COVID-19 / Coronavirus - Vaccinatie

Algemeen

In dit dossier kan u de meest gevraagde informatie terugvinden rond de coronavaccinaties. Zodra er meer informatie bekend is over het verder verloop van de vaccinaties vullen we dit op deze pagina verder aan.

In de nieuwsbrief signaleren we belangrijke beslissingen over de vaccinaties, die we hier verder in het webdossier toelichten.

Welke vaccins zijn er? (Antwoord bijgewerkt tot 18/03/2021) 

Er zijn momenteel 4 vaccins goedgekeurd door de Europese Commissie om COVID-19-infecties te voorkomen.

 Op basis van de informatie die de producenten aan de FDA bezorgden stelde Dr. Dirk Avonts volgende documenten samen:

 

Wat zijn de bestanddelen van het vaccin? (Antwoord bijgewerkt tot 22/04/2021)

Pfizer-vaccin

 • COMIRNATY concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: ((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat), 2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine, cholesterol, kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride, dinatriumfosfaatdihydraat, sucrose, water voor injectie
 • (Bron: Productkenmerken Comirnaty) 

Moderna-vaccin

 • Vaccine Moderna concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: Lipide SM-102, Cholesterol 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethyleenglycol-2000 (PEG2000 DMG), Trometamol, Trometamolhydrochloride, Acetisch zuur, Natriumacetaattrihydraat Sucrose en Water 
 • (Bron: Productkenmerken Vaccine Moderna) 

AstraZeneca-vaccin

 • Vaxzevria concentraat: COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S recombinant)
 • Hulpstoffen: L-Histidine, L-Histidine hydrochloride monohydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Polysorbaat 80 (E 433), Ethanol Sucrose, natriumchloride, Disodium edetate (dihydraat), Water voor injecties 
 • (Bron: Productkenmerken Vaccine AstraZeneca

Johnson & Johnson-vaccin

 • Vaccine Janssen concentraat: COVID-19-mRNA (Ad26.COV2-S recombinant)
 • Hulpstoffen: 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD), citroenzuurmonohydraat, Ethanol, zoutzuur,  Polysorbaat 80, Natriumchloride, Natriumhydroxide, Trinatriumcitraat- dihydraat, gedemineraliseerd water 
 • (Bron: Productkenmerken Vaccine Janssen

Wat zijn de aandachtspunten bij elk vaccin?(Antwoord bijgewerkt tot 14/04/2021) 

Pfizer/ Moderna/ AstraZeneca/ Johnson & Johnson

 • Een aandachtspunt is om te kijken naar eerdere reacties op één van de bestanddelen, vooral bij Polysorbaat 80 of Polyetheenglycol. Voor meer informatie kan u de beslisboom gebruiken van de  Hoge Gezondheidsraad. 
 • Een lijst van "geneesmiddelen met polysorbaat 80" kan u ook hier terugvinden (niet-exhaustief):
  • Alfa-RIX-tetra (2020-2021), Havrix, Gardasil, Prevenar13, Revaxis, Triaxis-polio, Boostrix-Polio, Imovax-Polio Diprophos Xgeva, Taxotere, Ecalta Lantus/Apidra/Trulicity Neulasta Cordarone ampule (IV) Majority of monoclonal immunoglobulins (bv Mabthera, Remicade) Macrogol (after colonoscopy preparation e.g.) Depo-Medrol / Depo-Provera / Depo-Medra (bron: beslisboom Hoge Gezondheidsraad) 

Wat weten we van mogelijke bijwerkingen? (Antwoord bijgewerkt tot 14/06/2021) 

Algemeen

De frequentie van bijwerkingen verschilt per vaccin. U kan in de samenvatting van de productkenmerken de frequentie van elke bijwerking nakijken, per vaccin.

Hier is een overzicht van het beleid voor elke bijwerking

 • In principe, is er geen interventie nodig bij bijwerkingen, de meeste bijwerkingen verdwijnen binnen 1-2 dagen.
 • Bij pijn en koorts, kan de patiënt Paracetamol innemen.  
 • Bij  voorgaande allergische reacties geeft huisarts dit door aan het vaccinatiecentrum, acute allergische reacties na een COVID-19 vaccinatie worden opgevolgd door deze SOP.
 • Bij zeldzame bijwerkingen (kortademigheid, pijn op de borst, ...) sluit eerst TTS uit en contacteer daarna hematologen/ bloedspecialisten .
 • Indien er enkele dagen na vaccinatie, een acute episode van oedeem optreed, of hypotensie, hemoconcentratie en hypalbuminemie, diagnose nagaan van capillair leksyndroom en intensieve ondersteunende therapie opstarten. 
 • Indien patiënten (vooral jongere patiënten) symptomen ontwikkelen die wijzen op myocarditis of pericarditis zoals (acute en aanhoudende) pijn op de borst, kortademigheid of hartkloppingen na vaccinatie, raadpleeg dan de richtlijnen en/ of specialisten voor de diagnose en behandeling. Deze symptomen doen zich vooral voor binnen 14 dagen, vooral na de tweede vaccinatie. 

Pfizer-vaccin

Bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-2 dagen. Als pijn of koorts toch hinderlijk is, kan men paracetamol gebruiken. In de samenvatting van de productkenmerken zijn de bijwerkingen verder beschreven.

Moderna-vaccin

De bijwerkingen verdwijnen normaal ook binnen 1-2 dagen. De samenvatting van de productkenmerken geeft meer informatie over mogelijke bijwerkingen. 

AstraZeneca-vaccin

Bijwerkingen voor dit vaccin verdwijnen binnen 1-2 dagen. Meer specifieke informatie over bijwerkingen bij de eerste en tweede dosis, kan u in de samenvatting van de productkenmerken terugvinden. 

Johnson & Johnson-vaccin

Bijwerkingen voor dit vaccin verdwijnen binnen 1-2 dagen en zijn relatief mild. Meer specifieke informatie over de bijwerkingen, kan u in de samenvatting van de productkenmerken terugvinden. 

Kan ik nakijken welke bijwerkingen er in België zijn geweest? 

Het FAGG publiceert wekelijks op donderdag een update met de bijwerkingen, van COVID-19 vaccins in België. De meest recente update kan u op deze pagina terugvinden. 

Waar kan je meer technische informatie terugvinden over de vaccins? (Antwoord bijgewerkt tot 20/04/2021) 

Pfizer-vaccin

 • In de bijsluiter van het Pfizer- vaccin, kan u meer uitleg vinden over de productkenmerken.
 • Het advies van het EMA (European Medicines Agency) geeft ook een antwoord op meer technische vragen.
 • In deze presentatie kan u onze samenvatting vinden van het Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine VRBPAC Briefing Document.
 • Voor de meest gestelde vragen kan u ook de Fact sheet van het FDA raadplegen.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook snel informatie op de meest gestelde vragen van het vaccin. 

Moderna-vaccin

 • De bijsluiter van het Moderna- vaccin geeft meer informatie over productkenmerken, die ook voor patiënten relevant zijn. 
 • Het advies van het EMA kan u verder helpen met enkele technische vragen.
 • U kan ook in deze presentatie een samenvatting vinden van het FDA briefing document.
 • De Fact sheet van het FDA geeft ook kort enkele feiten over dit vaccin.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

AstraZeneca-vaccin

 • De samenvatting van de productkenmerken, geeft meer informatie over de technische kenmerken van het vaccin. 
 • Het advies van het EMA biedt al informatie over enkel technische vragen.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Johnson & Johnson- vaccin

 • De samenvatting van de productkenmerken geeft kort de technische kenmerken van het vaccin. 
 • Het advies van het EMA geeft kort informatie over veel gestelde vragen. 
 • De Fact sheet van het FDA geeft ook kort enkele feiten over dit vaccin. 
 • De presentatie van SAGE, geeft meer details over de werking van het vaccin en de deelnemers aan de studies. 
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Hoe doeltreffend zijn de goedkeurde vaccins? (Antwoord bijgewerkt tot 12/03/2021) 

Pfizer-vaccin

 • Pfizer: 1 week na 2° dosis (0-21 dagen) doeltreffendheid van 95% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties (Bron: powerpoint Pierre Van Damme) 

Moderna- vaccin

 • Moderna: 14 dagen na 2° dosis (0-28 dagen) doeltreffendheid van 94.5% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties. (Bron: powerpoint Pierre Van Damme) 

AstraZeneca- vaccin

 • AstraZeneca: 3 weken na dosis 1, meer dan 70% (gemiddeld 75%) doeltreffendheid tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infectie.  Indien de 2° dosis 12 weken na de 1° dosis wordt gegeven, dan stijgt werkzaamheid tegen milde infecties  tot 82%  (2 weken na dosis 2). (Bron: powerpoint Pierre Van Damme) 

Johnson & Johnson - vaccin

 • Johnson & Johnson: 2 weken na 1 dosis, meer dan 67% doeltreffendheid tegen milde infecties en 85% tegen ernstige infecties. (Bron: productkenmerken Vaccine Janssen ) 

Wat weten we van de effectiviteit van de derde prik? (Antwoord bijgewerkt tot 07/10/2021)

 • In dit rapport van het KCE staat een overzicht van de werkzaamheid van de derde prik. (Bron: KCE) 

Wat weten we van de noodzaak van de derde prik? (Antwoord bijgewerkt tot 07/10/2021)

 • In deze presentatie kan u een antwoord vinden
  • op hoe verloop antilichamen is, na x aantal maanden vaccinatie
  • verschillen ziekenhuisopname (en op intensieve) van gevaccineerd t.o.v. niet gevaccineerd
  • waarom huisartsen en andere zorgverleners nog niet voor derde prik in aanmerking komen (Bron: Pierre Van Damme)

 

Fase 2

Hoe kunnen patiënten die een eerste vaccinatie hebben gemist, zich opnieuw aanmelden? (Antwoord bijgewerkt tot 30/08/2021) 

 • Patiënten kunnen zich opnieuw aanmelden via QVAX en vaccinatiecode werd opnieuw geactiveerd tot midden september.
 • De patiënten die een uitnodiging gemist hebben, krijgen ook ter post een uitnodiging tot vaccinatie. (Bron: laatjevaccineren

Hoe kunnen weigeraars, zich opnieuw aanmelden voor vaccinatie? (Antwoord bijgewerkt tot 28/06/2021)

 • Weigeraars kunnen de weigering intrekken, door de vaccinatiecode te heractiveren via QVAX
  • Log in op qvax.be
  • boodschap komt erop dat vaccinatiecode gedeactiveerd is
  • klik om opnieuw vaccinatiecode te deactiveren
 • Huisartsen kunnen vaccinatiecode opnieuw activeren (Bron: laatjevaccineren)

Fase 3

 

Wat is de procedure voor een extra vaccinatie tegen COVID-19? (Antwoord bijgewerkt tot 09/09/2021) 

 • In de loop van de week van 13 september zal het met alle medische pakketten mogelijk zijn om patiënten met verminderde immuniteit, op te laden voor een derde prik. 
 • Mutualiteiten, kankerregister en huisartsen selecteren:
  • patiënten met aangeboren afweerstoornissen 
  • patiënten met chronische nierdialyse 
  • patiënten met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis) 
  • patiënten die behandeld worden tegen kanker of die er afgelopen 3 jaar een behandeling kregen
  • stamcel - en orgaantransplant patiënten, ook voor de ingreep
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed
 • +12jarigen met verminderde immuniteit worden geselecteerd (+12 jaar op 01/08/2021). Patiënten met verminderde immuniteit, die voor 01/04/2021 al een behandeling kregen, worden automatisch opgeladen voor een derde prik. 
 • Patiënten kunnen vanaf de week van 13 september ook zelf nakijken of ze op de lijst staan via myhealthviewer of mijngezondheid en worden gevraagd om pas vanaf 20 september huisartsen te contacteren. 
 • De vaccinaties  vinden plaats in de beschikbare vaccinatiecentra, (tenzij thuisvaccinatie of vaccinatie tijdens nierdialyse aangewezen is)
 • Meer info kan u in het persbericht (Bron: Brief commissariaat

Hoe krijgen WZC bewoners met verminderde immuniteit, een extra vaccinatie? (Antwoord bijgewerkt tot 16/09/2021)?

 • Bewoners van een WZC, die aan criteria voldoen voor een derde prik, worden opgeroepen op hun WZC adres. 
 • In principe krijgen ze een uitnodiging voor een prik in het Vaccinatiecentrum (of de regeling die na sluiting Vaccinatiecentrum zal gelden)
 • Indien het niet mogelijk is voor prik in vaccinatiecentrum geldt er een aparte regeling:
  • WZC verzamelen 3e prik uitnodigingen
  • Indien CRA of medisch verantwoordelijke beschikbaar is, kan CRA/ medisch verantwoordelijke vaccineren
  • Indien geen medisch verantwoordelijke beschikbaar is, kan eventueel mobiel team ingeschakeld worden
 • In Vlaanderen zijn er ongeveer 3.000 WZC bewoners, die in aanmerking komen voor deze derde prik. (Bron: eigen informatie) 

Hoe krijgen patiënten met syndroom van down, een extra vaccinatie (Antwoord bijgewerkt tot 05/10/2021)

 • Patiënten met syndroom van down, kunnen door huisarts worden toegevoegd voor vaccinatie.
 • Indien patiënten met syndroom van down, nog geen uitnodiging hebben gekregen, contacteert de huisarts de persoon/ ouders/ bewindvoerder en informeert hen over reden van uitnodiging. 
 • Arts-specialisten die patiënten met syndroom van down opvolgen, kunnen ook contact opnemen met huisarts om hen toe te voegen.
 • Meer informatie over de procedure kan u lezen in deze nota voor huisartsen van info-coronavirus. (Bron: info-coronavirus) 

Hoe krijgen +65 jarige patiënten, een uitnodiging voor een extra vaccinatie? (Antwoord bijgewerkt tot 29/09/2021)

 • Alle + 65 jarige patiënten krijgen automatisch een uitnodiging voor een extra vaccinatie. 
 • Meer informatie, zie persnota IMC (Bron: IMC) 

FAQ

 

 

IT - vragen

Welke patiënten worden automatisch opgeladen voor een extra vaccinatie? (Antwoord bijgewerkt tot 02/09/2021)

 • Voor personen 12 jaar of ouder op 1/08/2021:
  • Patiënten met aangeboren afweerstoornissen die niet met immunostimulantia behandeld worden of er na 31/03/2021 mee gestart zijn. 
  • HIV-patiënten waarvan nu (=2021) het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mmbloed
  • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die hun behandeling gestart zijn na 31/3/2021
  • Patiënten die met nierdialyse begonnen zijn na 31/03/2021
  • Stamceltransplant of orgaantransplantpatiënten of pretransplantpatiënten die na 31/03/2021 als dusdanig door de specialisten werden gediagnosticeerd
  • Patiënten met inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva en waarvan de behandeling na 31/03/2021 is gestart.  (Bron: eigen informatie) 

Hoe kunnen huisartsen patiënten opladen voor een extra vaccinatie? (Antwoord bijgewerkt tot 07/10/2021)

 • De meerderheid van de patiënten zal opgeladen worden via ATC codes, maar op basis van gegevens van tot en met 01/04/2021.
 • Patiënten die nog niet opgeladen zijn op basis van ATC codes, kunnen individueel toegevoegd worden via dezelfde procedure als voor zwangeren (via EMD). (Bron:  Commissariaat

 

Hoe kunnen huisartsen buitenlandse vaccinaties registreren? (Antwoord bijgewerkt tot 09/08/2021)

 • Via de webapplicatie van vaccinnet kunnen huisartsen buitenlandse vaccinaties registreren, zodat u land van vaccinatie kan aanduiden. Registreer ook steeds het lotnummer (zie specifieke fiche)
 • Er staan hiervoor ook nog andere handleidingen op laatjevaccineren om buitenlandse vaccinaties te registreren, zodat buitenlandse vaccinaties in aanmerking komen voor een vaccinatiecertificaat. Dit is wel enkel mogelijk, indien het vaccin in België erkend is en alle gegevens in vaccinnet kunnen ingevuld worden.
 • Er zijn drie scenario's mogelijk voor buitenlandse vaccinaties
  • Merknaam vaccin is in België erkend: kies juiste vaccin uit lijst en selecteer land van vaccinatie uit drop-down menu 
  • Merknaam vaccin is door WHO, maar niet door België erkend: kies juiste vaccin uit lijst en selecteer land van vaccinatie uit drop-down menu
  • Merknaam vaccin is niet door WHO en België erkend: registreer met "covid-19 vaccines other" en vul naam toegediend vaccin in het veld "bijkomende info over deze vaccinatie" 
 • Tot slot kan er ook nog contact worden opgenomen met de helpdesk via vaccinnetplus@dxc.com (Bron: laatjevaccineren)

 

Hoe kunnen niet volledig gevaccineerde patiënten twee gratis PCR-tests aanvragen? (Antwoord bijgewerkt tot 18/06/2021)

 • Tussen 28 juni en 30 september 2021, kunnen patiënten die nog geen kans hadden om zich volledig te laten vaccineren, een tegemoetkoming krijgen voor 2 PCR-testen.

 •  Via mijngezondheid kunnen patiënten de testcodes krijgen, waarmee de PCR test wordt vergoed. Meer informatie over het verkrijgen van deze test staat ook op info-coronavirus.be (Bron: RIZIV

Kunnen niet-Belgen met een BIS/ TER nummer ook een corona certificaat in België opvragen? (Antwoord bijgewerkt tot 17/06/2021) 

 • Iemand met een BIS-nummer die beschikt over een foreigner eID  heeft dezelfde toegang als iemand met een RR-nummer en een eID.  Die persoon kan dus gewoon terecht op de klassieke portalen zoals mijngezondheid.be.  Het aanloggen zelf zal misschien iets anders verlopen (het is niet helemaal duidelijk of deze persoon gebruik kan maken van Itsme).
 • Iemand met een BIS-nummer zonder foreigner eID  kan toegang verkrijgen via de bestaande procedure die je kan vinden op:  https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/identificatie-zonder-eid#7093 . De authenticatiemethode die daar wordt voorgesteld is het gebruik van TOTP (bv met de Google Authenticator) (Filmpje : https://www.youtube.com/watch?v=AIhHUCOlcC4&t=74s .
 • Iemand die énkel een zogenaamd COVID-ID (=TER-nummer) heeft (gecreëerd voor testing om je testgegevens te kunnen opvragen) zal géén toegang hebben.  Die persoon zal dus een BIS-nummer moeten laten aanmaken.  Dit is echter reeds gebeurd in het kader van de vaccinatie van deze persoon, anders kan deze immers niet geregistreerd worden in Vaccinnet.
 • Er is ook een alternatief voor die personen mét BIS-nummer wiens huisarts gebruik maakt van Helena als zorgportaal:.https://info.helena.care/language
  • Voor artsen die Careconnect of HealthOne gebruiken bestaat de mogelijkheid om te koppelen met Helena.
  • Zij kunnen voor hun patiënten de Helena authenticatiemethode activeren. (https://nl-info.helena.care/helena-activeren-als-patient#activatie-code )
  • Met deze Helena-credentials kan je daarna als burger aanloggen op de gezondheidsportalen, maar je kan als burger ook gewoon in Helena zelf je certificaten downloaden. (Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid) 

Wat als een vaccinatie niet correct geregistreerd is in vaccinnet? (Antwoord bijgewerkt tot 14/06/2021

 • Indien er bewijs van vaccinatie is (vaccinatiekaartje, vaccinnet, Doclr ...) , kunnen patiënten het vaccinatiecentrum contacteren, om de vaccinatie te registreren, zodat er een certificaat van volledige vaccinatie mogelijk is.
 • Indien er geen bewijs van vaccinatie is, zal de patiënt zijn huisarts contacteren om medisch alle opties te overlopen:
  • Deze burger is mogelijk voldoende beschermd. Indien hij/ zij geen certificaat nodig heeft, kan de arts in samenspraak met de burger beslissen om geen extra vaccinatie te doen. 
  • indien er slechts bewijs van één dosis is, maar niet van een 2e dosis (uitzondering Janssen), dan wordt opnieuw een 2e dosis toegediend (nu de 3e dosis), om een certificaat van volledige vaccinatie te bekomen 
   • Vervolledig het vaccinatieschema met hetzelfde vaccin-type waarvan er wel bewijs aanwezig is. (Dit kan via het opvangnet eind augustus.
   • Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen, dan wordt een PCR test aangeraden 
  • Indien er werkelijk geen bewijs van vaccinatie is (dosis 1 en 2), dan moet er opnieuw gevaccineerd worden om een certificaat te bekomen.
   • Deze burgers worden in augustus automatisch opgeroepen via het opvangnet. Als de burger hierop ingaat, zal de burger aan het eind 4 dosissen COVID-19 vaccins ontvangen.
   • Voorkeur is om deze vaccinatie met Janssen te doen. De huisarts neemt contact met het vaccinatiecentrum op, voor deze om te boeken naar Janssen op basis van zijn medische inschatting. Het vaccinatiecentrum kan dit manueel inplannen. 
   • Indien de burger dringend zijn certificaat nodig heeft om te reizen, dan wordt een PCR test aangeraden 
  • Buitenlandse vaccinatiebewijzen

Hoe werkt het vaccinatiecertificaat? (Antwoord bijgewerkt tot 09/08/2021)

 • Het vaccinatie - certificaat is beschikbaar via mijngezondheid en de app COVIDsafe.be. Het certificaat is ook per post op te vragen via 078/78 78 50 voor Vlaanderen, dit telefoonnummer is 24/24 beschikbaar. (02/214 19 19 in Brussel)
 • Via dit certificaat kan je zonder een PCR-test, reizen naar andere EU lidstaten. Best kan u wel re-open Europe. nakijken. Zonder geldig vaccinatie-certificaat, zal u toch nog een PCR-test moeten afleggen. 
 • Dit vaccinatie - certificaat zal 1 jaar geldig zijn, vanaf dag van vaccinatie. 
 • Het certificaat is beschikbaar één dag na de vaccinatie.
 • Naast het vaccinatiecertificaat, bestaat er ook het herstelcertificaat en testcertificaat, waarmee u naar het buitenland kan reizen (Bron: website Agentschap Zorg & Gezondheid

Hoe kan ik de vaccinatie- en selectiestatus van mijn patiënten opvolgen? (Antwoord bijgewerkt tot 30/04/2021)

 • U kan deze status opvolgen via de "vaccinatiebarometer", meer informatie over deze tool kan u in deze video terugvinden. (Bron: eigen informatie)

Welke bijzondere groepen zijn er voor de vaccinaties? 

Wat is de procedure voor vaccinatie van bijzondere groepen? (Antwoord bijgewerkt tot 09/08/2021)

Doelgroep

Procedures

1)    2e dosis gemist, 1e prik gekregen buiten VC – mobiele persoon

Manueel inplannen, lijst bezorgd door Agentschap aan VC. Vragen bij covac@vlaanderen.be

2)    2e dosis gemist, 1e prik gekregen buiten VC – niet mobiel

Mobiele vaccinatie, via arts collectiviteit of prikteam collectiviteit

3)    Residentiële zorgvoorzieningen

Eigen prikteam of mobiel team

4)   Outreachende vaccinatie voor kwetsbare groepen

Eigen prikteam of mobiel team. Populatiemanager valideert aanvraag in vaccinatiestrategie

5)   Zwangeren

Selectie huisarts, vaccinatie in vaccinatiecentrum

6)   Personeel asielcentra

Eigen prikteam

7)   Thuisvaccinatie

Samenwerking Huisarts/ Huisartsenkring/ Vaccinatiecentrum

8)   Asielcentra

Asielcentrum geeft cijfers door aan vaccinatiecentrum voor open centra (gesloten centra reeds gevaccineerd)

9)   Anafylaxie

Doorverwijzen naar ziekenhuis/ referentiecentrum

10)  Vakantiegangers Geen aparte procedure, patiënten kiezen best data die niet samenvalt met vakantie. 
11)  Belgen, met domicilie in buitenland of niet Belgen Alle situaties, staan hier uitgeschreven op laatjevaccineren
12) Niet belgen Nakijken of ze effectief in aanmerking komen (verblijf >3 maanden) en bis-nummer aanvragen. Procedure staat hier op laatjevaccineren

(Bron: laatjevaccineren ) 

 

Hebben patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt ook een tweede dosis van het vaccin nodig? (Antwoord bijgewerkt tot 27/04/2021)

 • De aanbeveling blijft om twee dosissen te geven voor alle soorten vaccins, deze aanbeveling kan nog bijgesteld worden na het overleg van de Hoge Gezondheidsraad van 6 mei. (Bron: Pierre Van Damme)

Hoe vaccineren van patiënten met bv. Turkse roots, die voor langere tijd in Turkije verblijven? (Antwoord bijgewerkt tot 27/04/2021)

 • Prioriteit één is om deze patiënten aan te raden om zich te laten vaccineren en het verblijf in het buitenland aan te passen voor de oproep van de vaccinaties. Een verblijf in het buitenland is geen reden om van vaccin te wisselen, bij niet aanpassen van deze data, zal er wellicht een langer interval zijn met een niet gewaarborgde bescherming in tussentijd.
 • Patiënten met dubbele nationaliteit (bv. Turks/ Belg); kunnen ook in Turkije een vaccinatie krijgen. Het is aangeraden om hier te kiezen voor Sputnik of Pfizer.
 • Principe is dat plaats van eerste dosis, best ook dezelfde is als die van de tweede dosis, dit is makkelijker te organiseren en op te volgen.  (Bron: Pierre van Damme)

Wat met vakantiegangers die geen tweede dosis kunnen krijgen? (Antwoord bijgewerkt tot 06/07/2021)

 • Het is aanbevolen om toch een eerste dosis toe te dienen, gebaseerd op de Israëlische populatie survey. Er zal wel een langer interval zijn tussen de eerste en de tweede dosis, waarbij de bescherming in tussentijd niet gegarandeerd is. Het is niet mogelijk om adviezen en soort vaccin aan te passen in functie van reisgedrag. 
 • Indien men na vakantie, in quarantaine moet, zal men de tweede vaccinatie- afspraak ook moeten uitstellen indien het tijdens de quarantaineperiode valt. 
 • Voor elke persoon ouder dan 18 jaar, met officieel domicilie in België, is er een volledig vaccinatieschema voorzien, ook na lang verblijf in het buitenland. (Bron: Pierre Van Damme) 

Wat met patiënten in België met een buitenlandse huisarts? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Kijk na of deze patiënten geactiveerd staan in myhealthviewer
 • Indien ze niet geactiveerd zijn in myhealthviewer, kan buitenlandse huisarts contact opnemen met huisarts in België
 • Belgische criteria van de Hoge Gezondheidsraad blijven gelden voor de selectie van de risicopatiënten (Bron: Federale werkgroep) .

Wat met patiënten met woonadres in België, maar feitelijk verblijf in buitenland? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Deze patiënten kunnen wel een vaccin krijgen in België, onder dezelfde voorwaarden als andere patiënten die in dezelfde woonplaats wonen.
 • Deze patiënten kunnen geen vaccin krijgen in het buitenland, zoals patiënten in datzelfde land woonachtig. (Bron: Federale werkgroep risicogroepen) 

Wat met patiënten die in België verzekerd zijn, maar in het buitenland wonen? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Deze patiënten kunnen een vaccin in het buitenland krijgen zoals de personen van het woonland
 • Deze patiënten kunnen geen vaccin krijgen in België aan de Belgische voorwaarden (Bron: Federale werkgroep risicogroepen)

Wat met patiënten die in buitenland verzekerd zijn, maar in België wonen? (Antwoord bijgewerkt tot 19/04/2021)

 • Deze patiënten kunnen via een BIS-nummer terechtkomen in de vaccinatiecodedatabank
 • Europese ambtenaren kunnen via hun werkgever gevaccineerd worden, zeker als ze geen BISnummer hebben (Bron: Federale werkgroep risicogroepen) 

Waar moet ik op letten voor thuisvaccinaties? (Antwoord bijgewerkt tot 26/03/2021)?

 • Patiënten thuis vaccineren tegen COVID-19, vraagt veel organisatiewerk. Hier kan u een fiche  vinden, die meer informatie geeft over aandachtspunten bij thuisvaccinaties. (Bron: eigen informatie) 

Wat als patiënten geen geldige INSZ-nummer hebben? (Antwoord bijgewerkt tot 15/04/2021) 

 • Burgers kan men identificeren met een INSZ nummer of BIS nummer
 • Indien men geen INSZ nummer heeft, kan men een BIS nummer aanmaken via

Aandachtspunten voor patiënten met bepaalde aandoeningen/ in bepaalde situaties? 

Wat als een patiënt een vaccin op de verkeerde plaats krijgt? (Antwoord bijgewerkt tot 16/06/2021) 

 • Patiënten die een vaccin op de verkeerde plaats een vaccin hebben gekregen, worden systematisch opnieuw. Het vaccinatiecentrum plant dan manueel een 3e vaccinatie in. (Bron: eigen informatie)

Wat als patiënt door quarantaine geen tweede dosis van Pfizer kan krijgen binnen vijf weken? (Antwoord bijgewerkt tot 21/05/2021)

 • Een langer interval tussen de twee dosissen is perfect verdedigbaar, er is geen nood aan herhaling van het hele vaccinatieschema of een derde dosis. (Bron: Pierre Van Damme)  

Wat is de rol van de huisarts voor patiënten, die mogelijk allergisch reageren op een vaccin?(Antwoord bijgewerkt tot 14/04/2021)

 • Allergieën moeten vooraf geverifieerd worden door de huisarts. De flowchart van de Hoge Gezondheidsraad geeft ook aan, wanneer de huisarts moet doorverwijzen naar een allergoloog/ pneumoloog. De contactgegevens van de allergologen/ pneumologen  die dit opvolgen, kan u ook navragen bij uw huisartsenkring of vaccinatiecentra. 
 • Een absolute contra-indicatie is een aangetoonde ernstige allergische reactie (anafylactische shock) voor één van de bestanddelen van het vaccin (polyethyleenglycol of polysorbaat) of een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin. Een voorbeeld van vaccins met deze  bestanddelen kan u ook in de flowchart terugvinden. (Bron: flowchart HGR)

Is er een andere vaccindosis nodig voor volwassenen met een extreem lichaamsgewicht? (Antwoord bijgewerkt tot 18/03/2021) 

 • Nee, de dosis moet niet worden aangepast aan het lichaamsgewicht. De immuunreactie op de vaccinatie van volwassenen is onafhankelijk van het lichaamsgewicht. 
 • Het is mogelijk dat kinderen een andere (lagere) dosis zullen ontvangen. Dat wordt momenteel in randomised trials uitgetest. De mogelijks kleinere dosis heeft niet te maken met hun lichaamsgewicht, wel met hun immuunsysteem dat anders (waarschijnlijk heviger) reageert op de vaccinatie dan dat van volwassenen.

Wat met patiënten die een vaccinatie weigeren/ twijfels hebben bij vaccinatie?

Hoe ga ik om met patiënten die twijfelen of een vaccinatie weigeren? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021) 

 • Er bestaan verschillende tips, die je kan gebruiken voor om te gaan met vaccinatietwijfels bij patiënten. U kan deze tips terugvinden in de gespreksleidraad.  (Bron: gespreksleidraad Logo Zenneland)
 • Voor de vergelijking tussen nut vaccinatie en angst voor bijwerkingen bij het AstraZeneca Vaccin, kan u ook deze presentatie van University of Cambridge gebruiken.  (Bron: university of cambridge) 

Praktische vragen in een vaccinatiecentrum?

Krijgen patiënten verlof voor een afspraak in een vaccinatiecentrum? (Antwoord bijgewerkt tot 13/04/2021)

 • Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren. Om werknemers maximaal te stimuleren tot vaccinatie, krijgen ze hiervoor recht op betaalde afwezigheid van het werk.

 • De werknemer moet zijn werkgever op voorhand verwittigen van zijn afwezigheid. Hij doet dat zo snel mogelijk, zodra hij het tijdstip van zijn vaccinatie kent. De werkgever kan vragen om bewijs. Dan toont de werknemer het document dat zijn afspraak bij het vaccinatiecentrum bevestigt. Omwille van privacy, mag de werkgever de informatie in dit document enkel noteren en gebruiken voor een correcte loonadministratie. De werkgever mag geen kopie nemen of registreren dat het klein verlet wordt gebruikt voor vaccinatie. (Bron: Jura) 

Wie kan de anamnese uitvoeren in een vaccinatiecentrum? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021)

 • Artsen 
 • Verpleegkundigen
 • vroedvrouwen met/ zonder diploma voor 1/10/2018
 • onder voorwaarden KB uitbreiding met
  • studenten geneeskunde vanaf derde bachelor
  • tandartsen
  • hulpverleners - ambulanciers met ervaring van minstens twee jaar
  • dierenartsen (bron: eigen informatie) 

Wie kan er vaccineren in een vaccinatiecentrum? (Antwoord bijgewerkt tot 09/04/2021

 • Verpleegkundigen
 • Artsen (ook ASO en HAIO onder bepaalde voorwaarden)
 •  Vroedkundigen die hun diploma behaald hebben voor 1 oktober 2018 
 •  * Uitbreiding van de bevoegdheid om te vaccineren kan onder strikte voorwaarden die vastgelegd zijn in dit KB en het advies van de HGR.  
  •  Uitbreiding mag enkel indien onderstaande voorwaarden samen voldaan zijn
   • Geen mogelijkheid om verpleegkundigen te mobiliseren 
   • De activiteiten toevertrouwen aan personen met een opleiding die zo dicht mogelijk bij de verpleegkunde aansluit 
   • Werken binnen een gestructureerd zorgteam 
   • Geïndividualiseerde toewijzing van de taken door een coördinerende verpleegkundige 
   • Het geven van een voorafgaande opleiding Toezicht door de coördinerend verpleegkundige 
   • Dekking door een arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
   • Dit op verantwoordelijkheid van de medisch verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum

o  In de praktijk zijn de bijkomende groepen, onder deze voorwaarden: apothekers met opleiding vaccineren, studenten geneeskunde vanaf derde bachelor, tandartsen, hulpverleners- ambulanciers met ervaring van minstens twee jaar en dierenartsen (Bron: eigen informatie) 

 

 

Op welke andere betrouwbare pagina's kan ik een antwoord vinden op veel gestelde vragen?

Waar kan ik antwoorden vinden over technische vragen van vaccins? (Antwoord bijgewerkt tot 06/05/2021)

 • Het FAGG geeft meer informatie over technische vragen van de vaccins en werkt regelmatig de pagina bij. 

Waar kan ik materiaal vinden om patiënten te informeren? (Antwoord bijgewerkt tot 06/05/2021)

 • Laatjevaccineren.be geeft op deze pagina een overzicht van alle patiëntenmaterialen die klaar zijn.