2021) 

 • Zowel leeftijd als risico-aandoeningen verhogen sterk de kans op complicaties bij COVID-19 , een overzicht van de complicaties bij verschillende categorieën kan u hier terugvinden. (Bron: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/  ) 

Hoe werkt de selectie van risicopatiënten in Fase 1B? (Antwoord bijgewerkt op 12/04/2021)  
Er zit een instrument in alle medische programma’s, waardoor huisartsen de registraties in hun EMD nog verder kunnen verbeteren. Met deze diagnostische audits is het mogelijk om een aantal risicogroepen die nog niet duidelijk gemarkeerd waren in uw EMD toch een label te gaan geven waarmee ze automatisch kunnen herkend worden.

Huisartsen kunnen risicopersonen met één klik uit hun EMD te selecteren. Je kan dan die lijst nog uitzuiveren en aanvullen. Daarna kan je de lijst met één klik doorsturen naar de centrale vaccinatiecode databank. Die lijst kan je achteraf nog verder aanvullen en opnieuw verzenden. Het is belangrijk om enkel patiënten te selecteren met minstens  één van de risicofactoren uit de lijst van de HGR.  Deze lijst bestaat louter uit rijksregistercodes en bevat geen medische informatie. 

De effectieve vaccinaties van de  geselecteerde patiënten, vinden plaats na 15/04 (na 65'+ers). De uitnodigingen voor vaccinatie – afspraken, vertrekken ook afhankelijk van de capaciteit van de vaccinatiecentra (en van de beschikbaarheid van de vaccins).  De risicogroepen met prioriteit 3 (18-44 jaar met chronische longziekten,  18-44 jaar met obesitas, ...) worden pas vanaf 19/04 geselecteerd. 

De verzekeringsinstellingen hebben reeds al hun risicopatiënten geselecteerd, via de chronische medicatie voor de weerhouden risicoaandoeningen. Enkel de huisarts kan vanaf nu dus nog risicopatiënten selecteren. Dubbel geselecteerde personen of mensen die al gevaccineerd zijn worden daar uitgefilterd. (Bron: eigen informatie) 

Hoe zal het uitnodigen en inplannen voor vaccinatie - afspraken verlopen? (Antwoord bijgewerkt tot 18/03/2021) 

Patiënten die in de centrale databank zitten, krijgen automatisch een uitnodiging van de reservatietool Doclr. Doclr zal de centrale toepassing zijn voor het beheren van vaccinatie- afspraken. Patiënten kunnen de voorgestelde vaccinatie – afspraak bevestigen, annuleren en veranderen.   Een patiënt kan de afspraak zelf annuleren, op laatjevaccineren.be staat op deze pagina meer uitleg over hoe patiënten dit kunnen doen. 

De vaccinatiecode is 30 dagen geldig. Als de 30 dagen verstreken zijn, wordt de code gedeactiveerd en zal de persoon achteraan lijst komen. Hij/zij krijgt bij ‘ronde 18+ers’ pas een nieuwe uitnodiging. De burger zal dus niet automatisch opnieuw uitgenodigd worden als er extra sloten vrijkomen binnen het vaccinatiecentrum. Het vaccinatiecentrum kan wel opnieuw zelf contact opnemen met de burger om die te her-inplannen.  (Bron: eigen informatie) 


Waar kan ik meer informatie terugvinden over het hele selectieproces? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021)

In een webinar op 02/02 hierover, werd er meer informatie gegeven over de audit tools om de codering van uw patiënten na te kijken. Het is nog steeds mogelijk om de opname van dit webinar en de presentatie hiervan te bekijken. Op 24/03 en 31/03 staan er nog nieuwe webinars gepland en voorzien we de opnames hiervan.

In het webinar van 24/03 en 31/03 werd nog een laatste update gegeven. U kan deze opnames  nog herbekijken (Bron: eigen informatie) 

Welke informatie krijgen patiënten tijdens de vaccinatie? (Antwoord bijgewerkt tot 26/02/2021)

Patiënten krijgen tijdens in de wachtzaal voor de vaccinatie, informatie over welke maatregelen ze moeten opvolgen en wanneer ze hun huisarts mogen contacteren. Een voorlopige versie van de informatie die patiënten hier krijgen, kan u in deze powerpoint bekijken. (Bron: Vlaams Agentschap zorg & gezondheid) 

Welke informatie krijgen patiënten na hun vaccinatie?(Antwoord bijgewerkt tot 05/03/2021)  

Patiënten krijgen een flyer over bijwerkingen en hun vaccinatiestatus, deze flyer kan u hier terugvinden. (Bron: Vlaams agentschap zorg & gezondheid) 

FAQ

 

 

IT - vragen

Wat als ik risicopatiënten heb geselecteerd, maar ze niet verschijnen op de lijst met risicopatiënten? (Antwoord bijgewerkt tot 15/04/2021) 

 • Als patiënten volgens uw EMD geactiveerd staat, moeten ze normaal ook op de lijst verschijnen die op mijngezondheid/ myhealthviewer beschikbaar is. Indien dit niet zo is, kan u vragen aan patiënt om dit over enkele dagen opnieuw na te kijken, maar kan u verder weinig doen. Met de vaccinatiebarometer  kan u vanaf 16/04 de vaccinatiestatus nakijken en kijken of u de patiënt toch opnieuw moet activeren. (Bron: eigen informatie) 

Hoe kunnen we vals-positieven in de selectie voor risicopatiënten vermijden? (Antwoord bijgewerkt tot 31/03/2021)

 • Het is mogelijk om te kijken naar de reden van selectie van een bepaalde patiënt en deze te vergelijken met de lijst van de Hoge Gezondheidsraad. (Bron: Hoge Gezondheidsraad)

Hoe kunnen patiënten worden meegenomen, indien ik hun aandoening niet kan coderen? (Antwoord bijgewerkt tot 31/03/2021)

 • Risicopatiënten met verminderde immuniteit, kunnen op basis van medicatie door de ziekenfondsen worden geselecteerd. Hetzelfde geldt voor patiënten met een hartkunstklep. (Bron: advies Hoge Gezondheidsraad) 

Hoe kan ik snel nakijken wie de risicopatiënten zijn?( Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021)  

 • U kan deze overzichtelijke lijst van de Hoge Gezondheidsraad gebruiken, om te kijken welke categorieën van patiënten in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie. Hier kan u ook meer uitleg terugvinden over waarom ze in aanmerking komen voor een prioritaire vaccinatie.
 • De categorieën met risicopatiënten zijn federaal bepaald, dus risicopatiënten die in Brussel of in Wallonië wonen, krijgen op dezelfde manier voorrang bij vaccinaties.  (Bron: Hoge Gezondheidsraad) 

Hoe kan ik iemand met een zeldzame ziekte toevoegen voor een prioritaire vaccinatie? (Antwoord bijgewerkt tot 15/04/2021)

 • Via het GMD van de huisarts of gegevens van ziekenfondsen kunnen patiënten met een ziekte niet altijd worden opgevolgd. Deze patiënten worden opgevolgd door specialisten en er is een systeem voorzien om deze patiënten te vaccineren in het ziekenhuis, waar ze behandeld worden.
 • Er is een lijst voorzien met ziekenhuizen die één of twee artsen voorzien om dit op te volgen. Patiënten kunnen eerst zelf al nakijken of ze op de lijst staan en daarna contact opnemen met de behandelende specialist, die kan dan het rijksregisternummer doorgeven aan de SPOC. De SPOC kan de patiënten toevoegen aan de vaccinatiecode databank als risicopersoon.  (Bron: Leidraad TaskForce)

 

Welke bijzondere groepen zijn er voor de vaccinaties? 

Wat met patiënten in België met een buitenlandse huisarts? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Kijk na of deze patiënten geactiveerd staan in myhealthviewer
 • Indien ze niet geactiveerd zijn in myhealthviewer, kan buitenlandse huisarts contact opnemen met huisarts in België
 • Belgische criteria van de Hoge Gezondheidsraad blijven gelden voor de selectie van de risicopatiënten (Bron: Federale werkgroep) .

Wat met patiënten met woonadres in België, maar feitelijk verblijf in buitenland? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Deze patiënten kunnen wel een vaccin krijgen in België, onder dezelfde voorwaarden als andere patiënten die in dezelfde woonplaats wonen.
 • Deze patiënten kunnen geen vaccin krijgen in het buitenland, zoals patiënten in datzelfde land woonachtig. (Bron: Federale werkgroep risicogroepen) 

Wat met patiënten die in België verzekerd zijn, maar in het buitenland wonen? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Deze patiënten kunnen een vaccin in het buitenland krijgen zoals de personen van het woonland
 • Deze patiënten kunnen geen vaccin krijgen in België aan de Belgische voorwaarden (Bron: Federale werkgroep risicogroepen)

Wat met patiënten die in buitenland verzekerd zijn, maar in België wonen? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Deze patiënten kunnen via een BIS-nummer terechtkomen in de vaccinatiecodedatabank
 • Europese ambtenaren kunnen via hun werkgever gevaccineerd worden, zeker als ze geen BISnummer hebben (Bron: Federale werkgroep risicogroepen) 

Welke patiënten kunnen zich thuis laten vaccineren? (Antwoord bijgewerkt tot 12/03/2021)  

 • Enkel patiënten die zich niet zonder hulp naar het vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen. De voorgestelde criteria zijn:  
  • Bedlegerig
  • Patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek
  • Risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte
  • Patiënten met ernstige autisme
  • Patiënten met een ernstige fysieke handicap  (Bron: eigen informatie) 

Waar moet ik op letten voor thuisvaccinaties? (Antwoord bijgewerkt tot 26/03/2021)?

 • Patiënten thuis vaccineren tegen COVID-19, vraagt veel organisatiewerk. Hier kan u een fiche  vinden, die meer informatie geeft over aandachtspunten bij thuisvaccinaties. (Bron: eigen informatie) 

Wat als patiënten geen geldige INSZ-nummer hebben? (Antwoord bijgewerkt tot 15/04/2021) 

 • Burgers kan men identificeren met een INSZ nummer of BIS nummer
 • Indien men geen INSZ nummer heeft, kan men een BIS nummer aanmaken via

Aandachtspunten voor patiënten met bepaalde aandoeningen/ in bepaalde situaties? 

Wat is de link tussen tromboses en een COVID-19 vaccin? (Antwoord bijgewerkt tot 13/04/2021) 

 • Patiënten moeten het onderscheid maken tussen een klassieke trombose en de zeldzame gevallen van trombose met verlaging van aantal bloedplaatjes. Er is geen verband tussen een ‘klassieke trombose’ en de zeldzame vorm die na vaccinatie werd vastgesteld. Een klassieke trombose komt voor, onafhankelijk van covid-19-vaccinatie, bij 1 à 4 per 1.000 mensen per jaar. Dat risico neemt toe met de leeftijd, maar staat dan nog steeds los van covid-19-vaccinatie met eender welk vaccin. 
 • Patiënten kunnen hierover ook zelf meer informatie terugvinden via de pagina op Gezondheid & Wetenschap , laatjevaccineren of info.coronavirus (Bron: Pierre Van Damme) 
 • Deze informatie is ook beschikbaar in vier talen

Wat is de rol van de huisarts voor patiënten, die mogelijk allergisch reageren op een vaccin?(Antwoord bijgewerkt tot 14/04/2021)

 • Allergieën moeten vooraf geverifieerd worden door de huisarts. De flowchart van de Hoge Gezondheidsraad geeft ook aan, wanneer de huisarts moet doorverwijzen naar een allergoloog/ pneumoloog. De contactgegevens van de allergologen/ pneumologen  die dit opvolgen, kan u ook navragen bij uw huisartsenkring of vaccinatiecentra. 
 • Een absolute contra-indicatie is een aangetoonde ernstige allergische reactie (anafylactische shock) voor één van de bestanddelen van het vaccin (polyethyleenglycol of polysorbaat) of een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin. Een voorbeeld van vaccins met deze  bestanddelen kan u ook in de flowchart terugvinden. (Bron: flowchart HGR)

Wat is het beleid voor patiënten met antitrombotische geneesmiddelen? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021) 

 • De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan voor:
  • de voortzetting van de gebruikelijke behandeling (inclusief antitrombotische behandeling, zonder gewijzigde voorzorgsmaatregelen))
  • geen antitrombotische medicatie toe te dienen als preventieve maatregel in het kader
   vaccinatie (Bron: advies Hoge Gezondheidsraad
    

Is er een andere vaccindosis nodig voor volwassenen met een extreem lichaamsgewicht? (Antwoord bijgewerkt tot 18/03/2021) 

 • Nee, de dosis moet niet worden aangepast aan het lichaamsgewicht. De immuunreactie op de vaccinatie van volwassenen is onafhankelijk van het lichaamsgewicht. 
 • Het is mogelijk dat kinderen een andere (lagere) dosis zullen ontvangen. Dat wordt momenteel in randomised trials uitgetest. De mogelijks kleinere dosis heeft niet te maken met hun lichaamsgewicht, wel met hun immuunsysteem dat anders (waarschijnlijk heviger) reageert op de vaccinatie dan dat van volwassenen.

Voor welke patiënten is er een specifiek vaccin aangeraden? (Antwoord bijgewerkt tot 20/04/2021) 

 • De Task Force heeft geoordeeld dat een mRNA- vaccin enkel nodig is, voor patiënten die adenovirus gebaseerde gentherapie krijgen (neuromusculaire aandoeningen, type Duchenne), enkel in dit geval kan wisseling vaccintype, vaccinatie gebeurt dan in ziekenhuis.
 • Vaccinatiecentra ontvangen geen attesten tot wisseling vaccin. Vaccinatiecentra kunnen ook niet het vaccintype wijzigen, de wijzigingen kunnen enkel via de vaccinatiecodedatabase. Patiënten met een papieren verwijsbrief voor een mRNA vaccin, worden eerst teruggestuurd naar huisarts of specialist.  (Bron: eigen informatie) 
 • De Hoge Gezondheidsraad volgt vaccinatie met AstraZeneca verder op, hier kan u het meest recente advies van de HGR terugvinden. 

Wat met patiënten die een vaccinatie weigeren/ twijfels hebben bij vaccinatie?

Hoe ga ik om met patiënten die twijfelen of een vaccinatie weigeren? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021) 

 • Er bestaan verschillende tips, die je kan gebruiken voor om te gaan met vaccinatietwijfels bij patiënten. U kan deze tips terugvinden in de gespreksleidraad.  (Bron: gespreksleidraad Logo Zenneland)
 • Voor de vergelijking tussen nut vaccinatie en angst voor bijwerkingen bij het AstraZeneca Vaccin, kan u ook deze presentatie van University of Cambridge gebruiken.  (Bron: university of cambridge) 

Praktische vragen in een vaccinatiecentrum?

Krijgen patiënten verlof voor een afspraak in een vaccinatiecentrum? (Antwoord bijgewerkt tot 13/04/2021)

 • Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren. Om werknemers maximaal te stimuleren tot vaccinatie, krijgen ze hiervoor recht op betaalde afwezigheid van het werk.

 • De werknemer moet zijn werkgever op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid. Hij doet dat zo snel mogelijk, zodra hij het tijdstip van zijn vaccinatie kent. De werkgever kan vragen om bewijs. Dan toont de werknemer het document dat zijn afspraak bij het vaccinatiecentrum bevestigt. Omwille van privacy, mag de werkgever de informatie in dit document enkel noteren en gebruiken voor een correcte loonadministratie. De werkgever mag geen kopie nemen of registreren dat het klein verlet wordt gebruikt voor vaccinatie. (Bron: Jura) 

Wie kan de anamnese uitvoeren in een vaccinatiecentrum? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021)

 • Artsen 
 • Verpleegkundigen
 • vroedvrouwen met/ zonder diploma voor 1/10/2018
 • onder voorwaarden KB uitbreiding met
  • studenten geneeskunde vanaf derde bachelor
  • tandartsen
  • hulpverleners - ambulanciers met ervaring van minstens twee jaar
  • dierenartsen (bron: eigen informatie) 

Wie kan er vaccineren in een vaccinatiecentrum? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021

 • Verpleegkundigen
 • Artsen (ook ASO en HAIO onder bepaalde voorwaarden)
 •  Vroedkundigen die hun diploma behaald hebben voor 1 oktober 2018 
 •  * Uitbreiding van de bevoegdheid om te vaccineren kan onder strikte voorwaarden die vastgelegd zijn in dit KB   
  •  Uitbreiding mag enkel indien onderstaande voorwaarden samen voldaan zijn
   • Geen mogelijkheid om verpleegkundigen te mobiliseren 
   • De activiteiten toevertrouwen aan personen met een opleiding die zo dicht mogelijk bij de verpleegkunde aansluit 
   • Werken binnen een gestructureerd zorgteam 
   • Geïndividualiseerde toewijzing van de taken door een coördinerende verpleegkundige 
   • Het geven van een voorafgaande opleiding Toezicht door de coördinerend verpleegkundige 
   • Dekking door een arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
   • Dit op verantwoordelijkheid van de medisch verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum

o  In de praktijk zijn de bijkomende groepen, onder deze voorwaarden: apothekers met opleiding vaccineren, studenten geneeskunde vanaf derde bachelor, tandartsen, hulpverleners- ambulanciers met ervaring van minstens twee jaar en dierenartsen (Bron: eigen informatie) 

Op welke andere betrouwbare pagina's kan ik een antwoord vinden op veel gestelde vragen?

Waar kan ik antwoorden vinden over technische vragen van vaccins? (Antwoord bijgewerkt tot 20/04/2021)

 • Het FAGG geeft meer informatie over technische vragen van de vaccins en werkt regelmatig de pagina bij. 

Waar kan ik materiaal vinden om patiënten te informeren? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021)

 • Laatjevaccineren.be geeft op deze pagina een overzicht van alle patiëntenmaterialen die klaar zijn.